ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/การวาดเส้นด้วย Ink Tool

จาก วิกิตำรา

เครื่องมือ Ink Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวาดเส้นโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถวาดเส้นได้ในหลายๆ ลักษณะ เราสามารถใช้งานเครื่องมือ Ink Tool ได้ ดังนี้


  1. คลิกเลือกเครื่องมือ Ink Tool
  2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือเพิ่มเติม

o Opacity กำหนดค่าความโปร่งแสงของสีเส้น


o Mode กำหนดโหมดในการผสมสีระหว่างสีเส้นกับสีของภาพเดิม


o Adjustment กำหนดลักษณะของหัวปากกา


o Size กำหนดขนาดของหัวปากกา


o Angle กำหนดมุมเอียงของปากกาโดยจะอ้างอิงจากแนวนอนเป็นหลัก


o Sensitivity กำหนดลักษณะของเส้นที่ได้ตามการเขียน


o Size กำหนดขนาดของปลายปากกา


o Tilt การกำหนดความเอียง การกระดกปากกา ซึ่งจะสัมพันธ์กับค่ามุม Angle


o Speed กำหนดความเร็วในการลากเส้นที่คล้ายกับการลากเส้นปากกาจริง คือถ้าลากช้าเส้นที่ได้ก็จะหนา แต่ถ้าลากเร็วเส้นที่ได้ก็จะบาง


o Type กำหนดรูปแบบของหัวปากกา มีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบวงกลม แบบสี่เหลี่ยม แบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


o Shape คลิกเพื่อบิดรูปร่างกำหนดลักษณะรูปแบบหัวปากกาเพิ่มเติม


  1. คลิกวาดเส้น