วิกิตำรา:นโยบายการบล็อก

จาก วิกิตำรา

ถ้าผู้ใช้มีความประสงค์ร้ายอย่างชัดเจนหรือไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากต้องการสร้างปัญหาที่นี้ ผู้ใช้เหล่านั้นสมควรที่จะถูกบล็อก ผู้ใช้ใหม่ที่ทำให้เกิดความเสียหายแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีสามารถที่จะถูกบล็อกเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้สงบลง ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในการใช้วิจารณญาณของพวกเขาในการพิจารณาว่าผู้ใช้สมควรที่จะถูกบล็อกและถ้าต้องทำเช่นนั้นจะใช้ระยะเวลาเท่าใด ถ้าการบล็อกไม่ชัดเจนให้อภิปรายที่ วิกิตำรา:แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ที่ทำการแก้ไขอย่างเลวร้ายโดยเจาะจงและใช้หุ่นเชิดในการก่อกวนอย่างต่อเนื่องสมควรที่จะถูกบล็อกอย่างถาวร

การบล็อกไอพี

เลขที่อยู่ไอพีจากพร็อกซีแบบเปิด (open proxy) สามารถบล็อกได้ทันทีที่เห็นนานถึงหนึ่งปี การบล็อกไอพีที่ใช้โดยผู้เข้ามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในช่วงเวลาปัจจุบันถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่แต่ไม่ได้ถือว่าผิดกฎถ้าจะทำเช่นนั้น

เลขที่อยู่ไอพีที่ไม่ได้มาจากพร็อกซีแบบเปิดไม่ควรที่จะถูกบล็อกตลอดไป (ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในด้านล่าง) เพราะบ่อยครั้งเลขที่อยู่ไอพีจะถูกใช้ร่วมกันจากผู้ใช้หลายคนซึ่งส่วนใหญ่อาจปฏิบัติตามกฎที่ให้ไว้ การบล็อกเลขที่อยู่ไอพีชั่วคราวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการการก่อกวน การใช้ไอพีร่วมกัน (เช่น การแก้ไขจากโรงเรียน) ควรบล็อกถ้ามีการก่อกวนมากมายที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงการเท่านั้น ถ้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องบล็อก ให้เริ่มต้นด้วยการบล็อกระยะสั้น (1 ชั่วโมง แล้วค่อยเป็น 2 ชั่วโมง เป็น 24 ชั่วโมง และมากขึ้นเรื่อย ๆ) เนื่องจากระยะเวลาในการบล็อกนี้เพียงพอสำหรับการค้นหาการก่อกวนอื่น ๆ เพื่อแก้ไข

การบล็อกไม่มีกำหนด

นอกเหนือจากพร็อกซีแบบเปิด การบล็อกไม่มีกำหนดไม่ควรถูกใช้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การก่อกวนที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง การก่อกวนซ้ำ หุ่นเชิดของผู้ก่อกวนซึ่งเป็นที่รู้จัก และชื่อผู้ใช้ที่เป็นคำหยาบอาจถูกบล็อกตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลเพิ่มเติม

ผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ได้เข้าข่ายในเงื่อนไขข้างต้นไม่สมควรที่จะถูกบล็อกตลอดไป ผู้ใช้ที่สร้างความเสียหายจำนวนมากต้องการเพียงหนึ่งหรือสองวันเพื่อทำให้ "เย็นลง" ผู้ก่อกวนจำนวนมากสามารถที่จะถูกบล็อกเป็นระยะเวลานานโดยหวังว่าพวกเขาจะปรับปรุงตัวและกลับมาสร้างประโยชน์อีกครั้งหรือหมดความสนใจและไม่กลับมาอีกเลย ผู้ก่อกวนที่กลับมาหลังจากบล็อกชั่วคราวแล้วยังคงก่อกวนต่อไปสามารถที่จะถูกบล็อกตลอดไปก็ได้

รางงานการบล็อก

ถ้าผู้ใช้ที่ถูกบล็อกต้องการคำอธิบาย ผู้ดูแลระบบที่ทำการบล็อกควรอธิบายอย่างชัดเจนในหน้าคุยของผู้ใช้