ข้ามไปเนื้อหา

Blender3d/Blender Documentation Volume 1-User Guide/Introduction to Blender/Understanding the interface/Blender's Interface Concept/The window system

จาก วิกิตำรา


ระบบของหน้าต่าง (The window system)

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ได้เวลาเปิดเบลนเดอร์มาลองเล่นแล้ว


<รูป blender default scrreen>


เมื่อเปิดเบลนเดอร์ขึ้นมา จะเห็นลักษณะดังรูป


ในรูปจะเห็นว่าหน้าจอถูกแบ่งเป็น 3 หน้าต่าง (Window) คือ เมนูหลัก (Main menu) อยู่ด้านบน, หน้าต่างใหญ่ตรงกลางคือ 3D Window และ Buttons Window อยู่ด้านล่าง


เกือบทุกหน้าต่าง จะมีแถบหัวเรื่องหรือเฮดเดอร์ (Header) มีลักษณะเป็นแถบยาวแนวนอนสีเทาอ่อนและมีปุ่มต่างๆอยู่ข้างใน (บางทีก็เรียก header ว่า window Toolbar) ซึ่งเฮดเดอร์นี้อาจจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าต่างแบบ Buttons window หรือด้านล่างแบบ 3D window ก็ำได้ ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปอยู่บนหน้าต่างไหน จะสังเกตว่าเฮดเดอร์ของหน้าต่างนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนๆซึ่งหมายความว่าเรากำลังใช้งาน (focus) หน้าต่างนั้นอยู่ ทุกคีย์ลัดที่เรากดจะเป็นคีย์ลัดของหน้าต่างนั้น (ในเบลนเดอร์ คีย์ลัดตัวเดียวกันจะให้ผลที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน้าต่างที่ถูก focus อยู่)


  • การเปลี่ยนตำแหน่งของเฮดเดอร์ได้โดยการกด RMB บนเฮดเดอร์แล้วเลือก Top หรือ Bottom เพื่อย้ายเฮดเดอร์ไปด้านบนหรือล่างตามลำดับ หรือเลือก Hidden เพื่อซ่อนเฮดเดอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่จำคีย์ลัดต่างๆได้แล้ว การแสดงเฮดเดอร์ที่ซ่อนไว้ทำได้โดยกด MMB หรือ RMB ตรงขอบของหน้าต่าง แล้วเลือก Add Header จากเมนู
  • การเปลี่ยนขนาดหน้าต่างได้โดยการกด LMB ค้างไว้ตรงขอบของหน้าต่างที่ต้องการเปลี่ยนขนาดและเลื่อนเมาส์ไปมาเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ แล้วปล่อยปุ่มเมาส์
  • การเพิ่มจำนวนหน้าต่างได้โดยการแบ่ง (split) หน้าต่างช่องหนึ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยกด MMB หรือ RMB ตรงขอบหน้าต่างที่ต้องการแบ่ง (กดที่ขอบแนวตั้งจะแบ่งหน้าต่างตามแนวนอน กดที่ขอบแนวนอนจะแบ่งหน้าต่างตามแนวตั้ง) แล้วเลือก Split Area จากเมนู แล้วตั้งขอบหน้าต่างใหม่โดยการกด LMB หรือยกเลิกการเพิ่มหน้าต่างโดยการกด ESC หน้าต่างใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นการลอกแบบ (clone) มาจากหน้าต่างเดิม จากนั้นเราสามารถเปลี่ยนชนิดหน้าต่างใหม่ หรือเปลี่ยนมุมกล้องได้ (ในกรณีของ 3D Window)
  • การลบหน้าต่างทำได้โดยกด MMB หรือ RMB ตรงขอบหน้าต่างที่ต้องการลบ แล้วเลือก Join Area จากเมนู แล้วเลือกหน้าต่างที่ต้องการยุบ หน้าต่างที่ติดกันจะขยายมาแทนหน้าต่างที่ถูกยุบไป