ข้ามไปเนื้อหา

วิกิตำรา:ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง

จาก วิกิตำรา

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (อังกฤษ: bureaucrat) คือผู้ดูแลระบบที่ที่รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมต่อการตัดสินความเห็นพ้องของชุมชนในการให้สิทธิการเข้าถึงขั้นสูง ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งคนใหม่รวมถึงเปลี่ยนสถานะบอต ในบางกรณี ผู้ถือครองสิทธิทั่วโลกอาจขอให้ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งทำการพิจารณาว่าควรดำเนินการตามคำขอหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เปลี่ยนชื่อทั่วโลก (global renamer) อาจตรวจสอบร่วมกับผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งว่าชื่อผู้ใช้ใหม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่

ความสามารถ

[แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งมีความสามารถทางเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงสิทธิของกลุ่มผู้ใช้ดังนี้

กลุ่มผู้ใช้
ท้องถิ่น: ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก – ผู้ใช้นิรนาม – ผู้ใช้ลงทะเบียน – ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ – บอต – ผู้ดูแลระบบ – ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ – ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง
ทั่วโลก: ผู้ย้อนรวดเดียว – ผู้ดูแลระบบ – ผู้จัดการโครงการ