ผู้ใช้:Geonuch/รายงานการก่อกวน

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี้คือรายงานการก่อกวนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อกวนของผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน (IP) และผู้ใช้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการก่อกวนบนวิกิตำรา

ทุกท่านสามารถแก้ไขหน้านี้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ แต่หน้านี้ไม่ใช่พื้นที่สำหรับแจ้งการก่อกวนแต่อย่างใด โปรดแจ้งที่ WB:AN เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกหรือดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน[แก้ไข]

ข้อมูล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2562

1.46.0.0 (DTAC)[แก้ไข]

เรียง 5 เลขที่อยู่ IPv4 :

1.46.76.249
1.46.97.210
1.46.132.62
1.46.135.31
1.46.207.29
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 5 1.46.0.0/16 c
48K 16384 2 1.46.64.0/18 c
32768 3 1.46.128.0/17 c
1027 1 1 1.46.76.249 c
1 1 1.46.97.210 c
1024 2 1.46.132.0/22 c
1 1 1.46.207.29 c
5 1 1 1.46.76.249 c
1 1 1.46.97.210 c
1 1 1.46.132.62 c
1 1 1.46.135.31 c
1 1 1.46.207.29 c

1.47.0.0 (DTAC)[แก้ไข]

เรียง 6 เลขที่อยู่ IPv4 :

1.47.12.236
1.47.13.44
1.47.68.182
1.47.111.176
1.47.192.194
1.47.195.39
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 6 1.47.0.0/16 c
33K 32768 4 1.47.0.0/17 c
1024 2 1.47.192.0/22 c
17K 512 2 1.47.12.0/23 c
16384 2 1.47.64.0/18 c
1 1 1.47.192.194 c
1 1 1.47.195.39 c
6 1 1 1.47.12.236 c
1 1 1.47.13.44 c
1 1 1.47.68.182 c
1 1 1.47.111.176 c
1 1 1.47.192.194 c
1 1 1.47.195.39 c

58.11.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :

58.11.2.155
58.11.25.10
58.11.28.78
58.11.30.135
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
8192 8192 4 58.11.0.0/19 c
2049 1 1 58.11.2.155 c
2048 3 58.11.24.0/21 c
1026 1 1 58.11.2.155 c
1 1 58.11.25.10 c
1024 2 58.11.28.0/22 c
4 1 1 58.11.2.155 c
1 1 58.11.25.10 c
1 1 58.11.28.78 c
1 1 58.11.30.135 c

101.51.0.0 (TOT)[แก้ไข]

เรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :

101.51.90.205
101.51.115.228
101.51.222.115
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 3 101.51.0.0/16 c
16K 16384 2 101.51.64.0/18 c
1 1 101.51.222.115 c
3 1 1 101.51.90.205 c
1 1 101.51.115.228 c
1 1 101.51.222.115 c

113.53.0.0 (TOT)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

113.53.18.48
113.53.46.147
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
16K 16384 2 113.53.0.0/18 c
2 1 1 113.53.18.48 c
1 1 113.53.46.147 c

115.84.0.0 (LaoTel)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

115.84.90.51
115.84.116.116
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
16K 16384 2 115.84.64.0/18 c
2 1 1 115.84.90.51 c
1 1 115.84.116.116 c

118.173.0.0 (TOT)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

118.173.93.172
118.173.169.44
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 2 118.173.0.0/16 c
2 1 1 118.173.93.172 c
1 1 118.173.169.44 c

110.168.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

110.168.7.34
110.168.234.73
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 2 110.168.0.0/16 c
2 1 1 110.168.7.34 c
1 1 110.168.234.73 c

119.76.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

119.76.5.117
119.76.128.7
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 2 119.76.0.0/16 c
2 1 1 119.76.5.117 c
1 1 119.76.128.7 c

124.120.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

124.120.180.11
124.120.233.53
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
32K 32768 2 124.120.128.0/17 c
2 1 1 124.120.180.11 c
1 1 124.120.233.53 c

124.122.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

124.122.123.83
124.122.193.186
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 2 124.122.0.0/16 c
2 1 1 124.122.123.83 c
1 1 124.122.193.186 c

125.27.0.0 (TOT)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

125.27.68.90
125.27.87.42
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
8192 8192 2 125.27.64.0/19 c
2 1 1 125.27.68.90 c
1 1 125.27.87.42 c

171.96.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

171.96.39.216
171.96.219.132
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 2 171.96.0.0/16 c
2 1 1 171.96.39.216 c
1 1 171.96.219.132 c

171.97.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

171.97.77.136
171.97.79.33
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
1024 1024 2 171.97.76.0/22 c
2 1 1 171.97.77.136 c
1 1 171.97.79.33 c

171.98.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :

171.98.19.166
171.98.29.42
171.98.126.117
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
32K 32768 3 171.98.0.0/17 c
4097 4096 2 171.98.16.0/20 c
1 1 171.98.126.117 c
3 1 1 171.98.19.166 c
1 1 171.98.29.42 c
1 1 171.98.126.117 c

182.232.0.0 (AIS)[แก้ไข]

เรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :

182.232.166.99
182.232.181.101
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
8192 8192 2 182.232.160.0/19 c
2 1 1 182.232.166.99 c
1 1 182.232.181.101 c

223.24.0.0 (TRUE)[แก้ไข]

เรียง 27 เลขที่อยู่ IPv4 :

223.24.4.51
223.24.61.110
223.24.63.141
223.24.93.107
223.24.93.167
223.24.93.242
223.24.144.165
223.24.146.83
223.24.148.17
223.24.153.99
223.24.155.154
223.24.156.112
223.24.156.190
223.24.156.224
223.24.160.71
223.24.160.86
223.24.160.242
223.24.162.132
223.24.164.230
223.24.165.79
223.24.166.76
223.24.166.103
223.24.168.209
223.24.170.214
223.24.172.135
223.24.187.54
223.24.191.38
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
64K 65536 27 223.24.0.0/16 c
48K 32768 6 223.24.0.0/17 c
16384 21 223.24.128.0/18 c
28K 16384 3 223.24.0.0/18 c
256 3 223.24.93.0/24 c
4096 8 223.24.144.0/20 c
8192 13 223.24.160.0/19 c
9603 1 1 223.24.4.51 c
1024 2 223.24.60.0/22 c
1 1 223.24.93.107 c
128 2 223.24.93.128/25 c
1024 2 223.24.144.0/22 c
1 1 223.24.148.17 c
1024 2 223.24.152.0/22 c
256 3 223.24.156.0/24 c
4096 11 223.24.160.0/20 c
2048 2 223.24.184.0/21 c
2000 1 1 223.24.4.51 c
1 1 223.24.61.110 c
1 1 223.24.63.141 c
1 1 223.24.93.107 c
1 1 223.24.93.167 c
1 1 223.24.93.242 c
1 1 223.24.144.165 c
1 1 223.24.146.83 c
1 1 223.24.148.17 c
1 1 223.24.153.99 c
1 1 223.24.155.154 c
1 1 223.24.156.112 c
128 2 223.24.156.128/25 c
256 3 223.24.160.0/24 c
1 1 223.24.162.132 c
512 2 223.24.164.0/23 c
64 2 223.24.166.64/26 c
1024 2 223.24.168.0/22 c
1 1 223.24.172.135 c
1 1 223.24.187.54 c
1 1 223.24.191.38 c
57 1 1 223.24.4.51 c
1 1 223.24.61.110 c
1 1 223.24.63.141 c
1 1 223.24.93.107 c
1 1 223.24.93.167 c
1 1 223.24.93.242 c
1 1 223.24.144.165 c
1 1 223.24.146.83 c
1 1 223.24.148.17 c
1 1 223.24.153.99 c
1 1 223.24.155.154 c
1 1 223.24.156.112 c
1 1 223.24.156.190 c
1 1 223.24.156.224 c
32 2 223.24.160.64/27 c
1 1 223.24.160.242 c
1 1 223.24.162.132 c
1 1 223.24.164.230 c
1 1 223.24.165.79 c
1 1 223.24.166.76 c
1 1 223.24.166.103 c
1 1 223.24.168.209 c
1 1 223.24.170.214 c
1 1 223.24.172.135 c
1 1 223.24.187.54 c
1 1 223.24.191.38 c
27 1 1 223.24.4.51 c
1 1 223.24.61.110 c
1 1 223.24.63.141 c
1 1 223.24.93.107 c
1 1 223.24.93.167 c
1 1 223.24.93.242 c
1 1 223.24.144.165 c
1 1 223.24.146.83 c
1 1 223.24.148.17 c
1 1 223.24.153.99 c
1 1 223.24.155.154 c
1 1 223.24.156.112 c
1 1 223.24.156.190 c
1 1 223.24.156.224 c
1 1 223.24.160.71 c
1 1 223.24.160.86 c
1 1 223.24.160.242 c
1 1 223.24.162.132 c
1 1 223.24.164.230 c
1 1 223.24.165.79 c
1 1 223.24.166.76 c
1 1 223.24.166.103 c
1 1 223.24.168.209 c
1 1 223.24.170.214 c
1 1 223.24.172.135 c
1 1 223.24.187.54 c
1 1 223.24.191.38 c

2001:44c8:0:0:: (AIS)[แก้ไข]

เรียง 31 เลขที่อยู่ IPv6 :

2001:44c8:4002:c112:1:2:5d12:fef4
2001:44c8:4100:171e:1:1:a111:3189
2001:44c8:4180:55cc:1:2:8f61:f931
2001:44c8:420c:39a9:616f:a92d:ab3a:f7ad
2001:44c8:4288:863a:f03c:8274:7439:8075
2001:44c8:428c:99d3:1:1:b08a:6bef
2001:44c8:42d0:6c7b:1579:5afc:af50:30c3
2001:44c8:42d0:751c:8511:ae40:90e:ac41
2001:44c8:4301:6447:8888:7b2d:c85:792e
2001:44c8:4326:438f:1:2:8702:e041
2001:44c8:4360:94cc:5bc:616c:a964:e4f6
2001:44c8:440e:9040:1:1:b187:3422
2001:44c8:4445:d98f:1:1:53eb:22f3
2001:44c8:444b:3ca9:b9a9:2079:6c65:67cf
2001:44c8:4480:30f2:b337:568b:ccf9:16f2
2001:44c8:4482:8bc2:2e58:f88c:b956:23c8
2001:44c8:44c6:8a4d:e8b6:6baa:5c5d:9c13
2001:44c8:44c7:c31a:1330:df80:f58d:9417
2001:44c8:44cc:55f:1:1:b8c7:f12b
2001:44c8:450a:81e4:1:0:d1b5:4e48
2001:44c8:450c:17db:1:0:ea45:3b10
2001:44c8:4518:8adb:9c30:e7d5:645f:f8f5
2001:44c8:4524:17fe:73ce:2f:bcd4:da12
2001:44c8:4555:d918:1:0:122a:c3a9
2001:44c8:4560:e6b1:d4f4:58b7:7389:d663
2001:44c8:4600:2021:10b1:8cb9:538d:d212
2001:44c8:4604:8e3:764a:8cff:6bf3:cb12
2001:44c8:464c:efb4:fcad:f5d9:1d4f:637
2001:44c8:4701:5206:1:0:b69f:fb7f
2001:44c8:470b:6704:1:0:a2a5:8a63
2001:44c8:4711:a953:747f:6cc0:62e0:8e9b
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
128M /64 128M /64 31 2001:44c8:4000::/37 c
74M /64 1 /64 1 2001:44c8:4002:c112::/64 c
16M /64 2 2001:44c8:4100::/40 c
16M /64 5 2001:44c8:4200::/40 c
8M /64 3 2001:44c8:4300::/41 c
16M /64 8 2001:44c8:4400::/40 c
8M /64 6 2001:44c8:4500::/41 c
8M /64 3 2001:44c8:4600::/41 c
2M /64 3 2001:44c8:4700::/43 c
18M /64 1 /64 1 2001:44c8:4002:c112::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4100:171e::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4180:55cc::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:420c:39a9::/64 c
8M /64 4 2001:44c8:4280::/41 c
4M /64 2 2001:44c8:4300::/42 c
1 /64 1 2001:44c8:4360:94cc::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:440e:9040::/64 c
1M /64 2 2001:44c8:4440::/44 c
256K /64 2 2001:44c8:4480::/46 c
1M /64 3 2001:44c8:44c0::/44 c
2M /64 3 2001:44c8:4500::/43 c
1 /64 1 2001:44c8:4524:17fe::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4555:d918::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4560:e6b1::/64 c
512K /64 2 2001:44c8:4600::/45 c
1 /64 1 2001:44c8:464c:efb4::/64 c
1M /64 2 2001:44c8:4700::/44 c
1 /64 1 2001:44c8:4711:a953::/64 c
1M /64 1 /64 1 2001:44c8:4002:c112::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4100:171e::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4180:55cc::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:420c:39a9::/64 c
512K /64 2 2001:44c8:4288::/45 c
8192 /64 2 2001:44c8:42d0:6000::/51 c
1 /64 1 2001:44c8:4301:6447::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4326:438f::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4360:94cc::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:440e:9040::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4445:d98f::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:444b:3ca9::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4480:30f2::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4482:8bc2::/64 c
128K /64 2 2001:44c8:44c6::/47 c
1 /64 1 2001:44c8:44cc:55f::/64 c
512K /64 2 2001:44c8:4508::/45 c
1 /64 1 2001:44c8:4518:8adb::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4524:17fe::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4555:d918::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4560:e6b1::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4600:2021::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4604:8e3::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:464c:efb4::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4701:5206::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:470b:6704::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4711:a953::/64 c
31 /64 1 /64 1 2001:44c8:4002:c112::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4100:171e::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4180:55cc::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:420c:39a9::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4288:863a::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:428c:99d3::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:42d0:6c7b::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:42d0:751c::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4301:6447::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4326:438f::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4360:94cc::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:440e:9040::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4445:d98f::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:444b:3ca9::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4480:30f2::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4482:8bc2::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:44c6:8a4d::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:44c7:c31a::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:44cc:55f::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:450a:81e4::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:450c:17db::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4518:8adb::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4524:17fe::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4555:d918::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4560:e6b1::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4600:2021::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4604:8e3::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:464c:efb4::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4701:5206::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:470b:6704::/64 c
1 /64 1 2001:44c8:4711:a953::/64 c

2403:6200:0:0:: (3BB)[แก้ไข]

เรียง 6 เลขที่อยู่ IPv6 :

2403:6200:8863:7ddb:54e2:23a1:fa2a:9c34
2403:6200:8866:94ca:71b1:6980:e182:22ee
2403:6200:8881:3f1c:9108:b0c9:45b2:9dd9
2403:6200:8890:a867:a0bc:3fe1:c30b:2133
2403:6200:8897:54a1:7147:dbe0:89c7:bd9
2403:6200:8917:b7e9:9e5:60d7:d838:5f0a
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
32M /64 32M /64 6 2403:6200:8800::/39 c
16M /64 16M /64 5 2403:6200:8800::/40 c
1 /64 1 2403:6200:8917:b7e9::/64 c
3M /64 512K /64 2 2403:6200:8860::/45 c
2M /64 3 2403:6200:8880::/43 c
1 /64 1 2403:6200:8917:b7e9::/64 c
512K /64 1 /64 1 2403:6200:8863:7ddb::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8866:94ca::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8881:3f1c::/64 c
512K /64 2 2403:6200:8890::/45 c
1 /64 1 2403:6200:8917:b7e9::/64 c
6 /64 1 /64 1 2403:6200:8863:7ddb::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8866:94ca::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8881:3f1c::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8890:a867::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8897:54a1::/64 c
1 /64 1 2403:6200:8917:b7e9::/64 c

2405:9800:0:0:: (AIS)[แก้ไข]

เรียง 3 เลขที่อยู่ IPv6 :

2405:9800:ba10:be61:98fd:9936:bf92:64d
2405:9800:ba30:893f:d43a:1b52:f8b9:78b6
2405:9800:bc01:c678:1894:74d:45b3:2074
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
128M /64 128M /64 3 2405:9800:b800::/37 c
4M /64 4M /64 2 2405:9800:ba00::/42 c
1 /64 1 2405:9800:bc01:c678::/64 c
3 /64 1 /64 1 2405:9800:ba10:be61::/64 c
1 /64 1 2405:9800:ba30:893f::/64 c
1 /64 1 2405:9800:bc01:c678::/64 c

ช่วงไอพีอื่น[แก้ไข]

เรียง 22 เลขที่อยู่ IPv4 :

1.1.164.7
1.4.201.242
1.20.193.179
27.55.84.145
27.145.177.255
49.230.30.239
49.237.10.17
58.8.192.124
110.77.149.207
115.87.28.0
122.155.38.87
125.24.108.207
134.196.136.35
134.236.8.37
159.192.97.82
171.99.158.205
171.100.78.105
182.52.229.111
183.88.72.91
202.29.97.1
203.158.218.252
223.205.249.216
ทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ได้รับผลกระทบ
ที่อยู่
ที่ระบุ
ช่วง ส่วนร่วม
22 1 1 1.1.164.7 c
1 1 1.4.201.242 c
1 1 1.20.193.179 c
1 1 27.55.84.145 c
1 1 27.145.177.255 c
1 1 49.230.30.239 c
1 1 49.237.10.17 c
1 1 58.8.192.124 c
1 1 110.77.149.207 c
1 1 115.87.28.0 c
1 1 122.155.38.87 c
1 1 125.24.108.207 c
1 1 134.196.136.35 c
1 1 134.236.8.37 c
1 1 159.192.97.82 c
1 1 171.99.158.205 c
1 1 171.100.78.105 c
1 1 182.52.229.111 c
1 1 183.88.72.91 c
1 1 202.29.97.1 c
1 1 203.158.218.252 c
1 1 223.205.249.216 c

ผู้ใช้ลงทะเบียน[แก้ไข]

 • คิดถึงคิด (ชื่อเดิม "นายฮาสันบีมา")
 • ลัดดวัลย์ ใหมพรหม
 • Pornnipa laksanasron
 • วุฒธิติ
 • กิ๊ฟ สายแข็ง
 • Aqw31Qh
 • Maykung1789
 • Khawtung
 • กิตติกวิน
 • Noirmuar
 • ‎Freshy2815
 • Oliveu211
 • Johnchula
 • Pakin3411
 • Banktwk