ข้ามไปเนื้อหา

Blender3d/Blender Documentation Volume 1-User Guide/Introduction to Blender/Introduction/Getting support - the Blender community

จาก วิกิตำรา

ขอความช่วยเหลือจาก ชุมชน Blender[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ด้วยความที่เป็นของฟรีตั้งแต่ต้น, แม้แต่กระทั่งตั้งตอนที่ยังไม่เปิดเผย source code. Blender นั้นได้รับการตอบรับ และได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใช้ เป็นจำนวนมาก มั่นคงและ ยังเป็นอยู่ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปัจุบัน

โดยในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ในขณะที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ในขณะที่เริ่มเปิด Blender เป็นแบบ Open Source ภายใต้เงื่อนไขของ GNU GPL ในช่วงปลายปี 2002

โดยชุมชนนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ชุมชนใหญ่ที่คาบเกี่ยวกัน

  1. ชุมชนผู้พัฒนา จุดศูนย์กลางนั้นอยู่ที่ Blender Foundation Site www.blender.org ซึ่งที่นี่ใช้เป็นบ้านของการพัฒนาโปรเจค บอร์ดแสดงเอกสารประกอบ และการเอกสารการทำงานของโปรแกรม, CVS respository กับ Blender sources, เอากสารทั้งหมด, และรวมถึงฟอรั่มสำหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, รายนามผู้พัฒนาบน Blnder, ผู้ที่เขียนสคริป Python, คนเขียนเอกสารประกอบ, และใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา Blender โดยทั่วไป ก็สามารถเจอได้ที่นี่เช่นกัน
  2. ชุมชนผู้ใช้ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เวป www.elysium.com ที่นี่ศิลปิน Blender ทั้งหลาย ได้มารวมตัวกัน เพื่อโชว์ผลงานที่พวกเขาสร้างสรรขึ้น รับฟังเสียงตอบรับ และร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ Blender มากยิ่งขึ้น โดยติวเตอร์เรียลและ ฐานความรู้ของ Blender สามารถพบได้ที่นี่เช่นกัน

ทั้งสองเวปไซท์ข้างต้นนั้น ไม่ใช้แหล่งที่จะพบข้อมูลเกี่ยวกับ Blender เพียงเท่านั้น ยังมีเวปไซท์อีกมาก ที่ถูกสร้างขึ้นจาก ผู้คนต่างๆ ในภาษาต่างๆอีกมาก หรือแม้แต่อุทิศให้กับ การทำงานบางอย่างของ Blender โดยท่านสมารถรับทราบถึงข่าวคราวการอัพเดท เวปไซท์เหล่านั้น ได้จาก เวปไซท์ข้างต้น

สำหรับท่านที่ต้องการ การตอบรับแบบทันที IRC chat ที่เปิดตลอดเวลาที่ irc.freenode.net คุณสามารถเข้าไปใช้ได้ด้วยตัวโปรแกรม IRC ตัวโปรดของคุณเอง

โดยใช้ช่องทางดังนี้ #blenderchat, #blenderqa, #gameblender โดยตัวแรกนั้น ท่านสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องใช้ IRC client ด้วยซ้ำ เพียงแต่ใช้ บราวเซอร์ที่มีความสามารถของ Java โดยผ่านทางเวปไซท์ elYsiun www.elysiun.com

สารบัญ