ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
: (1) รูปเดียวกับคำกริยา เพียงแต่เปลี่ยนหน้าที่เท่านั้น เช่น "a long ''run''" "a bold ''move''," "a brisk ''walk''."
: (2) เป็นการเปลี่ยนคำลงท้ายหรือเติมคำตามหลัง (suffix) เช่น motion จาก move, speech จาก speak, theft จาก thieve, action จาก act, service จาก serve
: (3) มาจากกริยาที่เติม -ing เข้ากับรูปฐาน ระวังสับสนกับ [[ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/Verbals#gerunds|gerunds]] แต่โดยให้ดูว่า verbal nouns ไม่ได้แสดงอาการ เพียงแต่เป็นชื่อเท่านั้น
 
{{Example|
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์