วิกิตำรา:ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ

จาก วิกิตำรา

การแก้ไขบางประเภทถูกจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุบัญชีตามที่กำหนดหรือมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทียม (pseudo-group) ที่เรียกว่า "ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (autoconfirmed users) สถานะ ยืนยันอัตโนมัติจะถูกตรวจสอบทุกครั้งขณะที่ที่ผู้ใช้ดำเนินการแก้ไขและได้รับโดยอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์ ผู้ใช้บนวิกิตำราจะได้รับสถานะยืนยันอัตโนมัติหลังจากลงทะเบียนสี่วัน

สถานะยืนยันอัตโนมัติจำเป็นต่อการย้ายหน้าและการแก้ไขหน้าที่ถูกกึ่งป้องกัน ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องกรอกแคปต์ชาสำหรับการมีส่วนร่วมอีกต่อไป

กลุ่มผู้ใช้
ท้องถิ่น: ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก – ผู้ใช้นิรนาม – ผู้ใช้ลงทะเบียน – ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ – บอต – ผู้ดูแลระบบ – ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ – ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง
ทั่วโลก: ผู้ย้อนรวดเดียว – ผู้ดูแลระบบ – ผู้จัดการโครงการ