วิกิตำรา:ลิขสิทธิ์

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ลิขสิทธิ์ ในวิกิตำรา ใช้ลิขสิทธิ์แบบ GFDL (GNU Free Documentation License) โดยการใช้งานเปิดให้ผู้อื่นสามารถนำเข้ามูลส่วนหนึ่ง ส่วนใด หรือข้อมูลไปใช้งานได้ไม่ว่าส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่า ผลงานที่นำไปสร้างใหม่ ต้องใช้ลิขสิทธิ์ GFDL ให้ผู้อื่นนำงานสร้างใหม่ไปใช้ได้อย่างเสรีเช่นกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้อย่างไม่สิ้นสุด

สำหรับการเขียนงานในวิกิตำรานี้ เนื่องจากการใช้ลิขสิทธิ์ GFDL ถ้าต้องการนำผลงานของตัวเองมาลงในวิกิตำรา ผลงานที่นำมาลงจะถือลิขสิทธิ์ GFDL ให้ผู้อื่นใช้ได้อย่างเสรีเช่นกัน และขณะเดียวกันก็ไม่่อนุญาต ให้คัดลอกงานจากเว็บไซต์หรือหนังสือของผู้อื่นมาลงในวิกิตำรา ซึ่งหากตรวจพบจะถูกลบ เนื่องจากขัดแย้งกับนโยบายวิกิตำรา เช่นกัน

ดูเพิ่มเติมที่ ลิขสิทธิ์ GFDL ในวิกิพีเดียภาษาไทย และ ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ