วิกิตำรา:มุมมองที่เป็นกลาง

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายและแนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติทั้งหมด
หลักการสากลทั้งโครงการ
วิกิตำราคืออะไร
ลิขสิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ
มาตรฐานตำรา
มุมมองที่เป็นกลาง
ตำราคัดสรร
นโยบายด้านพฤติกรรม
มีความสุภาพ
อย่าว่าร้ายผู้อื่น
การใช้บอต
นโยบายด้านเนื้อหา
การลบ
แนวปฏิบัติด้านการแก้ไข
ขอให้กล้า
คู่มือในการเขียน

นโยบายมุมมองที่เป็นกลาง ระบุว่าบทความจะต้องถูกเขียนโดยปราศจากอคติ ไม่สนับสนุนหรือขัดแย้งจนเห็นได้ชัด โดยแสดงทุกมุมมองอย่างเสมอภาค นโยบายนี้มักถูกเข้าใจผิด นโยบายนี้ไม่ได้อ้างว่าการเขียนบทความที่มีมุมมองเดียว ปราศจากอคติ และเป็นวัตถุพิสัยนั้น เป็นสิ่งที่กระทำได้ เพียงแต่ระบุว่าทุกๆ มุมของการโต้เถียงจะต้องได้รับการนำเสนออย่างเสมอภาค และบทความจะต้องไม่ระบุ หรือทำให้สรุปได้ว่า มุมมองใดมุมมองหนึ่งนั้นถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญทีจะต้องช่วยกันทำงานเพื่อทำให้บทความปราศจากอคติ นี่เป็นหนึ่งในคุณค่าสำคัญของวิกิตำรา

การเขียนงานในวิกิ สามารถช่วยเพิ่มให้บทความเป็นกลางมากขึ้น โดยการช่วยกันเขียนของบุคคลหลายๆ คน ซึ่งจะทำให้บทความนั้นๆ มีความเป็นกลางและมีประโยชน์ต่อทุกคน