ภาษาจีน/ชนิดของคำในภาษาจีน

จาก วิกิตำรา

ชนิดของคำในภาษาจีน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1. 名词       (míng cí)       คำนาม 

2. 代词       (dài cí)          คำสรรพนาม 

3.  动词      (dòng cí)       คำกริยา

4. 助动词   (zhù dòng cí)คำกริยานุเคราะห์  

5. 形容词   (xíng róng cí)คำคุณศัพท์

6. 数词       (shù cí)          คำบอกจำนวน  

7.  量词      (liàng cí)        คำลักษณะนาม 

8. 副词       (fù cí)             คำวิเศษณ์ 

9. 介词       (jiè cí)            คำบุพบท 

10. 连词     (lián cí)          คำสันธาน 

11. 助词     (zhù cí)           คำเสริม   

12. 叹词     (tàn cí)            คำอุทาน 

13. 象声词 (xiàng shēng cí) คำเลียนเสียง  

 ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]