ภาษาจีน/ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จาก วิกิตำรา

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศจีนหรือพื้นที่ที่มีคนพูดภาษาจีนกลาง และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้คำศัพท์ การท่องจำคำศัพท์โดยง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งการศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาจีน

ประโยคต่าง ๆ ถูกจัดอยู่ในหัวข้อแบ่งตามสถานการณ์ แสดงอักษรจีนตัวย่อ (ตัวหนา) — พินอิน — คำอ่านภาษาไทย — คำแปล (ตัวหนา)

แลกเปลี่ยนเงิน 换钱[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

饭店里可以换钱吗? Fàndiàn lǐ kěyǐ huànqián ma? ฟ่านเตี้ยน หลี เขออี่ ฮ่วนเฉียน มะ ในโรงแรมสามารถแลกเงินได้ไหม

可以换钱。 Kěyǐ huànqián. เขออี่ ฮ่วนเฉียน แลกเงินได้ครับ

我要换钱。 Wǒ yào huànqián. หว่อ เย่า ฮ่วนเฉียน ฉันจะแลกเงิน

这里能换钱吗? Zhèlǐ néng huànqián ma? เจ้อหลี่ เหนิง ฮ่วนเฉียน มะ ที่นี่แลกเงินได้ไหม

你带什么钱? Nǐ dài shénme qián? หนี่ ไต้ เสินเมอ เฉียน คุณนำเงินอะไรมา

只能用泰币。 Zhǐ néng yòng tài bì. จื่อ เหนิง โย่ง ไท่ ปี้ ใช้เงินไทยอย่างเดียว

机场里可以换钱吗? Jīchǎng lǐ kěyǐ huànqián ma? จีฉาง หลี่ เขออี่ ฮ่วนเฉียน มะ ในสนามบินสามารถแลกเงินได้ไหม

我要换回人民币。 Wǒ yào huàn huí rénmínbì. หว่อ เย่า ฮ่วน หุย เหรินมินปี้ ฉันอยากแลกกลับเป็นเงินหยวน

能兑换欧元吗? Néng duìhuàn ōuyuán ma? เหนิง ตุ้ยฮ่วน โอวหยวน มะ แลกเงินยูโรได้ไหม

能兑换人民币吗? Néng duìhuàn rénmínbì ma? เหนิง ฮุ่ย ฮ่วน เหรินมินปึ้ มะ แลกเงินหยวนได้ไหม

换现金。 Huàn xiànjīn. ฮ่วน เซี่ยน จิน แลกเงินสด

换多少? Huàn duōshǎo? ฮ่วน ตัวเส่า แลกเท่าไหร่

今天汇率是多少? Jīntiān huìlǜ shì duōshǎo? จินเทียน ฮุ่ยลวี่ ซื่อ ตัวเส่า อัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้เท่าไหร่

美元换人民币。 Měiyuán huàn rénmínbì. เหม่ยหยวน ฮ่วน เหรินมินปี้ USดอลล่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวน

一美元换多少人民币。 Yī měiyuán huàn duōshǎo rénmínbì. อี เหม่ยหยวน ฮ่วน ตัวเส่า เหรินมินปี้ 1us แลกได้กี่หยวน

在哪里换钱? Zài nǎlǐ huànqián? จ้าย หนาหลี่ ฮ่วนเฉียน แลกเงินที่ไหน


ร้านซักรีด 洗衣店[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

这件西服要干洗。 Zhè jiàn xīfú yào gānxǐ. เจ้อ เจี้ยน ซีฝู เย่า กานสี่ ต้องการซักแห้งสูทชุดนี้

这个领带要干洗。 Zhège lǐngdài yào gānxǐ. เจ้อเก้อ หลิ่งไต้ เย่า กานสี่ เน็คไทเส้นนี้ต้องการซักแห้ง

可以水洗吗? Kěyǐ shuǐxǐ ma? เขออี่ สุย สี่ มะ ซักน้ำได้ไหม

这是丝绸的。 Zhè shì sīchóu de. จ้อ ซื่อ ซือโฉว เตอ นี่เป็นผ้าไหม

费用贵吗? Fèiyòng guì ma? เฟ้ย โย่ง กุ้ย มะ ค่าซักรีดแพงไหม

丝绸贵一点。 Sīchóu guì yīdiǎn. ซือโฉว กุ้ย อี้ เตี่ยน ผ้าไหมแพงเล็กน้อย

干洗贵一点。 Gānxǐ guì yīdiǎn. กานสี่ กุ้ย อี้ เตี่ยน ซักแห้งแพงกว่าเล็กน้อย

这里洗棉被子吗? Zhèlǐ xǐ mián bèizi ma? เจ้อ หลี สี่ เหมียน เป้ยจื่อ มะ ที่นี่ซักผ้าห่มไหม

几天可以取? Jǐ tiān kěyǐ qǔ? จี่เทียน เขอ อี่ ฉวี่ กี่วันมารับได้

不超过三天。 Bù chāoguò sān tiān. ปู้ เชากั้ว ซาน เทียน ไม่เกิน3วัน

可以提前吗? Kěyǐ tíqián ma? เขออี่ ถี เฉียน มะ เร็วกว่านั้นหน่อยได้ไหม

两天可以吗? Liǎng tiān kěyǐ ma? เหลี่ยงเทียน เขอ อี่ มะ 2วันได้ไหม

明天可以吗? Míngtiān kěyǐ ma? เหลี่ยง เทียน เขออี่ มะ พรุ่งนี้ได้ไหม

来不及。 Láibují. ไหลปู้จี๋ ไม่ทัน

现在付钱吗? Xiànzài fù qián ma? เซี่ยนจ้าย ฟู่ เฉียน มะ จ่ายเงินตอนนี้เลยไหม

取衣服的时候付钱。 Qǔ yīfú de shíhou fù qián. ฉวี่ อีฝู่ เตอ สือโฮ่ว ฟู่ เฉียน จ่ายเงินเมื่อมารับเสื้อผ้า

这是取衣单。 Zhè shì qǔ yī dān. เจ้อ ซื่อ ฉวี่ อี้เตี่ยน นี่คือใบรับเสื้อผ้า

上午来取好吗? Shàngwǔ lái qǔ hǎo ma? ซ่างอู่ ไหล ฉวี ห่าว มะ มารับตอนเช้าได้ไหม

下午来取好吗? Xiàwǔ lái qǔ hǎo ma? เซี่ยอู่ ไหล ฉวี่ ห่าว มะ มารับตอนบ่ายได้ไหม

最好上午来。 Zuì hǎo shàngwǔ lái. จุ้ย ห่าว ซ่างอู่ ไหล มารับตอนเช้าดีที่สุด

ธนาคาร 银行[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

有什么要帮忙吗? Yǒu shén me yào bāngmáng ma?  โหย่ว เสินเมอ เย่า ปางหมาง มะ มีอะไรให้ช่วยไหม

我想开个户头。 Wǒ xiǎng kāi gè hùtóu. หวอ เสี่ยง คาย เก้อ ฮู่โถว ฉันต้องการจะเปิดบัญชี

请到这边来。 Qǐng dào zhè biān lái. ฉิ่ง เต้า เจ้อ เปียน ไหล เชิญทางนี้ค่ะ

要存哪一类款? Yào cún nǎ yī lèi kuǎn? เย่า ฉุน หน่า อี๋ เล่ย ข่วน ต้องการฝากประเภทไหน

定期存款 Dìngqí cúnkuǎn ติ้งฉี ฉุนข่วน ฝากประจำ

儲蓄存款 Chúxù cúnkuǎn ฉุน ซวี่ ฉุนข่วน ฝากออมทรัพย์

利息多少? Lìxí duōshǎo? ลี่ สี ตัว เส่า ดอกเบี้ยเท่าไหร่

请给我一张存款单。 Qǐng gěi wǒ yī zhāng cúnkuǎn dān. ฉิง เกย หว่อ อี้ จาง ฉุนข่วน ตาน ขอแบบฟอร์มฝากเงินด้วยค่ะ

我想把美金换成泰币。 Wǒ xiǎng bǎ měijīn huàn chéng tài bì. หวอ เสียง ป๋า เหม่ยจิน ฮ่วนเฉิง ไท่ปี้ ผมต้องการแลกเงินดอลล่าเป็นเงินไทยครับ

我想把旅行支票换成现金。 Wǒ xiǎng bǎ lǚxíng zhīpiào huàn chéng xiànjīn. หวอ เสียง ป่า ลวี๋สิง จือเพี้ยว ฮ่วน เฉิง เซี่ยนจิน ฉันต้องการแลกเช็คเดินทางเป็นเงินสดค่ะ

请在支票签字。 Qǐng zài zhīpiào qiānzì. ฉิ่ง จ้าย จือเพี่ยว เชียนจื้อ กรุณาเซ็นที่เช็คด้วยค่ะ

我想买一本支票。 Wǒ xiǎng mǎi yī běn zhīpiào. หว่อ เสี่ยง หม่าย อี้ เปิ่น จือเพี่ยว ฉันอยากซื้อสมุดเช็คหนึ่งเล่ม

这种没有利息 Zhè zhǒng méiyǒu lìxí เจ้อ จ่ง เหมยโหย่ว ลี่ซี แบบนี้ไม่มีดอกเบี้ย

开户头最少要一万铢以上。 Kāi hùtóu zuìshǎo yào yī wàn zhū yǐshàng. คาย ฮู่โถว จุ้ยเส่า เย่า อี๋ ว่าน จู อี่ ซ่าง เปิดบัญชีอย่างน้อยหนึ่งหมื่นบาท

你需要支票吗? Nǐ xūyào zhīpiào ma? หนี่ ซวี เย่า จือเพี้ยว มะ คุณต้องการใช้เช็คไหม

请您填写这张表格。 Qǐng nín tiánxiě zhè zhāng biǎogé. ฉิ่ง หนิน เถียน เสี่ย เจ้อ จาง เปี่ยว เก้อ เชิญคุณกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยค่ะ

你能教我怎么填吗? Nǐ néng jiào wǒ zěnme tián ma? หนี่ เหนิง เจี้ยว หว่อ เจิ่นเมอ เถียน มะ คุณช่วยแนะนำฉันกรอกได้ไหม

每次存款的时候别忘带存折 Měi cì cúnkuǎn de shíhou bié wàng dài cúnzhé เหม่ย ชื่อ ฉุนข่วน เตอ สือโฮ่ว เปี๋ย ว่าง ไต้ ฉุนเจ๋อ ทุกครั้งที่จะฝากเงินอย่าลืมนำสมุดคู่ฝากมาด้วย

存款的时候别忘带护照。 Cúnkuǎn de shíhou bié wàng dài hùzhào. ฉุนข่วน เตอ สือโฮ่ว เปี๋ย ว่าง ไต้ ฮู้เจ้า เวลาถอนเงินอย่าลืมนำพาสปอร์ตมาด้วย 

กีฬา 运动[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

你喜欢运动吗? Nǐ xǐhuan yùndòng ma?  หนี สี่ ฮวน ยุ่นต้ง มะ คุณชอบกีฬาไหม

你喜欢什么运动? Nǐ xǐhuan shénme yùndòng? หนี สี่ ฮวน เสิน เมอ ยุ่นต้ง คุณชอบเล่นกีฬาอะไร

早晨锻炼。 Zǎochen duànliàn. เจ่าเฉิน ต้วนเลี่ยน ออกกำลังกายตอนเช้า

你喜欢打高尔夫吗? Nǐ xǐhuan dǎ gāo'ěrfū ma? หนี สี่ฮวน ต่า เกาเอ่อฟู มะ คุณชอบตีกอล์ฟไหม

我没打过高尔夫球。 Wǒ méi dǎguò gāo'ěrfū qiú. หว่อ เหมย ต่ากั้ว เกาเอ่อฟูฉิว ฉันยังไม่เคยตีกอล์ฟเลย

爬山,滑冰,游泳 我都喜欢。 Páshān, huábīng, yóuyǒng wǒ dōu xǐhuan. ผาซาน หวาปิง โหยวโหยง หว่อ สี่ฮวน ปีนเขา เล่นสเก็ต  ว่ายน้ำ ฉันชอบหมด

我经常打篮球。 Wǒ jīngcháng dǎ lánqiú. หว่อ จิงฉาง ต่า หลาน ฉิว ฉันเล่นบาสเกตบอลบ่อยมาก

我喜欢打排球。 Wǒ xǐhuan dǎ páiqiú. หวอ สี่ ฮวน ต่า ไผฉิว ฉันชอบเล่นวอลเลย์บอล

你会打吗? Nǐ huì dǎ ma? หนี่ ฮุ่ย ต่า มะ คุณเล่นเป็นไหม

你会游泳吗? Nǐ huì yóuyǒng ma? หนี่ ฮุ่ย โหยวโหย่ง มะ คุณว่ายน้ำเป็นไหม

你游的好吗? Nǐ yóu de hǎo ma? หนี่ โหยว เตอ ห่าว มะ คุณว่ายเก่งไหม

我游得不太好。 Wǒ yóu dé bù tài hǎo. หว่อ โหยว เตอ ปู๋ ไท่ ห่าว ฉันว่ายได้ไม่ค่อยดี

明天有排球比赛。 Míngtiān yǒu páiqiú bǐsài. หมิงเทียน โหย่ว ไผฉิว ปี่ไส้ พรุ่งนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอล

谁跟谁比赛。 Shuí gēn shuí bǐsài. เสย เกิน เสย ปี่ ไส้ ใครแข่งกับใคร

谁赢了。 Shuí yíngle. เสย หยิงเลอ ใครชนะ

结果一比一平。 Jiéguǒ yī bǐ yīpíng. เจี๋ยกั่ว อีปี่อี ผิง เสมอกัน หนึ่งต่อหนึ่ง

我很想看。 Wǒ hěn xiǎng kàn. หวอ เหิน เสี่ยง ค่าน ฉันอยากดูมาก

พูดคุยเรื่องภาษา 谈谈语言[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

我正在学中文。 Wǒ zhèngzài xué zhōngwén.  หว่อ เจิ้งจ้าย เสีย จงเหวิน ฉันกำลังเรียนภาษาจีน

我可以说但不会写。 Wǒ kěyǐ shuō dàn bù huì xiě. หว่อ เขออี่ ซัว ต้าน ปู๋ ฮุ่ย เสี่ย ฉันพูดได้แต่เขียนไม่เป็น

我不会说泰语。 Wǒ bù huì shuō tàiyǔ. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ซัว ไท่ ยวี๋ ฉันพูดภาษาไทยไม่ได้

这个东西中文怎么说? Zhège dōngxi zhōngwén zěnme shuō? เจ้อ เก้อ ตงซี จงเหวิน เจิ่นเมอ ซัว ของสิ่งนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร

你懂英语吗? Nǐ dǒng yīngyǔ ma? หนี ต่ง อิงหยี่ มะ คุณรู้ภาษาอังกฤษไหม

你会说中文吗? Nǐ huì shuō zhōngwén ma? หนี่ ฮุ่ย ซัว จงเหวิน มะ คุณพูดภาษาจีนได้ไหม

你会说泰语吗? Nǐ huì shuō tàiyǔ ma? หนี่ ฮุ่ย ซัว ไท่ หยี่ มะ คุณพูดภาษาไทยได้ไหม

你懂我说的吗? Nǐ dǒng wǒ shuō de ma? หนี ต๋ง หว่อ ซัว เตอ มะ คุณเข้าใจที่ฉันพูดไหม

你懂吗? Nǐ dǒng ma? หนี ต่ง มะ คุณเข้าใจไหม

那是什么意思? Nà shì shénme yìsi? น่า ซื่อ เสินเมอ อี้ซือ นั่นหมายความว่าอย่างไร

我会说一点。 Wǒ huì shuō yīdiǎn. หว่อ ฮุ่ย ซัว อี้เตี่ยน ฉันพูดได้นิดหน่อย

你说的不错。 Nǐ shuō de bùcuò. หนี่ ซัว เตอ ปู๋ ชั่ว คุณพูดได้ไม่เลว

你的发音还不太好。 Nǐ de fǎ yīn hái bù tài hǎo. หนี่ เตอ ฟา อิน ไห ปู๋ ไท่ ห่าว การออกเสียงของคุณยังไม่ค่อยดี

泰语很容易是吗? Tàiyǔ hěn róngyì shì ma? ไท่ หยี่ เหิ่น หรง อี้ ซื่อ มะ ภาษาไทยง่ายมากใช่ไหม

泰语难吗? Tàiyǔ nán ma? ไท่ หยี่ หนาน มะ ภาษาไทยยากไหม

请再说一遍。 Qǐng zàishuō yībiàn. ฉิ่ง จ้าย ซัว อี๋ เปี้ยน กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ

请你说慢一点 Qǐng nǐ shuō màn yīdiǎn ฉิง หนี่ ซัว ม่าน อี้ เตี่ยน กรุณาพูดช้าๆหน่อยค่ะ

我听不懂。 Wǒ tīng bù dǒng. หว่อ ทิง ปู้ ต่ง ฉันฟังไม่เข้าใจ

你的汉语说的不错。 Nǐ de hànyǔ shuō de bùcuò. หนี่ เตอ ฮ่าน หยี่ ซัว เตอ ปู๋ ชั่ว คุณพูดภาษาจีนได้ดีนะ

泰文很难看懂。 Tàiwén hěn nánkàn dǒng. ไท่ เหวิน เหิ่น หนานค่าน ต่ง ภาษาไทยอ่านยาก

我学习中文有两年了。 Wǒ xuéxí zhōngwén yǒu liǎng niánle. หว่อ เสียสี จงเหวิน โหยว เลี่ยง เหนียน เลอ ฉันเรียนภาษาจีนมาสองปีแล้ว

我会说泰文 中文 英文。 Wǒ huì shuō tàiwén zhōngwén yīngwén. หว่อ ฮุ่ย ซัว ไท่เหวิน จงเหวิน อิงเหวิน ฉันสามารถพูดภาษาไทย จีน อังกฤษ

你学了汉语学了多久? Nǐ xuéle hànyǔ xuéle duōjiǔ? หนี่ เสีย เลอ ฮ่าน หยี่ เสีย เลอ ตัวจิ่ว คุณเรียนภาษาจีน เรียนมานานเท่าไหร่แล้ว

你在哪学汉语? Nǐ zài nǎ xué hànyǔ? หนี่ จ้าย หน่า เสีย ฮ่าน หยี่ คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน

你发音很准确 Nǐ fāyīn hěn zhǔnquè หนี่ ฟาอิน เหิน จุ่นเชี่ย คุณออกเสียงได้ชัดดี 

ผลไม้ 水果[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

你喜欢吃水果吗? Nǐ xǐhuan chī shuǐguǒ ma?  หนี สี่ ฮวน ชือ สุ่ยกั่วมะ คุณชอบทานผลไม้ไหม

我喜欢吃山竹。 Wǒ xǐhuan chī shānzhú. หวอ สี่ ฮวน ชือ ซานจู๋ ฉันชอบทานมังคุด

你喜欢吃榴莲吗? Nǐ xǐhuan chī liúlián ma? หนี สี่ ฮวน ชือ หลิวเหลียน มะ คุณชอบทานทุเรียนไหม

不太习惯,味道很大。 Bù tài xíguàn, wèidào hěn dà. ปู๋ไท่ สีกว้าน เว่ยเต้า เหิ่นต้า ไม่ค่อยคุ้นเคย กลิ่นแรงมาก

常吃就习惯的。 Cháng chī jiù xíguàn de. ฉาง ชือ จิ้ว สี กว้าน เตอ กินบ่อยๆ เดี๋ยวก็ชอบเอง

中国的桃子很好吃。 Zhōngguó de táozi hěn hào chī. จงกั๋ว เตอ เถาจือ เหิน ห่าว ชือ ลุกท้อของประเทศจีนอร่อยมาก

泰国有卖吗? Tàiguó yǒu mài ma? ไท่ กั๋ว โหย่ว ม่าย มะ ประเทศไทยมีขายไหม

有不过很贵。 Yǒu bùguò hěn guì. โหย่ว ปู๋ กั้ว เหิ่น กุ้ย มีแต่แพงมาก

红毛丹很好吃。 Hóng máo dān hěn hào chī. หง เหมา ตาน เหิน ห่าว ชือ เงาะอร่อยมาก

芒果也很好吃。 Mángguǒ yě hěn hào chī. หมางกั่ว เหย่ เหิน ห่าว ชือ มะม่วงก็อร่อยมาก

你吃过了吗? Nǐ chīguòle ma? หนี่ ชือ กั้ว เลอ มะ คุณเคยกินไหม

泰国水果很多。 Tàiguó shuǐguǒ hěnduō. ไท่ กั๋ว สุยกั่ว เหิ่นตัว ประเทศไทยมีผลไม้มากมาย

四月到八月水果最多。 Sì yuè dào bā yuè shuǐguǒ zuìduō. ซื่อ เย่ เต้า ปา เย่ สุยกั่ว จุ้ย ตัว เดือนเมษาถึงเดือนสิงหามีผลไม้เยอะที่สุด

我要买山竹和芒果。 Wǒ yāomǎi shānzhú hé mángguǒ. หว่อ เย่า หม่าย ซานจู๋ เหอ หมางกั่ว ฉันจะซื้อมังคุดและมะม่วง

山竹多少钱一公斤? Shānzhú duōshǎo qián yī gōngjīn? ซานจู๋ ตัว เส่า เฉียน อี้ กง จิน มังคุดกิโลกรัมละเท่าไหร่

芒果一公斤四十铢。 Mángguǒ yī gōngjīn sìshí zhū. หมางกั่ว อี้ กง จิน ซื่อสือ จู มะม่วงกิโลกรัมละ40บาท

你尝尝。 Nǐ cháng cháng. หนี่ ฉาง ฉาง คุณลองชิมดู

还要别的吗? Hái yào bié de ma? ไห เย่า เปี๋ย เตอ มะ ยังต้องการอะไรอีกไหม

สถานีรถไฟ 火车站[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

火车站在哪里? Huǒchē zhàn zài nǎlǐ?  หั่วเชอจ้าน จ้าย หนา หลี่ สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน

收票处在哪里? Shōu piào chù zài nǎlǐ? โซว เพี่ยว ชู่ จ้าย หนาหลี่ ที่จำหน่ายตั๋วอยู่ที่ไหน

在五号窗口。 Zài wǔ hào chuāngkǒu. จ้าย อู่ ห้าว ชวงโข่ว อยู่ช่องหมายเลข5

买到票了没有? Mǎi dào piàole méiyǒu? หม่าย เต้า เพี่ยว เลอ เหมย โหย่ว ซื้อตั๋วได้หรือยัง

还没有买到。 Hái méiyǒu mǎi dào. ไห เหมย โหย่ว หม่าย เต้า ยังไม่ได้ซื้อเลย

买两去清迈的车票。 Mǎi liǎng qù qīng mài de che piào. หมาย เหลี่ยง ชวี่ ชิงม่าย เตอ เชอ เพี่ยว ซื้อตั๋วสองใบไปเชียงใหม่

我想白天到。 Wǒ xiǎng báitiān dào. หวอ เสี่ยง ไป๋เทียน เต้า ฉันต้องการถึงตอนกลางวัน

你要哪天呢? Nǐ yào nǎ tiān ne? หนี่ เย่า หน่า เทียน เนอ คุณต้องการไปวันไหน

有卧部票吗? Yǒu wò bù piào ma? โย่ว ว่อ ปู้ เพี่ยว มะ มีตั๋วตู้นอนไหม

对不起 卖完了 Duìbùqǐ mài wánle ตุ้ย ปู้ ฉี่ ม่ายหวาน เลอ ขอโทษค่ะ ขายหมดแล้ว

几点开车? Jǐ diǎn kāichē? จี๋ เตี่ยน คาย เชอ รถไฟจะออกกี่โมง

几点到站? Jǐ diǎn dào zhàn? จี๋ เตี่ยน เต้า จ้าน รถไฟจะมากี่โมง

一等票还是二等票? Yī děng piào háishì èr děng piào? อี เติ่ง เพี่ยว ไห ซื่อ เอ้อ เติ่ง เพี่ยว ตั๋วชั้นหนึ่งหรือตั๋วชั้นสอง

เช่าบ้าน 租房子[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

请问这里有出租房吗? Qǐngwèn zhè li yǒu chūzū fáng ma?  ฉิ่งเวิ่น เจ้อ หลี โหย่ว ชูจู ฝาง มะ ขอถามหน่อย ที่นี่มีห้องให้เช่าไหม

是什么样的房子? Shì shénme yàng de fángzi? ซื่อ เสินเมอ ย่าง เตอ ฝางจื่อ เป็นห้องแบบไหน

多大面积 Duōdà miànjī ตัวต้า เมี่ยนจี เนื้อที่เท่าไหร่

八十五平方米 Bāshíwǔ píngfāng mǐ ปาสืออู่ ผิงฟางหมี่ 85ตารางเมตร

有家具吗? Yǒu jiājù ma? โหย่ว เจีย จวี้ มะ มีเฟอร์นีเจอร์ไหม

租金一个月多少钱? Zūjīn yīgè yuè duōshǎo qián? จูจิน อี๋เก้อ เย่ ตัวเส่า เฉียน ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่

水电费另外算。 Shuǐdiàn fèi lìngwài suàn. สุ่ยเตี้ยน เฟ่ย ลิ่งว่าย ซ่วน ค่าน้ำค่าไฟคิดต่างหาก

水费贵吗? Shuǐ fèi guì ma? สุ่ย เฟ่ย กุ้ย มะ ค่าน้ำแพงไหม

水一度三铢 Shuǐ yīdù sān zhū สุ่ย อี๋ ตู้ ซาน จู น้ำหน่วยละสามบาท

一度电 五铢 Yīdù diàn wǔ zhū อี๋ตู้ เตี้ยน อู่ จู ไฟหน่วยละ5บาท

这附近有菜市场吗? Zhè fùjìn yǒu cài shìchǎng ma? เจ้อ ฟู่จิ้น โหย่ว ช่าย ซื่อฉ่าง มะ ไกล้แถวนี้มีตลาดไหม

这里环境不错。 Zhèlǐ huánjìng bùcuò. เจ้อหลี่ หวนจิ้ง ปู๋ชั่ว บริเวณนี้สิ่งแวดล้อมไม่เลว

好 我在考虑一下。 Hǎo wǒ zài kǎolǜ yīxià. ห่าว, หว่อ จ้าย เข่า ลวี่ อี๋เซี่ย ดีครับ ผมขอคิดดูก่อน

租房定金多少。 Zūfáng dìngjīn duōshǎo. จูฝาง ติ้งจิน ตัวเส่า เช่าห้องต้องวางมัดจำเท่าไหร่

先付三个月的订金 Xiān fù sān gè yuè de dìngjīn เซียน ฟู่ ซาน เก้อ เย่ เตอ ติ้งเฉียน จ่ายมัดจำล่วงหน้าสามเดือน

明天我给你答复。 Míngtiān wǒ gěi nǐ dáfù. หมิงเทียน หว่อ เก๋ยหนี่ ต๋าฟู่ พรุ่งนี้ฉันจะให้คำตอบคุณ

你看别的地方了吗? Nǐ kàn bié de dìfāngle ma? หนี่ ค่าน เปี๋ย เตอ ตี้ฟาง มะ คุณไปดูที่อื่นมาหรือยัง

还没有,附近还有房子租吗? Hái méiyǒu, fùjìn hái yǒu fángzi zū ma? ไห เหมย โหย่ว  ฟู่จิ้น ไห โหย่ว ฝางจื่อ จู มะ ยังเลยครับ แถวนี้ยังมีห้องเช่าอีกไหม

你到那个公寓问。 Nǐ dào nàgè gōngyù wèn. หนี่ เต้า น่า เก้อ กง ยวี่ เวิ่น คุณลองไปถามอาคารโน้นดู


ร้านกาแฟ 咖啡馆
[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

你要喝点什么? Nǐ yào hē diǎn shénme?  หนี่ เย่า เฮอ เตี๋ยน เสินเมอ คุณต้องการดื่มอะไร

我要一杯咖啡。 Wǒ yào yībēi kāfēi. หว่อ เย่า อี้เปย คาเฟย ฉันขอกาแฟหนึ่งด้วย

你也要咖啡吗? Nǐ yě yào kāfēi ma? หนี่ เหย่ เย่า คา เฟย มา คุณต้องการกาแฟด้วยไหม

我要一杯冰咖啡。 Wǒ yào yībēi bīng kāfēi. หว่อ  เย่า อี้เปย ปิง คาเฟย ฉันขอกาแฟเย็นหนึ่งถ้วย

这里有热咖啡和冰咖啡。 Zhè li yǒu rè kāfēi hé bīng kāfēi. เจ้อ หลี โหย่ว เร่อ คาเฟย เหอ ปิง คาเฟย ที่นี่มีกาแฟร้อนและกาแฟเย็น

要加糖吗? Yào jiātáng ma? เย่า เจียถัง มะ ใส่น้ำตาลไหม

不要加糖。 Bùyào jiātáng. ปู๋ เย่า เจีย ถัง ไม่ใส่น้ำตาล

有其他饮料吗? Yǒu qítā yǐnliào ma? โหย่ว ฉีทา หยิ่งเลี่ยว มะ มีเครื่องดื่มอย่างอื่นไหม

有什么小吃吗? Yǒu shé me xiǎochī ma? โหย่ว เสินเมอ เสี่ยว ชือ มะ มีของว่างอะไรบ้าง

这里的咖啡味很香。 Zhèlǐ de kāfēi wèi hěn xiāng. เจ้อหลี่ เตอ คาเฟย เว่ย เหิ่น เซียง กาแฟที่นี่หอมมาก

有绿茶吗? Yǒu lǜchá ma? โหย่ว ลวี่ฉา มะ มีชาเขียวไหม

没有绿茶只有红茶。 Méiyǒu lǜchá zhǐyǒu hóngchá. เหมยโหย่ว ลวี่ฉา จื๋อโหย่ว หงฉา  ชาเขียวไม่มี มีแต่ชาแดง

你要红茶还是咖啡? Nǐ yào hóngchá háishì kāfēi? หนี่ เย่า หงฉา หายซื่อ คาเฟย คุณต้องการชาแดงหรือกาแฟ

情稍等。 Qíng shāo děng. ฉิ่ง เซา เติ่ง รอสักครู่นะคะ

บนเครื่องบิน 在飞机上[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

靠窗户的座位。 Kào chuānghù de zuòwèi. เค่า ชวงหู่ เตอ จั้วเว่ย ที่นั่งติดริมหน้าต่าง

靠边的座位。 Kàobiān de zuòwèi. เค่าเปียน เตอ จั้วเว่ย ที่นั่งติดด้านข้าง

中间的座位。 Zhōngjiān de zuòwèi. จงเจียน เตอ จั้วเว่ย ที่นั่งติดตรงกลาง

几号座位 Jǐ hào zuòwèi จี่ ห้าว จั้ว เว่ย เลขที่นั่งเท่าไหร่

五排B座 Wǔ pái B zuò อู่ ไผ บี จั้ว แถว 5 ที่นั่ง B 

请坐这边。 Qǐng zuò zhè biān. ฉิ่ง จั้ว เจ้อ เปียน เชิญนั่งทางนี้

是哪个座位。 Shì nǎge zuòwèi. ซื่อ หน่า เก้อ จั้วเว่ย คือที่นั่งตรงนั้น

请记好安全带 Qǐng jì hǎo ānquán dài ฉิ่ง จี้ ห่าว อานฉวน ไต้ กรุณารัดเข็มขัด

行李可以放在前面吗? Xínglǐ kěyǐ fàng zài qiánmiàn ma? สิงหลี่ เขออี่ ฟ่างจ้าย เฉียนเมี่ยน มะ สัมภาระวางข้างหน้าได้ไหม

行李放上面。 Xínglǐ fàng shàngmiàn. สิงหลี่ ฟ่าง ซ่างเมี่ยน วางสัมภาระด้านบน

飞机准期起飞吗 Fēijī zhǔn qí qǐfēi ma เฟยจี จู่นชี ฉี่ เฟย มะ เครื่องออกตรงเวลาไหม

飞机上禁止抽烟 Fēijī shàng jìnzhǐ chōuyān เฟยจี ซ่าง จิ้นจื่อ โชวเยียน บนเครื่องบินห้ามสูบบุหรี่ค่ะ

还要多长时间到达? Hái yào duō cháng shíjiān dàodá? ไห เย่า ตัว ฉาง สือเจียน เต้าต๋า อีกนานแค่ไหนถึง

卫生间在前面吗? Wèishēngjiān zài qiánmiàn ma? เว่ยเซิงเจียน จ้าย เฉียนเมี่ยน มะ ห้องน้ำอยู่ด้านหน้าไหมครับ

卫生间在后面吗? Wèishēngjiān zài hòumiàn ma? เว่ยเซิงเจียน จ้าย โฮ่วเมี่ยน มะ ห้องน้ำอยู่ด้านหลังไหม

有中文报纸吗? Yǒu zhong wén bàozhǐ ma? โหย่ว จงเหวิน เป้าจื่อ มะ มีหนังสือพิมพ์จีนไหม

您需要什么饮料 Nín xūyào shénme yǐnliào หนิน ซวีเย่า เสินเมอ หยิ่นเลี่ยว ท่านต้องการดื่มอะไรคะ

你需要吃什么? Nǐ xūyào chī shénme? หนี่ ซวีเย่า ชือ เสินเมอ คุณต้องการทานอะไรครับ


ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยที่ด่านศุลกากร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]你来泰国有什么事儿?
Nǐ lái tàiguó yǒu shén me shì er? 
หนี่ ไหล ไท่กั๋ว โหย่ว เสินเมอ ซื่อร์
คุณมาเมืองไทยมีธุระอะไรหรือครับ

我是来做生意的。
Wǒ shì lái zuò shēngyì de.
หว่อ ซื่อไหล จั้ว เซิงอี้
ผมมาทำธุรกิจครับ

我是来开会的.
Wǒ shì lái kāihuì de.
หว่อ ซื่อ ไหล คายฮุ่ย เตอ
ฉันมาประชุมค่ะ

我是来留学的。
Wǒ shì lái liúxué de.
หว่อ ซื่อ ไหล หลิวเสีย เตอ
ฉันมาเรียนหนังสือค่ะ

我是来旅游的。
Wǒ shì lái lǚyóu de.
หว่อ ซื่อ ไหล หลี่โหยว เตอ
ฉันมาท่องเที่ยวค่ะ

请出示护照
Qǐng chūshì hùzhào
ฉิ่ง ชูซื่อ ฮู่เจ้า
ขอดูพาสปอร์ตหน่อย

请出示签证。
Qǐng chūshì qiānzhèng.
ฉิ่ง ชูซื่อ เชียนเจิ้ง
ขอดูวีซ่าหน่อย

情填写入进卡。
Qíng tiánxiě rù jìn kǎ.
ฉิ่ง เถียน เสี่ย รู่จิ้น ข่า
กรุณากรอกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองด้วยครับ

你的签证只有60天
Nǐ de qiānzhèng zhǐyǒu 60 tiān
หนี่ เตอ เชียนเจิ้ง จื๋อโหย่ว ลิ่วสือเทียน
วีซ่าของคุณมีอายุ60วันเท่านั้น

你的签证只有三个月。
Nǐ de qiānzhèng zhǐyǒu sān gè yuè.
หนี่ เตอ เชียนเจิ้ง จื๋อโหย่ว ซาน เก้อ เย่
วีซ่าของคุณมีอายุ3เดือนเท่านั้น

有未进品吗?
Yǒu wèi jìn pǐn ma?
โหย่ว เว่ย จิ้น ผิ่น มะ
มีของห้ามนำเข้าไหม

箱子里有什么东西?
Xiāngzi li yǒu shén me dōngxi?
เซียงจือ หลี่ โหย่ว เสินเมอ ตงซี
ในกระเป๋าเดินทางนี้มีอะไร

纸箱里装什么?
Zhǐxiāng lǐ zhuāng shénme?
จื่อเซียงหลี่ จวง เสินเมอ
ในกล่องกระดาษนี้มีอะไรบ้าง

衣服和礼品
Yīfú hé lǐpǐn
อีฝู่ เหอ หลีผิ่น
มีเสื้อผ้าและของฝาก

请大开这箱子看看。
Qǐng dà kāi zhè xiāngzi kàn kàn.
ฉิง ต้า คาย เจ้อ เซียงจื่อ ค่าน ค่าน
ขอเปิดกระเป๋าใบนี้หน่อย

这些可以免税吗?
Zhèxiē kěyǐ miǎnshuì ma?
เจ้อเซีย เขออี่ เหมี่ยนซุ่ย มะ
ของพวกนี้ยกเว้นภาษีได้ไหม


แท็กซี่ 出租车
[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

去这个地址 Qù zhège dìzhǐ  ชวู่ เจ้อเก้อ ตี้จื่อ ไปตามที่อยู่นี้

去地铁车站 Qù dìtiě chēzhàn ชวู่ ตี้ เถี่ย เชอจ้าน ไปรถไฟฟ้าใต้ดิน

二十分钟可以到吗? Èrshí fēnzhōng kěyǐ dào ma? เอ้อสือ เฟินจง เขออี่ เต้ามะ 20นาทีไปถึงไหม

不塞车可以到。 Bù sāichē kěyǐ dào. ปู้ ไซเชอ เขออี่ เต้า รถไม่ติดไปถึง

堵车吗? Dǔchē ma? ตู่เชอมะ รถติดไหม

不是这个地址 Bùshì zhège dìzhǐ ปู๋ซื่อ เจ้อเก้อ ตี้จื่อ ไม่ใช่ที่นี่

去机场 Qù jīchǎng ชวู่ จี ฉ่าง ไปสนามบิน

走别的路可以吗? Zǒu bié de lù kěyǐ ma? โจ่ว เปี๋ย เตอ ลู่ เขออี่มะ ไปทางอื่นได้ไหม

走什么路好? Zǒu shénme lù hǎo? โจ่ว เสินเมอ ลู่ ห่าว ไปทางไหนดี

上高速路吗? Shàng gāosù lù ma? ซ่าง เกาซู่ลู่ มะ ขึ้นทางด่วนไหม

不要上高速路。 Bùyào shàng gāosù lù. ปู๋เย่า ซ่าง เกาซู่ลู่ ไม่ต้องขึ้นทางด่วน

你要去哪里? Nǐ yào qù nǎlǐ? หนี่เย่า ชวู่ หนาหลี่ คุณจะไปไหนครับ

靠右边停车。 Kào yòubiān tíngchē. เข้าโย่วเปียน ถิงเชอ ชิดขวาแล้วจอดด้วย

快到了请慢点开 Kuài dàole qǐng màn diǎn kāi ไค่ว เต้า เลอ ฉิ่งม่านเตี่ยน คาย จะถึงแล้วขับช้าๆหน่อย

开过了 kāi guòle คายกั้วเลอ ขับเลยแล้ว

过红绿灯就到了。 Guò hónglǜdēng jiù dàole. กั้ว หง ลวู่ เติง จิ้ว เต้า เลอ เลยไฟแดงก็ถึงแล้ว

过十字路口就到了 Guò shízìlù kǒu jiù dàole กั้ว สือจื้อลู่โข่ว จิ้ว เต้าเลอ เลยสี่แยกก็ถึงแล้ว

在这里下车。 Zài zhèlǐ xià chē. จ้าย เจ้อหลี่ เซี่ย เชอ ขอลงตรงนี้

สนามบิน 机场[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

我要过道的座位. Wǒ yào guòdào de zuòwèi.  หว่อ เย่า กั้วเต้า เตอ จั้วเว่ย ผมต้องการที่นั่งริมทางครับ

我要靠窗口的座位. Wǒ yào kào chuāngkǒu de zuòwèi. หว่อ เย่า เข้า ชวงโข่ว เตอ จั้วเว่ย ฉันต้องการที่นั่งใกล้หน้าต่าง

对不起 位置满了。 Duìbùqǐ wèizhì mǎnle. ตุ้ย ปู้ ฉี่ เว่ย จื้อ หมั่น เลอ ขอโทษค่ะที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

出入进卡写了吗? Chūrù jìn kǎ xiěle ma? ชูรู่ จิ้น ขา เสี่ย เลอ มา บัตรขาเข้าออกเขียนหรือยังครับ

您还要填写出入金卡。 Nín hái yào tiánxiě chūrù jīn kǎ. หนิน ไห เย่า เถียน เสี่ย ชูรู่ จิ้น ข่า ท่านยังต้องเขียนบัตรขาเข้าออกค่ะ

请出示您的护照 Qǐng chūshì nín de hùzhào ฉิ่ง ชูซื่อ หนิน เตอ ฮู้เจ้า ขอดูพาสปอร์ตหน่อยครับ

是直航的航班吗? Shì zhí háng de hángbān ma? ซื่อ จื๋อ หาง ปาน เตอ หางปาน มา เป็นเที่ยวบินตรงใช่ไหม

CZ34航班几点到? CZ34 hángbān jǐ diǎn dào? CZ34 หางปาน จี๋เตี่ยน เต้า เที่ยวบินที่CZ34จะมาถึงเมื่อไหร่

CZ55航班什么时候起飞? CZ55 hángbān shénme shíhou qǐfēi? CZ55 หางปาน เสินเมอ สือโฮ่ว ฉี่เฟย เที่ยวบิน CZ55ออกเมื่อไหร่ครับ

机场税多少钱? Jīchǎng shuì duōshǎo qián? จีฉ่าง ซุ่ย ตัวเส่า เฉียน เสียค่าสนามบินเท่าไหร่คะ

500铢情到那边购买。 500 Zhū qíng dào nà biān gòumǎi. อู๋ป่ายจู ฉิ่ง เต้า น่า เปียน กั้วหม่าย 500บาทค่ะ เชิญทางโน้นค่ะ

对不起 你的行李超重了。 Duìbùqǐ nǐ de xínglǐ chāozhòngle. ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่เตอ สิงหลี่ เชาจ้งเลอ ขอโทษค่ะ น้ำหนักสัมภาระของคุณเกินจำนวนแล้วค่ะ

有几件行李? Yǒu jǐ jiàn xínglǐ? โหย่ว จี่ เจี้ยน สิง หลี่ มีสัมภาระกี่ชิ้น

去北京航班在哪个登机口登机? Qù běijīng hángbān zài nǎge dēng jī kǒu dēng jī? ชวู่ เป่ยจิง หางปาน จ้าย หน่าเก้อ จี โข่ว เติงจี เที่ยวบินไปปักกิ่งอยู่ประตูไหน

在23登机口 Zài 23 dēng jī kǒu จ้าย เอ้อสือซาน เติง จี โข่ว ประตูที่23

飞机费用共晚餐吗? Fēijī fèiyòng gòng wǎncān ma? เฟยจี เฟ่ยโย่ง ก้ง หว่านชาน มะ มีอาหารเย็นบนเครื่องบินไหม

飞机要晚点几个小时 Fēijī yào wǎndiǎn jǐ gè xiǎoshí เฟยจี เย่า หวานเตี่ยน จี่ เก้อ เสี่ยว สือ เที่ยวบินนี้จะล่าช้ากี่ชั่วโมง

飞机要延误多长时间起飞 Fēijī yào yánwù duō cháng shíjiān qǐfēi เฟยจี เย่า เหยียนอู้ ตัว ฉาง สือเจียน ฉี่เฟย เที่ยวบินนี้จะเลื่อนเวลาไปอีกกี่ชั่วโมง

天气不好飞机不能按时起飞 Tiānqì bù hǎo fēijī bùnéng ànshí qǐfēi เทียนชี่ ปู้ เห่า เฟยจี ปู้เหนิง อ้านสือ ฉี่เฟย อากาศไม่ดีเครื่องบินไม่สามารถออกตรงเวลา

我们几点到北京? Wǒmen jǐ diǎn dào běijīng? หวิอเมิน จี๋เตี๋ยน เต้า เป่ยจิง เราจะถึงปักกิ่งกี่โมง

在哪里取行李? Zài nǎlǐ qǔ xínglǐ? จ้าย หนาหลี่  ฉวู่ สิงหลี่ รับกระเป๋าที่ไหน

ถามทาง 问路[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

对不起,请问  地铁站在哪里? Duìbùqǐ, qǐngwèn dìtiě zhàn zài nǎlǐ? ตุ้ยปู้ฉี่ ฉิ่งเวิ่น ตี้เถี่ยจ้าน จ้ายหนาหลี่ ขอโทษครับ ขอถามหน่อย สถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนครับ

对不起,请问  汽车站在哪里? Duìbùqǐ, qǐngwèn qìchē zhàn zài nǎlǐ? ตุ้ยปู้ฉี่ ฉิ่งเวิ่น ชี่เชอจ้าน จ้ายหนาหลี่ โทษครับ ขอถามหน่อย ที่หยุดรถประจำทางอยู่ที่ไหนครับ

对不起,请问  公共汽车站在哪里? Duìbùqǐ, qǐngwèn gōnggòng qìchē zhàn zài nǎlǐ? ตุ้ย ปู้ ฉี่  ฉิ่งเวิ่น กงก้ง ชี่เชอจ้าน จ้ายหนาหลี่ โทษครับ ขอถามหน่อย ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนครับ

机场远吗? Jīchǎng yuǎn ma? จี ฉ่าง เหยี่ยน มะ สนามบินไกลไหม

火车站远吗? Huǒchē zhàn yuǎn ma? หั่ว เชอ จ้าน หย่วน มะ สถานีรถไฟอยู่ไกลไหม

现在我们在哪里? Xiànzài wǒmen zài nǎlǐ? เซี่ยน จ้าย หว่อ เมิน จ้าย หน่า หลี่ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน

我不认识路。 Wǒ bù rènshi lù. หว่อ ปู๋ เริ่น ชือ ลู่ ฉันไม่รู้จักทาง

我迷路了 Wǒ mílùle. หว่อ หมี่ ลู่ เลอ ฉันหลงทาง

一直走能到吗? Yīzhí zǒu néng dào ma? อี้ จื๋อ โจ่ว เหนิง เต้า มะ ตรงไปถึงไหม

在对面。 Zài duìmiàn. จ้าย ตุ้ย เมี่ยน อยู่ตรงข้าม

我要去这个地方。 Wǒ yào qù zhège dìfāng. หว่อ เย่า ชวี่ เจ้อ เก้อ ตี้ ฟาง ฉันอยากไปสถานที่นี้

方向反了。 Fāngxiàng fǎnle. ฟาง เซี่ยง ฝ่าน เลอ มาผิดทางแล้ว

你走错路了。 Nǐ zǒu cuò lùle. หนี โจ่ว ชั่ว ลู่ เลอ คุณมาผิดทางแล้ว

到清迈路怎么走? Dào qīng mài lù zěnme zǒu? เต้า ชิง ม่าย ลู่ เจิ่น เมอ โจ่ว ไปถนนเชียงใหม่ไปยังไง

可以走路去吗? Kěyǐ zǒulù qù ma? เขอ อี่ โจ่ว ลู่ เต้า มะ เดินไปได้ไหม

一直走到十字路口往左拐 Yīzhí zǒu dào shízìlù kǒu wǎng zuǒ guǎi. อี้ จื๋อ โจ่ว เต้า สือ จื้อ ลู่ โข่ว หว่าง จั๋ว ไก่ว เดินตรงไปถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้าย

离这里远吗? Lí zhèlǐ yuǎn ma? หลี คาย เจ้อ หลี เหยี่ยน มา ไกลจากที่นี่ไหม

这附近有卫生间吗? Zhè fùjìn yǒu wèishēngjiān ma? เจ้อ ฟู่ จิ้น โหย่ว เว่ย เซิง เจียน มา แถวนี้มีห้องน้ำไหม

这附近有商店吗? Zhè fùjìn yǒu shāngdiàn ma? เจ้อ ฟู่จิ้น โหย่ว ซาง เตี้ยน มา แถวนี้มีร้านค้าไหม

你能帮我一下吗? Nǐ néng bāng wǒ yīxià ma? หนี่ เหนิง ปาง หว่อ อี๋ เซี่ย มะ คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม 

在哪里能买到? Zài nǎlǐ néng mǎi dào?  จ้าย หนาหลี่ เหนิง หม่าย เต้า จะหาซื้อได้ที่ไหน

下车过马路就到了。 Xià chēguò mǎlù jiù dàole. เซี่ย เชอ กั้ว หม่า ลู่ จิ้ว เต้า เลอ ลงจากรถข้ามถนนก็ถึงแล้ว

要座车吗? Yào zuò chē ma? เย่า จั้ว เชอ มา ต้องนั่งรถไหม

ประโยคความรักภาษาจีน 爱情[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

我爱你

 Wǒ ài nǐ

 หว่อ อ้าย หนี่

ฉันรักเธอ


想你喔

 Xiǎng nǐ ō

 เสียง หนี่ โอ

คิดถึงนะ


好担心你哦

Hǎo dānxīn nǐ ó   

ห่าว ตาน ซิน หนี่ โอ

เป็นห่วงคุณจังเลย


我会永远爱你的

 Wǒ huì yǒngyuǎn ài nǐ de     

 หว่อ ฮุ่ย โหยงเหยี่ยน อ้าย หนี่ เตอ

ฉันจะรักเธอตลอดไป


我就喜欢这样的你

 Wǒ jiù xǐhuan zhèyàng de nǐ     

 หว่อ จิ้ว สี่ ฮวน เจ้อ ย่่าง เตอ หนี่

ฉันชอบเธอที่เป็นเธอ


为什么我那么想你呢?

 Wèishéme wǒ nàme xiǎng nǐ ne?     

 เว่ย เสิน เมอ หว่อ น่า เมอ เสียง หนี่ เนอ

ทำไมฉันคิดถึงคุณจัง


你是我生命的一部分

 Nǐ shì wǒ shēngmìng de yībùfèn     

 หนี่ ซื่อ หว่อ เซิงมิ่ง เตอ อี๋ปู้เฟิ่น

คุณคือชีวิตส่วนหนึ่งของฉัน


爱你,但不表现出来

 Ài nǐ, dàn bù biǎoxiàn chūlái     

 อ้าย หนี่,ต้าน ปู้ เปี่ยวเซี่ยน ชู ไหล

รักนะ แต่ไม่แสดงออก

我不知道该怎么跟你说我爱你

 Wǒ bù zhīdào gāi zěnme gēn nǐ shuō wǒ ài nǐ       

 หว่อ ปู้ จือ เต้า กาย เจิ่นเมอ เกิน หนี่ ซัว หว่อ อ้าย หนี่

ฉันไม่รู้จะบอกกับคุณยังไงว่ารักคุณ


永远相爱、天长地久

 Yǒngyuǎn xiāng'ài, tiānchángdìjiǔ       

 โหยงเหยี่ยน เซียงอ้าย  เทียนฉางตี้จิ่ว

รักกันตลอดไป


我将永远爱你一个

 Wǒ jiāng yǒngyuǎn ài nǐ yīgè     

 หว่อ เจียง โหยงเหยี่ยน อ้าย หนี่ อี๋เก้อ

ฉันจะรักคุณคนเดียวตลอดไป

我会永远把你放在我的心里

 Wǒ huì yǒngyuǎn bǎ nǐ fàng zài wǒ de xīnlǐ     

 หว่อ ฮุ่ย โหยงเหยียน ป๋า หนี่ ฟ่าง จ้าย หว่อ เตอ ซินหลี่

ฉันจะเก็บเธอไว้ในความทรงจำและหัวใจตลอดไป


我爱你胜过任何人

 Wǒ ài nǐ shèngguò rènhé rén     

 หว่อ อ้าย หนี่ เซิ่ง กั้ว เริ่น เหอ เหริน

ฉันไม่เคยรักใครมากเท่าเธอ


你遇到你的真爱了吗?

Nǐ yù dào nǐ de zhēn'àile ma     

หนี่ ยวี่ เต้า หนี่ เตอ เจินอ้าย เลอ มะ

คุณได้พบรักแท้ของเธอหรือยัง


你知道吗?我已经爱上你了

 Nǐ zhīdào ma? Wǒ yǐjīng ài shàng nǐle     

 หนี่ จือ เต้า มะ หวอ อี่จิง อ้าย ซ่าง หนี่ เลอ

คุณรู้ไหมฉันหลงรักคุณซะแล้ว


能够想你让我的生活每一天都充满阳光

 Nénggòu xiǎng nǐ ràng wǒ de shēnghuó měi yītiān dou chōngmǎn yángguāng     

 เหนิงกั้ว เสียง หนี่ ร่าง หว่อ เตอ เซิงหัว เหม่ย อี้เทียน โตว ชงหม่าน หยางกวาง

การได้คิดถึงคุณทำให้ทุกวันของฉันสว่างไสว

无法守候的真爱

Wúfǎ shǒuhòu de zhēn'ài

      อู๋ ฝา โส่ว โฮ่ว เตอ เจิน อ้าย

รักแท้ดูแลไม่ได้


你就是点亮我生命的人

Nǐ jiùshì diǎn liàng wǒ shēngmìng de rén

      หนี่ จิ้ว ซื่อ เตี่ยน เลี่ยง หว่อ เซิงมิ่ง เตอ เหริน

เธอเป็นผู้จุดประกายให้ชีวิตของฉัน


爱是付出

Ài shì fùchū

      อ้าย ซื่อ ฟู่ ชู

รักคือการให้


你是我的真爱

Nǐ shì wǒ de zhēn'ài     

หนี่ ซื่อ หว่อ เตอ เจิน อ้าย

เธอคือรักแท้ของฉัน

爱胜过一切

 Ài shèngguò yīqiè

 อ้าย เซิ่งกั้ว อี๋เชี่ย

ความรักชนะทุกสิ่ง

爱用眼睛是看不到的,但是可以用心去感受

 Àiyòng yǎnjīng shì kàn bù dào de, dànshì kěyǐ yòngxīn qù gǎnshòu

 อ้าย โย่ง เหยี่ยนจิง ซื่อ ค่าน ปู๋ เต้า เตอ,ต้านซื่อ เขออี่ โย่งซิน ชวี่ ก่านโซ่ว

ความรักไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ


爱你一点点,但是会爱你很久哦

 Ài nǐ yīdiǎn diǎn, dànshì huì ài nǐ hěnjiǔ ó     

 อ้าย หนี่ อี้เตี่ยน,ต้านซื่อ ฮุ่ย อ้าย หนี เหิน จิ่ว โอ

รักเธอน้อยๆแต่จะรักนานๆนะ


对你的爱从来没有减少

Duì nǐ de ài cónglái méiyǒu jiǎnshǎo

      ตุ้ย หนี่ เตอ อ้าย ฉง ไหล เหมยโหยว เจี๋ยน เส่า

ไม่เคยรักเธอน้อยไปกว่าเมื่อวาน

ประโยคภาษาจีน สภาพอากาศ 天气[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

今天比昨天冷一点

Jīntiān bǐ zuótiān lěng yīdiǎn จิน เทียน ปี่ จั๋ว เทียน เหลิ่ง อี้ เตี่ยน

วันนี้เย็นกว่าเมื่อวานวันนิดหน่อย

明天会比今天冷得多

Míngtiān huì bǐ jīntiān lěng de duō หมิงเทียน ฮุ่ย ปี่ จิน เทียน เหลิ่ง เตอ ตัว

พรุ่งอาจจะเย็นกว่าวันนี้มาก

今天有点冷

Jīntiān yǒudiǎn lěng   จินเทียน โหยว เตี๋ยน เหลิ่ง

วันนี้เย็นนิดนึง

今天很冷

Jīntiān hěn lěng จินเทียน เหิน เหลิ่ง

วันนี้เย็นมาก

好像要下雨

Hǎoxiàng yào xià yǔ ห่าวเซี่ยง เย่า เซี่ย อยู่ร์

ดูเหมือนฝนจะตก

外面在下大雨

Wàimiàn zàixià dàyǔ ว่ายเมี่ยน จ้ายเซี่ย ต้า ยวี่

ข้างนอกฝนกำลังตกอย่างหนัก

明天的天气怎么样

Míngtiān de tiānqì zěnme yàng หมิง เทียน เตอ เทียน ชี่ เจิ่น เมอ ย่าง

พรุ่งนี้อากาศเป็นไงบ้าง

说是明天晴天

Shuō shì míngtiān qíngtiān ซัว ซื่อ หมิงเทียน ฉิงเทียน

พรุ่งนี้อากาศแจ่มใส

天气预报说明天会下雨

Tiānqì yùbào shuōmíng tiān huì xià yǔ เทียนชี่ ยวี่ เป้า ซัว หมิงเทียน ฮุ่ย เซี่ย อยู่ร์

การพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนอาจตก

纽约比这儿冷多了

Niǔyuē bǐ zhè'er lěng duōle หนิ่วเย ปี่ เจ้อร์ เหลิ่ง ตัว เลอ

นิวยอร์กเย็นกว่าที่นี่

今天天气很好。

Jīntiān tiānqì hěn hǎo. จินเทียน เทียนชี่ เหิน ห่าว

วันนี้อากาศดีมาก


今天天气怎么样?

Jīntiān tiānqì zěnme yàng? จิน เทียน เทียนชี่ เจิ่น เมอ ย่าง

วันนี้อากาศเป็นไงบ้าง


你听天气预报了吗?

Nǐ tīng tiānqì yùbàole ma? หนี่ ทิง เทียน ชี่ ยวี เป้า เลอ มะ

คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศหรือยัง

ภาษาจีนสำหรับโรงแรม 饭店[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

我是今晚已经订房

Wǒ shì jīn wǎn yǐjīng dìngfáng  หว่อ ซื่อ จิน หวาน อี่ จิง ติ้ง ฝาง

เย็นนี้ตอนเย็นฉันได้ทำการจองห้องแล้ว

我预定了.

Wǒ yùdìng le. หว่อ ยวี่ ติ้ง เลอ

ฉันจองแล้ว

我预订了三天的房间.

 Wǒ yùdìngle sān tiān de fángjiān. หว่อ ยวี่ ติ้ง เลอ ซาน เทียน เตอ ฝางเจียน

ฉันจองห้องพักสามวัน

有空房吗?

Yǒu kong fáng ma? โหย่ว คง ฝาง มะ

มีห้องว่างไหมคะ


住一晚多少钱?

Zhù yī wǎn duōshǎo qián? จู้ อี้ หว่าน ตัว เส่า เฉียน

พักหนึ่งคืนเท่าไหร่

我要单人房。

Wǒ yào dān rén fáng. หว่อ เย่า ตาน เหริน ฝาง

ฉันอยากได้ห้องเตียงเดี่ยว

请给我一个双人房。

Qǐng gěi wǒ yīgè shuāngrén fáng. ฉิ่ง เก๋ย หว่อ อี๋เก้อ ซวงเหริน ฝาง

กรุณาให้ห้องเตียงคู่กับฉันหนึ่งห้อง

请给我看看房间,好吗?

Qǐng gěi wǒ kàn kàn fángjiān, hǎo ma? ฉิ่ง เก๋ย หว่อ ค่าน ค่าน ฝางเจียน ห่าวมะ

ให้ฉันดูห้อง ได้ไหม

我可以看一下别的房间吗?

Wǒ kěyǐ kàn yīxià bié de fángjiān ma? หว่อ เขอ อี่ ค่าน อี๋ เซี่ย เปี๋ย เตอ ผางเจียนมะ

ฉันสามารถดูห้องอื่นๆได้ไหมคะ

这个饭店能上网吗?

Zhège fàndiàn néng shàngwǎng ma? เจ้อเก้อ ฟ่าน เตี้ยน เหนิง ซ่าง หว่าง มะ

โรงแรมนี้เล่นอินเตอร์เน็ตได้ไหมคะ

这个房间能从房间里面上网吗?

Zhège fángjiān néng cóng fángjiān lǐmiàn shàngwǎng ma? เจ้อเก้อ ฝางเจียน เหนิง ฉง ฝางเจียน หลี่เมี่ยน ซ่างหว่าง มา

ห้องนี้เล่นอินเตอร์เน็ตจากข้างในห้องได้ไหมคะ

我想住四星级的饭店

Wǒ xiǎng zhù sì xīng jí de fàndiàn หวอ เสี่ยง จู้ ซื่อ ซิง จี๋ เตอ ฟ่านเตี้ยน ฉันอยากพักโรงแรมสี่ดาว

能用信用卡支付吗?

Néng yòng xìnyòngkǎ zhīfù ma? เหนิง โย่ง ซิ่น โหย่ง ข่า จือ ฟู่ มะ รับบัตรเครดิตไหม

早餐几点开始?

Zǎocān jǐ diǎn kāishǐ? เจ่า ชาน จี๋ เตี่ยน คาย สื่อ อาหารเช้าเริ่มกี่โมงคะ

早饭是几点?

Zǎofàn shì jǐ diǎn? เจ่าฟ่าน ซื่อ จี๋ เตี่ยน อาหารเช้ากี่โมงคะ

我能不能换房间.

Wǒ néng bùnéng huàn fángjiān หว่อ เหนิง ปู้ เหนิง ฮ่วน ฝางเจียน ฉันจะเปลี่ยนห้องได้ไหม


早饭在哪儿吃。

Zǎofàn zài nǎ'er chī. เจ่า ฟ่าน จ้าย หน่าร์ ชือ อาหารเช้าต้องไปทานที่ไหนคะ

住宿费里包括早餐吗?

Zhùsù fèi li bāokuò zǎocān ma จู้ซู่ เฟ่ย หลี่ เปาคั่ว เจ่าชาน มะ

ค่าที่พักรวมอาหารเช้าไหมครับ

ประโยคภาษาจีน การนัดหมาย约会[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

我想约个时间见格林女士。

Wǒ xiǎng yuē gè shíjiān jiàn gélín nǚshì. หวอ เสี่ยง เย เก้อ สือ เจียน เจี้ยน เก๋อหลิน หนี่ซื่

ฉันอยากจะทำการนัดพบกับคุณเก๋อหลินค่ะ

她周五和周六有空。

Tā zhōu wǔ hé zhōu liù yǒu kòng. ทา โจวอู่ เหอ โจว ลิ่ว โหย่ว ค่ง

เขาจะว่างในวันวันพฤหัสบดีและวันเสาร์


对不起,我能周五之前见她吗?

Duìbùqǐ, wǒ néng zhōu wǔ zhīqián jiàn tā ma? ตุ้ยปู้ฉี่, หว่อ เหนิง โจว อู่ จือเฉียน เจี้ยน ทา มะ

ขอโทษนะคะ ฉันจะสามารถพบคุณเก๋อหลินก่อนวันพฤหัสบดีได้ไหมคะ


让我查查,她周二下午有30分钟。

Ràng wǒ chá chá, tā zhōu'èr xiàwǔ yǒu 30 fēnzhōng. ร่าง หว่อ ฉา ฉา ,ทา โจว เอ้อ เซี่ยอู๋ โหย่ว 30 เฟินจง

ให้ฉันเช็ดดูก่อน  วันอังคารตอนบ่ายเขามีเวลาประมาณ30นาที

什么时间?

Shénme shíjiān? เสิน เมอ สือ เจียน

เวลากี่โมง

四点到五点。

Sì diǎn dào wǔ diǎn. ซื่อ เตี่ยน เต้า อู๋ เตี่ยน

สี่โมงถึงห้าโมง

好吧。

Hǎo ba. ห่าว ปา

ค่ะ

你就那时候来,如果来不了,请打电话通知我。

Nǐ jiù nà shíhou lái, rúguǒ lái bu liao, qǐng dǎ diànhuà tōngzhī wǒ. หนี่ จิ้ว น่า สือโฮ่ว ไหล, หรูกั่ว ปู้ เหลี่ยว, ฉิง ต่า เตี้ยนฮว่า ทงจือ หว่อ

หากเวลานั้นคุณมาไม่ได้ กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้ฉันทราบด้วยนะคะ

我今天下午有面试。

Wǒ jīntiān xiàwǔ yǒu miànshì. หว่อ จิน เทียน เซี่ยอู๋ โหย่ว เมี่ยนซื่อ

วันนี้ตอนบ่ายฉันมีสัมภาษณ์


除星期天外我都能来。

Chú xīngqítiān wài wǒ dou néng lái. ฉู ซิงชีเทียน ว่าย หว่อ โตว เหนิง ไหล

นอกจากวันอาทิตย์วันอื่นฉันมาได้หมด

你打电话2371-5520就能找到我。

Nǐ dǎ diànhuà 2371-5520 jiù néng zhǎodào wǒ. หนี ต่า เตี้ยนฮว่า 2371-5520 จิ้ว เหนิง เจ่าเต้า หว่อ

คุณโทร 2371-5520 ก็จะเจอฉัน

他打电话来取消会议。

Tā dǎ diànhuà lái qǔxiāo huìyì. ทา ต่า เตี้ยน ฮว่า ไหล ฉู่เซียว ฮุ่ยอี้

เขาโทรศัพท์มายกเลิกการประชุม

你来之前请打电话。

Nǐ lái zhīqián qǐng dǎ diànhuà. หนี่ ไหล จือ เฉียน ฉิ่ง ต่า เตี้ยน ฮว่า

ก่อนที่คุณจะมากรุณาโทรศัพท์มาด้วยนะคะ

请跟我秘书定个见面时间。

Qǐng gēn wǒ mìshū dìng gè jiànmiàn shíjiān. ฉิ่ง เกิน หว่อ มี่ ซู ติ้ง เก้อ เจี้ยนเมี่ยน สือเจียน

กรุณาทำการนัดหมายเวลาที่เลขาผมเลยครับ

ประโยคภาษาจีน เวลา 时间[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


现在几点?

xiàn zài jí diǎn เซี่ยน จ้าย จี๋ เตี่ยน

ตอนนี้กี่โมง


现在两点。

xiàn zài liáng diǎn 。 เซี่ยน จ้าย เหลียง เตี่ยน

ตอนนี้2นาฬิกา
下午两点

Xiàwǔ liǎng diǎn. เซี่ย อู่ เหลียง เตี่ยน

บ่ายสองโมง
早上九点

Zǎoshang jiǔ diǎn. เจ่า ซ่าง จิ๋ว เตี่ยน

เก้าโมง


现在是五点一刻。

xiàn zài shì wú diǎn yí kè 。 เซี่ยน จ้าย ซื่อ อู๋ เตี่ยน อี๋ เค่อ

ตอนนี้คือ5นาฬิกา 15 นาที


现在差十分四点。

xiàn zài cha shí fēn sì diǎn 。 เซี่ยน จ้าย ช่า สือ เฟิน ซื่อ เตี่ยน

ตอนนี้อีก10นาทีก็จะถึง 4นาฬิกา

现在是九点半。

xiàn zài shì jiú diǎn bàn  เซี่ยน จ้าย ซื่อ จิ๋ว เตี่ยน ป้าน

ตอนนี้ 9นาฬิกา30นาที

还没到四点呢。

hái méi dào sì diǎn ne 。 ไห เหมย เต้า ซื่อ เตี่ยน เนอ

ยังไม่ถึง4นาฬิกา

我的表是两点钟。

wǒ de biǎo shì liǎng diǎn zhōng 。 หว่อ เตอ เปี่ยว ซื่อ เหลียง เตี่ยน จง

เวลานาฬิกาฉันคือ2นาฬิกา


我的表快了两分钟。

wǒ de biǎo kuài le liǎng fēn zhōng 。 หว่อ เตอ เปี่ยว ไคว่ เลอ เหลี่ยง เฟิน จง

นาฬิกาของฉันเร็วไป2นาที


你的表几点了?

nǐ de biǎo jí diǎn le ?  หนี่ เตอ เปี่ยว จี๋ เตี่ยน เลอ

นาฬิกาคุณกี่โมงแล้ว

我们必须准时到那儿。

wǒ mén bì xū zhǔn shí dào nà er 。 หว่อ เหมิน ปี้ ซวี จุ่น สือ เต้า น่าร์

เราต้องถึงที่นั่นตรงเวลา

只用两分钟了。

zhǐ yòng liǎng fēn zhōng le 。 จื่อ โย่ง เหลี่ยง เฟิน จง เลอ

ใช้เวลาเพียง2นาที

你能提前完成工作吗?

nǐ néng tí qián wán chéng gōng zuò mā ? หนี่ เหนิง ถี เฉียน หวาน เฉิง กง จั้ว มา

คุณทำงานให้เสร็จร่วงหน้าด้ไหม


飞机晚点起飞。

fēi jī wán diǎn qǐ fēi 。 เฟยจี หวาน เตี๋ยน ฉี่ เฟย

เครื่องบินดีเลย์

会议延期了。

huì yì yán qí le 。 ฮุ่ย อี้ เหยียน ฉี เลอ

การประชุมถูกเลื่อน

ประโยคภาษาจีน เจ็บป่วย生病[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

你今天感觉怎么样?

nǐ jīn tiān gǎn jué zěn me yang ? หนี่ จิน เทียน ก่าน เจี๋ย เจิ่น เมอะ ย่าง

วันนี้คุณรู้สึกเป็นไงบ้าง

我觉得不太舒服

wǒ jué de bú tài shū fu。 หว่อ เจี๋ย เตอ ปู๋ ไท่ ซู ผู่

ฉันรู้สึกไม่ค่อยสะบาย

你现在觉得好点了吗?

nǐ xiàn zài jué de háo diǎn le mā ? หนี่ เซี่ยน จ้าย เจี๋ย เตอ หาว เตี่ยน เลอ มะ

ตอนนี้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือยัง

好多了。

Hǎo duō le 。 ห่าว ตัว เลอ

ดีขึ้นแล้ว

我病了。

wǒ bìng le 。 หว่อ ปิ้ง เลอ

ฉันป่วยอยู่

他头痛的厉害。

tā tóu tòng  de lì hài 。 ทา โถว ท่ง เตอ ลี่ ไห้

เขาปวดหัวรุนแรง

我的烧已经退了。

wǒ de shāo yǐ jīng tuì le 。 หว่อ เตอ เซา อี่ จิง ทุ่ย เลอ

ไข้ของฉันหายแล้ว

你怎么啦?

ní zěn me la ? หนี เจิ่น เมอ เลอ

คุณเป็นยังไงบ้างแล้ว

我背痛。

wǒ bèi tòng 。 หว่อ เป้ย ท่ง

หลังของฉันเจ็บ

好痛。

Hǎo tòng 。 ห่าว ท่ง

เจ็บอยู่เลย

就这里痛。

jiù zhè lǐ tòng 。 จิ้ว เจ้อ หลี่ ท่ง

มันเจ็บตรงนี้

在流血呢,你最好找个医生看这伤口。

Zài liú xiě ne ,nǐ zuì hǎo zhǎo ge yī shēng kàn zhè shāng kǒu 。 จ้าย หลิว เสี่ย เนอ ,หนี่ จุ้ย หาว เจ่า เก้อ อี เซิง ค่าน เจ้อ ซาง โข่ว

มีเลือดไหล คุณต้องรีบไปหาหมอรักษาบาดแผล

快打电话叫医生!

Kuài dǎ diàn huà jiào yī shēng ! ไค่ว ต่า เตี้ยน ฮว่า เจี้ยว อี เซิง

โทรศัพท์เรียกหมอด่วยเลย

吃两颗药,好好休息一下。

chī liǎng kē yào ,háo hǎo xiū xi yí xià 。 ชือ เหลี่ยง เคอ เย่า  หาวห่าว ซิวซี อี๋เซี่ย

ทานยาสองเม็ด  พักผ่อนซักหน่อย

祝你早日恢复健康。

zhù nǐ zǎo rì huī fù jiàn kāng 。 จู้ หนี เจ่า รื่อ ฮุย ฟู่ เจี้ยน คาง

ขอให้คุณหายโดยเร็ววัน

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]