ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/การเทสีด้วย Bucket Fill Tool

จาก วิกิตำรา

Bucket Fill Tool เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเติมสีภาพในบริเวณติดกันและมีค่าสีใกล้กันเคียงกันกับบริเวณที่เราคลิกเม้าส์ได้ ทำให้เราได้สีที่มีระดับความเข้มเท่ากันทั้งภาพ เราสามารถเติมสีด้วย Bucket Fill Tool ดังนี้


  1. คลิกเลือก Bucket Fill Tool
  2. กำหนดค่าของการเติมสีด้วย Bucket Fill Tool ใน Tool Options

Opacity กำหนดค่าความโปร่งแสงของสีที่เทลงไป


Mode กำหนดโหมดในการผสมสีระหว่างสีที่เทลงไปกับสีของภาพเดิม


o Fill Type การเลือกสีที่ใช้ มีให้เลือก 3 แบบ คือ


o FG color fill กำหนดให้เทสีโฟร์กราวนด์ลงในภาพ


o BG color fill กำหนดให้เทสีแบคกราวนด์ลงในภาพ


o Pattern fill กำหนดให้เทสีเป็นภาพลวดลายลงในภาพ ซึ่งสามารถเลือกลักษณะของภาพแพทเทิร์นได้


Affected Area กำหนดลักษณะการเลือกพื้นที่สำหรับเทสี มี 2 ลักษณะ คือ Fill Similar colors จะเป็นการใช้ค่าความต่างสีในการเลือกพื้นที่ที่จะเทสีลงไปในภาพ และ Fill whole selection จะเป็นการเทสีลงในพื้นที่ทั้งหมดที่เลือก โดยไม่คำนึงถึงความต่างสีในภาพ


Finding Similar Color จะสามารถกำหนดค่าได้เมื่อเลือกลักษณะการเทสีแบบ Fill Similar color


o Fill transparent areas ถ้าคลิกเช็คบ็อกซ์ที่อ็อบชั่นนี้จะทำให้สามารถเทสีลงในพื้นที่ที่เป็น Transparent ที่ไม่มีการเติมสีได้ด้วย


o Sample Merge ถ้าคลิกเช็คบ็อกซ์ที่อ็อบชั่นนี้ โปรแกรมจะคำนวณความต่างสีของภาพในทุกเลเยอร์ที่มีอยู่ หากไม่ทำการเช็คบ็อกซ์ โปรแกรมจะทำการคำนวณความต่างสีเฉพาะในลเยอร์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น


o Threshold กำหนดความแตกต่างของค่าสี


Fill by เลือกองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณค่าการเทสี (โดยการเทสีทั่วไปให้เลือก Composite ซึ่งเป็นค่า Default อยู่แล้ว การเลือกตัวเลือกอื่น อาจจำเป็นต้องศึกษาเรื่องค่าสีเพิ่มเติม)


  1. คลิกเทสีลงบนภาพ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]