ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/การย้อนกลับการทำงานในหลายขั้นตอน

จาก วิกิตำรา

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพ ขั้นตอนการทำงานนั้นจะถูกบันทึกลงในไดอะล็อก Undo History โดยอัตโนมัติ เราสามารถย้อนกลับการทำงานได้ตามจำนวน Memory ที่มีอยู่ในเครื่อง โดยขั้นตอนที่ทำก่อนจะถูกเรียงอยู่บนและขั้นตอนล่าสุดจะอยู่ล่างสุดในรายการ ดังนั้นถ้าเราทำงานผิดพลาดมาหลายคำสั่ง จะทำการย้อนกลับการทำงานด้วย Undo History ได้รวดเร็วกว่าการกดคีย์ <Ctrl+Z> ดูตัวอย่างกันดังนี้


ถ้าเราทำการ Undo การทำงานหนึ่งขั้นตอนหรือมากกว่านั้น แล้วจัดการชิ้นงานนั้นด้วยคำสั่งอื่น ๆ โดยไม่ได้ใช้ Undo หรือ Redo เราจะไม่สามารถทำการ Redo คำสั่งที่เรา Undo นั้นได้อีก วิธีที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ คือ ทำการคัดลอกชิ้นงาน แล้วจัดการกับชิ้นงานใหม่ที่คัดลอกมานี้แทน (คำสั่ง Undo/Redo จะไม่ถูกคัดลอกตามมากับชิ้นงานใหม่)