พูดคุย:ป้ายจราจรในประเทศไทย

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
เพิ่มหัวข้อ
จาก วิกิตำรา
ความคิดเห็นล่าสุดเมื่อ: 4 ปีที่แล้ว โดย Boyz 1412 ในหัวข้อ ย้ายไปวิกิตำรา

ป้ายจราจรที่ต้องแก้ไขและ/หรือยังไม่มีปรากฏในบทความ (ขอความอนุเคราะห์)[แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำ (จัดทำใหม่)[แก้ไขต้นฉบับ]

แบบของกรมทางหลวง[แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายแนะนำตามรายชื่อดังกล่าว คือป้ายที่จะต้องดำเนินการจัดทำใหม่ (สร้างออกแบบเป็นป้ายใหม่) แล้วเผยแพร่ในบทความ ดังนี้

 1. ป้ายแนะนำล่วงหน้า (น.1)
 2. ป้ายชุดไป (น.24.1 และ น.24.2)
 3. ป้ายรวมแหล่งท่องเที่ยว (น.28.4)ทั้งนี้ ให้ยึดตาม

 1. แบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ายจราจร ของกรมทางหลวง
 2. คู่มือและมาตรฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง
 3. คู่มือและมาตรฐานป้ายจราจร สนข. (ดูแบบสัญลักษณ์ที่ใช้บนป้าย น.28.4)

แบบของกรมทางหลวงชนบท[แก้ไขต้นฉบับ]

อยู่ในระหว่างการสำรวจรายชื่อป้าย ซึ่งจะลงเรื่องอภิปรายแยกอีกเรื่องหนึ่ง

ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง[แก้ไขต้นฉบับ]

ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง (ป้ายรหัส ตก.__ มีครบแล้ว) รายชื่อป้ายขอให้มีการสร้าง จัดทำ ออกแบบใหม่ คือ

 • ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง รหัสขึ้นต้นด้วย ตค.__ ทั้งหมดทุกป้าย
 • ทั้งนี้ ให้ยึดตาม
  • แบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ายจราจร กรมทางหลวง
  • คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง  งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลางแผ่นดิน ของกรมทางหลวง
 • ขนาดความสูงของป้ายสามารถปรับเพิ่มได้ครั้งละ 2.5 - 10 ซม. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรจุข้อความภาษาอังกฤษได้ (เฉพาะป้ายที่มีข้อความภาษาอังกฤษ)

สาเหตุที่กระผม จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้จัดทำออกแบบป้ายดังกล่าว ก็เพราะคอมพิวเตอร์ของผมชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้

ใครที่จะพร้อมตอบรับความช่วยเหลือ พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาบทความ สามารถตอบรับมาได้ที่ด้านล่างนี้

หากใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถสร้างเรื่องอภิปรายที่หน้าพูดคุยของผมได้ครับ

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบทความ ป้ายจราจรในประเทศไทย ครับ

Oatkridsana (คุย) 16:12, 23 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ปรับแก้ไขป้ายจำกัดความเร็ว[แก้ไขต้นฉบับ]

เรียนทุกท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในบทความ ป้ายจราจรในประเทศไทย ทุกท่านครับ

ผมขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับป้ายจำกัดความเร็ว (แบ่งตามประเภทของยวดยานพาหนะ) นะครับ

คือว่าเท่าที่ผมไปดูในแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง แล้วเปรียบเทียบกับป้ายดังรูป

ตัวอย่างป้ายจำกัดความเร็ว (แบ่งตามประเภทของยวดยานพาหนะ) ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล

ซึ่งอัพโหลดโดยคุณ มองโกเลีย๔๔ ผลปรากฏว่า

 • มีขนาดไม่เป็นไปตามแบบ ซึ่งในแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ให้ใช้ขนาด 240 × 360 เซนติเมตร
 • ขนาดรูปป้ายจำกัดความเร็ว (บ.32) ให้ใช้ขนาดสูง 60 เซนติเมตร ภายในมีตัวเลขแสดงความเร็ว ชุด D หรือ E มีความสูง 20 เซนติเมตร
 • รูปสัญลักษณ์ยวดยานพาหนะ ไม่อยู่ในแถวเดียวกัน จึงทำให้แยกแยะความเร็วของยานพาหนะแต่ละชนิดได้ไม่ชัดเจน ตามแบบฯ รูปสัญลักษณ์ยวดยานพาหนะ ให้อยู่ในแถวเดียวกัน ตามรายละเอียด อาทิ
  • รูปรถพ่วง และรูปรถยนต์สามล้อ ให้อยู่แถวเดียวกับ ป้ายจำกัดความเร็ว ที่ความเร็ว 60 กม./ชม. (หรือ 45 กม./ชม. ในเขต กทม. เมืองพัทยา และเขตเทศบาล)
  • รูปรถบรรทุก และรูปรถประจำทาง ให้อยู่แถวเดียวกับ ป้ายจำกัดความเร็ว ที่ความเร็ว 80 กม./ชม. (หรือ 60 กม./ชม. ในเขต กทม. เมืองพัทยา และเขตเทศบาล)
  • รูปรถยนต์ และรูปรถจักรยานยนต์ ให้อยู่แถวเดียวกับ ป้ายจำกัดความเร็ว ที่ความเร็ว 90 กม./ชม. (หรือ 80 กม./ชม. ในเขต กทม. เมืองพัทยา และเขตเทศบาล)
 • ข้อความบนป้าย
  • ภาษาไทย เปลี่ยนจาก ลดความเร็ว เป็น จำกัดความเร็ว สูง 20 เซนติเมตร
  • ภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำว่า SPEED LIMIT สูง 10 เซนติเมตร

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบทความ ป้ายจราจรในประเทศไทย ครับ

ขอบคุณครับ

อ้างอิงจาก แบบแนะนำการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว (จากเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง)

Oatkridsana (คุย) 08:07, 29 มิถุนายน 2562 (ICT)

รายชื่อป้ายที่ต้องปรับปรุงใหม่ให้ได้ตามแบบมาตรฐานป้ายจราจร[แก้ไขต้นฉบับ]

 • หมายเหตุ ป้ายจราจรที่ต้องปรับปรุงใหม่ตามรายชื่อนี้ ให้ยึดตามแบบมาตรฐานป้ายจราจร และรวมไปถึงการจัดระยะช่องไฟตัวอักษร เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แบบอ้างอิง

Oatkridsana (คุย) 06:27, 11 สิงหาคม 2562 (+07)ตอบกลับ

รายชื่อป้ายที่ต้องปรับปรุงใหม่ให้ได้ตามแบบมาตรฐานป้ายจราจร (3/11/2562)[แก้ไขต้นฉบับ]

 • หมายเหตุ ป้ายจราจรที่ต้องปรับปรุงใหม่ตามรายชื่อนี้ ให้ยึดตามแบบมาตรฐานป้ายจราจร และรวมไปถึงการจัดระยะช่องไฟตัวอักษร เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Oatkridsana (คุย) 18:57, 3 พฤศจิกายน 2562 (+07) ==ตอบกลับ

ย้ายไปวิกิตำรา[แก้ไขต้นฉบับ]

@Geonuch: คิดว่าจะย้ายภาพไปทำเป็นสมุดภาพในวิกิตำรา แล้วคงรูปหลัก ๆ ที่ใช้แทนป้ายกลุ่มเดียวกันไว้ในวิกิพีเดีย คิดเห็นอย่างไรครับ --Horus (พูดคุย) 02:09, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)ตอบกลับ

@Horus: ถ้าจะสร้างใหม่ในวิกิตำราก็ทำได้ครับ อาจเป็นสมุดภาพสำหรับเด็กหรือคู่มือสอนเกี่ยวกับกฎจราจรในประเทศไทยก็ได้ แต่จะย้ายออกจากวิกิพีเดียถาวรเลยหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเท่าไร เท่าที่ดูในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษรูปแบบบทความเกี่ยวกับป้ายจราจรก็คล้าย ๆ กับบทความนี้ (en:Road signs in the United States, en:Road signs in Hong Kong, en:Road signs in Germany) ถ้าจะปรับปรุงบทความอาจเป็นส่วนที่เป็นหมายเหตุให้ไปอธิบายใต้รูปป้ายหรือเปลี่ยนเป็นประโยคเรียงความแทนและปรับขนาดรูปให้เล็กลงเพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไปได้ครับ --Geonuch (คุย) 12:53, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)ตอบกลับ
คงตัวอย่างสำคัญหรือตัวอย่างที่สื่อถึงป้ายทั้งกลุ่มได้ครับ แต่ตอนนี้คิดว่ามากเกินไป Horus (พูดคุย) 13:18, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)ตอบกลับ
@Oatkridsana, Oum13928, Boyz 1412, Mr.BuriramCN, BeckNoDa, Potapt: พอจะมีความเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงบทความไหมครับ --Geonuch (คุย) 22:02, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)ตอบกลับ
@Horus: ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ Geonuch ครับ --Boyz 1412 (คุย) 20:13, 26 พฤษภาคม 2563 (+07)ตอบกลับ