ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/การเปลี่ยนขนาดของภาพ

จาก วิกิตำรา

หากต้องการนำภาพไปลงเว็บ หรือทำเป็นภาพติดบัตร ซึ่งจะเหมาะกับการลดขนาดภาพ เพื่อไฟล์ภาพจะลดลงไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ และโปรแกรมจะทำงานได้เร็วด้วย แต่จะไม่เหมาะกับการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น เพราะภาพที่ออกมาไม่คมชัดเหมือนภาพต้นฉบับ


  1. เลือกคำสั่ง Image>Scale Image ที่หน้าต่าง Image Window
  2. กำหนดขนาดของภาพใหม่ตามต้องการ ดังนี้

o Image Size กำหนดขนาดภาพใหม่


o Width และ Height กำหนดความกว้าง และความสูงของภาพ (เราสามารถกำหนดค่าทั้ง 2 ได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนของภาพเดิม โดยคลิกให้เป็นลักษณะแบบโซ่เปิด )


o X resolution และ Y resolution กำหนดความละเอียดของภาพในแนวแกน X (แนวนอน) และแกน Y (แนวตั้ง)


o Quality กำหนดคุณภาพของภาพที่ปรับได้ 3 ระดับ


o None คือ คุณภาพระดับต่ำสุด


o Linear คือ คุณภาพระดับกลาง


o Cubic คือ คุณภาพระดับดีที่สุด


  1. คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม เพื่อสั่งให้โปรแกรมเปลี่ยนขนาดภาพใหม่ตามที่เรากำหนด

การเพิ่ม/ลดพื้นที่การทำงานของภาพ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในระหว่างที่เราตกแต่งภาพ อาจจะมีความต้องการเพิ่มพื้นที่การทำงานให้มากขึ้นหรือ ลดพื้นที่ของภาพให้เล็กลงได้ ดังนี้


  1. เลือกคำสั่ง Image>Canvas Size ที่หน้าต่าง Image Window จะปรากฏหน้าต่าง Canvas Size ขึ้นมา
  2. เพิ่ม/ลดพื้นที่ของภาพ และกำหนดตำแหน่งของภาพภายในพื้นที่

o Canvas size กำหนดขนาดภาพใหม่ Width และ Height กำหนดขนาดความกว้าง และความสูงของพื้นที่ภาพ


o Offset กำหนดตำแหน่งของภาพเดิมในพื้นที่ที่กำหนดขึ้นใหม่ X คือ พิกัดของตำแหน่งรูปในแนวนอน และ Y คือ พิกัดของตำแหน่งรูปในแนวตั้ง


หากต้องการให้ภาพเดิมอยู่ตรงกลางของพื้นที่ สามารถคลิกปุ่ม เพื่อจัดตำแหน่งภาพให้อยู่กึ่งกลางโดยอัตโนมัติ


  1. เพิ่ม/ลดขนาดของ Layers

o None ไม่ต้องการเพิ่ม/ลดขนาดเลเยอร์


o All layers เพิ่ม/ลดขนาดเลเยอร์ทั้งหมดด้วย


o Imaged-sized layers เพิ่ม/ลดขนาดเฉพาะเลเยอร์ของภาพที่ปรับพื้นที่อยู่


o All visible layers เพิ่ม/ลดขนาดเลเยอร์ที่มองเห็นได้ทั้งหมด


o All linkd layers เพิ่ม/ลดขนาดเลเยอร์ที่ลิงก์กับเลเยอร์ของภาพที่ปรับพื้นที่อยู่


  1. คลิกเม้าส์ที่ปุ่มเพื่อสั่งให้โปรแกรมเปลี่ยนขนาดพื้นที่ภาพใหม่ตามที่เรากำหนด

NOTE :


ในกรณีที่เราทำการลดพื้นที่ของภาพด้วยคำสั่ง Canvas Size รูปภาพเดิมทั้งหมดจะยังคงลักษณะเดิมอยู่ แต่จะแสดงภาพออกมาเฉพาะส่วนของพื้นที่ที่เรากำหนดเท่านั้น ซึ่งเราสามารถคลิกเพื่อเลื่อนตำแหน่งภาพเดิม เพื่อกำหนดส่วนของภาพที่จะแสดงออกมาในพื้นที่ภาพที่กำหนดได้