วิกิตำรา:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล

จาก วิกิตำรา
(เปลี่ยนทางจาก วิกิตำรา:RFP)
ห้องอภิปรายวิกิตำรา
การอภิปราย ความช่วยเหลือ แจ้งคำขอ
สภากาแฟ ทั่วไป | ผู้ดูแลระบบ เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล | ขอสถานะบอต | เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ | อัปโหลดไฟล์

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เป็นขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ที่มีความสามารถทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเก็บกวาดและดูแลระบบของวิกิตำรา

ขั้นตอนการเสนอชื่อ

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบของวิกิตำรามีขั้นตอนดังนี้

 1. เสนอชื่อผู้ใช้คนอื่นหรือเสนอชื่อตนเองในหน้าย่อยของหน้านี้ หากเป็นการเสนอชื่อผู้ใช้อื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อก่อน
 2. ผู้ใช้ที่เสนอชื่อหรือผู้ดูแลระบบของโครงการจะส่งเรื่องไปที่เมทาวิกิ
 3. เมื่อการลงคะแนนครบ 7 วัน ผู้จัดการโครงการจะพิจารณาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบโดยมีระยะเวลาชั่วคราวหรือถาวรตามจำนวนผู้สนับสนุนและการเคลื่อนไหวของโครงการ

หน้าเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

1
เสนอชื่อผู้ดูแลระบบ

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแทนที่คำว่า ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสนอชื่อ


2
ขึ้นบัญชีการเสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มรหัสดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณเสนอ:
{{รายชื่อเสนอ|ชื่อผู้ใช้}}

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง

1
เสนอชื่อผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแทนที่คำว่า ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสนอชื่อ


2
ขึ้นบัญชีการเสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณเสนอ:
{{รายชื่อเสนอสิทธิ์แต่งตั้ง|ชื่อผู้ใช้}}

การเสนอชื่อขณะนี้

 • ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อ

การเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว

ผู้ดูแลระบบ

 • ร้อยตรี โชคดี‎ – เสนอโดย ร้อยตรี โชคดี‎ (27 ม.ค. 2567) แต่งตั้งโดย Mykola7 (5 ก.พ. 2567) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • Tvcccp‎ – เสนอโดย B20180 (21 ม.ค. 2567) แต่งตั้งโดย Superpes15 (29 ม.ค. 2567) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • ร้อยตรี โชคดี‎ – เสนอโดย B20180 (14 ต.ค. 2566) แต่งตั้งโดย Superpes15 (26 ต.ค. 2566) ได้รับสิทธิชั่วคราว 3 เดือน
 • Geonuch – เสนอโดย B20180 (11 เม.ย. 2562) แต่งตั้งโดย Ruslik0 (20 เม.ย. 2562) ได้รับสิทธิถาวร
 • Nullzero – เสนอโดย Sasakubo1717 (5 ม.ค. 2556) แต่งตั้งโดย Avraham (13 ม.ค. 2556) ได้รับสิทธิชั่วคราว 3 เดือน
 • Sasakubo1717 – เสนอโดย B20180 (5 ม.ค. 2556) ต่ออายุโดย Avraham (13 ม.ค. 2556) ได้รับสิทธิชั่วคราว 3 เดือน
 • Sasakubo1717 – เสนอโดย B20180 (19 มิ.ย. 2555) แต่งตั้งโดย Bencmq (26 มิ.ย. 2555) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • Ponpan – เสนอโดย B20180 (13 มิ.ย. 2555) แต่งตั้งโดย Ruslik0 (22 มิ.ย. 2555) ได้รับสิทธิชั่วคราว 3 เดือน
 • B20180 – เสนอโดย B20180 (31 ต.ค. 2554) ต่ออายุโดย Bennylin (1 พ.ย. 2554) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • B20180 – เสนอโดย Taweetham (3 ส.ค. 2554) แต่งตั้งโดย Ruslik0 (12 ส.ค. 2554) ได้รับสิทธิชั่วคราว 3 เดือน
 • Drini – ไม่มีการเสนอชื่อ แต่งตั้งโดย Magister Mathematicae (9 ต.ค. 2550)
 • Drini – ไม่มีการเสนอชื่อ แต่งตั้งโดย Magister Mathematicae (1 ต.ค. 2550) ยกเลิกสิทธิในวันเดียวกัน
 • Watcharakorn – ไม่มีการเสนอชื่อ แต่งตั้งโดย Shizhao (22 ส.ค. 2548)

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง

 • B20180 – เสนอโดย B20180 (7 มี.ค. 2555) ปิดการเสนอโดย Bennylin (19 พ.ค. 2555) ได้รับสิทธิผู้ดูแลระบบถาวรแทน