ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้คำ/คำต่างประเทศ

จาก วิกิตำรา

นอกจากภาษาบาลีสันสกฤตแล้ว ยังมีภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษาที่นำมาใช้ในภาษาไทย เช่น ภาษาที่มาจากประเทศทางทวีปยุโรป มีการนำมาใช้ในภาษาไทยได้หลายวิธี ดังนี้

  1. ภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ตรงตัว ยังไม่มีคำไทยที่จะใช้แทน เช่น ฟุตบอล ไมโครโฟน นอต
  2. ภาษาต่างประเทศที่มีคำภาษาไทยใช้แทนแล้ว แต่ก็ยังมีคนใช้คำภาษาต่างประเทศอยู่ เช่น รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซต์) ธนาคาร (แบงค์) แถบบันทึกเสียง (เทป)
  3. คำภาษาต่างประเทศบางคำที่มีคำไทยใช้แทนแล้ว แต่ในภาษาพูดนิยมใช้กันมาก เช่น สนับสนุน (เชียร์) แสดงให้เห็น (โชว์) ได้เปล่า (ฟรี) คำลักษณะเช่นนี้ไม่ควรนำมาใช้ในภาษาที่เป็นทางการ

ในการใช้คำภาษาต่างประเทศเหล่านี้ ถ้าต้องการใช้ในภาษาทางการ ควรใช้คำภาษาไทยที่แทนได้เขียนแทน ยกเว้นคำที่ยังหาคำในภาษาไทยแทนไม่ได้ ให้ใช้คำจากภาษาเดิม

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]