OPAC

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

OPAC หรือ Online Public Access Catalog ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดผ่านทางคอมพิวเตอร์

วิธีค้นหา[แก้ไข]

  1. ชื่อผู้แต่ง (author) โดยถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้ค้นหาโดยใช้นามสกุล (Lastname) เช่น John David ต้องใช้คำค้นว่า "David John" หรือ "David" แต่ถ้าชื่อผู้แต่งเป็นชาวไทยให้ค้นหาโดยใช้ชื่อ (Firstname) เช่น สมชาย ต้นตระกูล (Somchai Tontrakul) ต้องใช้คำค้นว่า "สมชาย" สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาไทย หรือ "Somchai" สำหรับ หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อหนังสือ (title) สามารถค้นหาได้จากชื่อเรื่องเลย ซึ่งค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้ต้องทราบชื่อเรื่องมาก่อน
  3. หัวเรื่อง (subject) ค้นหาได้จากหัวเรื่องที่ปรากฏอยู่ในบทความหรือหนังสือนั้น ๆ ซึ่งบางห้องสมุดจะกำหนดหัวเรื่องเป็นภาษาไทย และบางห้องสมุดก็กำหนดไว้เป็นภาษาอังกฤษ
  4. คำสำคัญทั่วไป (words / keyword) คำทุกคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องหรือบทความเรื่องนั้น ๆ การค้นในกรณีนี้เป็นการค้นที่ไม่ทราบชื่อเรื่องที่แน่ชัด เป็นการค้นหาโดยอิสระและไม่มีการควบคุมคำศัพท์และสามารถนำคำเชื่อมเช่น AND, OR, NOT มาใช้เชื่อมคำเพื่อให้ได้การค้นหาที่แม่นยำขึ้น
  5. หมายเลขเรียกหนังสือ (call number) ต้องทราบมาก่อนว่าระบบห้องสมุดที่เราค้นหานั้นมีการจัดระบบห้องสมุดแบบใด ซึ่งห้องสมุดแต่ละที่จะมีการจัดระบบไม่เหมือนกัน การค้นด้วยเลขเรียกหนังสือ จะใช้ในกรณีที่ทราบเลขเรียกหนังสือ ของห้องสมุดนั้น ๆ และต้องการค้นหารายละเอียดอื่นๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ ฯลฯ หรือต้องการทราบเลขเรียกหนังสือที่กำหนดโดยห้องสมุดอื่นที่มีเล่มซ้ำกัน