เดอะซิมส์ 2/สูตรโกง

จาก วิกิตำรา

เกริ่นนำ นี่คือพื้นฐานของการโกงเกม กรุณาอ่านก่อน

ในเกมเดอะซิมส์ นั้นคุณสามารถใส่สูตรเพื่อโกงเกมได้ ซึ่งแต่ละสูตรจะมีผลต่างๆกันไป

เราจะพิมพ์สูตรลงไปที่ไหน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การพิมพ์สูตรนั้น จะต้องเรียกกล่องสูตรขึ้นมาก่อน กล่องสูตรจะมีลักษณะเป็นกล่องข้อความเล็กๆ ซึ่งจะขึ้นมาบนมุมซ้ายของจอ วิธีการเรียกกล่องสูตร คือ ให้คุณกดปุ่ม Ctrl+Shift+C พร้อมๆกัน (เหมือนกันทั้ง sims1 และ sims2)

สูตรที่มีคำว่า [on / off] หมายความว่าอย่างไร ?

ยกตัวอย่าง เช่น สูตร move_objects on/off หมายความว่า เมื่อคุณต้องการใช้สูตร (เปิดสูตร) ให้ใส่คำว่า move_object ลงไป แต่ถ้าคุณต้องการยกเลิกสูตร (ปิดสูตร) ให้ใส่ move_objects off

สูตรที่มีคำว่า [true / false] หมายความว่าอย่างไร ?

คล้ายกับ on/off แต่เปลี่ยนเป็น true/false แทน ต่างกันตรงที่การเปิด ปิดสูตร ไม่แน่นอนว่าจะใช้ true หรือ false ขึ้นอยู่กับสูตร แต่ในที่นี่จะเอาตัวที่ใช้สำหรับเปิดสูตรไว้เป็นตัวหน้า เช่น boolProp snapObjectsToGrid [false/true] การเปิดสูตรให้ใช้ false ปิดสูตรให้ใช้ true อีกตัวอย่าง เช่น boolProp TestingCheatsEnabled [true/false] การเปิดสูตรให้ใช้ true ปิดสูตรให้ใช้ false

ข้อควรจำสำหรับ sims 1 ?

  1. ใน sims1 เมื่อคุณใส่สูตรที่มีเครื่องหมาย underscore หรือเครื่องหมายขีดล่างแบบนี้ " _ " เครื่องหมายนี้จะไม่ปรากฎขึ้นในเกม แต่คุณจะต้องพิมพ์มันลงไปด้วยนะคะ ห้ามลืม !!!
  2. ใน sims1 คุณสามารถย้อนสูตรได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ วิธีการคือให้ใช้เครื่องหมาย " ! " แทน อธิบายแล้วงงต้องดูตัวอย่าง เช่น
ขั้นที่ 1 กด Ctrl+Shift+C เพื่อเปิดกล่องสูตร
ขั้นที่ 2 พิมพ์สูตรลงไป เช่น พิมพ์ rosebud
ขั้นที่ 3 ถ้าต้องการพิมพ์สูตร rosebud ซ้ำอีก ให้พิมพ์ ! ลงไปแทน ถ้าต้องการพิมพ์ซ้ำ 3 ครั้ง ก็พิมพ์ !;!;!; ลงไป ดังนั้นการพิมพ์ !;!;!; ก็จะเท่ากับ เราพิมพ์สูตร rosebud 3 รอบนั่นเอง (จำนวนรอบเท่ากับจำนวนเครื่องหมาย !)

ข้อควรจำสำหรับ sims 2 ?

  1. สูตรใน sims 2 ส่วนใหญ่ มักเป็นแบบ Case Sensitive คือ การใช้ตัวอักษรแบบตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ มีผลให้สูตรผิดไป เช่นพิมพ์ nut จะไม่เท่ากับ NuT เพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์ ให้ระวังด้วย
  2. การย้อนสูตรใน sims 2 ไม่สามารถใช้เครื่องหมาย ! แทนได้แล้ว ปกตินัทจะใช้วิธีกดปุ่มลูกศรขึ้นแทน เช่น ครั้งแรก พิมพ์ motherlode ลงไปแล้วกด Enter ครั้งต่อมาถ้าต้องการย้อนสูตรเดิมก็ให้กดปุ่มลูกศรขึ้น (Arrow Key ที่คีย์บอร์ด) สูตรเดิมก็จะปรากฎ แล้วก็กด Enter ไปได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ใหม่
  3. ถ้ารำคาญเพราะช่องสูตรมันมีขนาดเล็กไป ให้พิมพ์คำว่า expand ช่องสูตรจะกว้างขึ้น
  4. ใน sims 2 นี้ เมื่อพิมพ์เครื่องหมาย " _ " จะปรากฎขึ้นตามปกติ

เกริ่นนำมาพอสมควรแล้ว ด้านล่างนี้จะเป็นสูตรของเดอะซิมส์ ลองเลือกใช้กันดู

บางสูตรต้องใช้ที่ละแวกเพื่อนบ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Kaching @ เพิ่มเงิน §1,000 ให้แก่ครอบครัว

Motherlode @ เพิ่มเงิน §50,000 ให้แก่ครอบครัว

Moveobjects on/off @ ย้ายสิ่งของ เดิมที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ตู้รับจดหมายและถังขยะอลูมิเนียม

Aging on/off @ เปิด-ปิด การเจริญเติบโตในช่วงอายุของเหล่าซิมส์

StretchSkeleton (number) @ เพิ่ม-ลด ความสูงของซิมศ์ตัวนั้นๆ ค่าปกติ จะอยู่ที่ 1.0

intProp maxNumOfVisitingSims 8 @ สามารถเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงานปาร์ตี้ได้มากขึ้น จะเพิ่ม-จะลดได้ทั้งนั้น ใช้ขณะอยู่ที่ Neighbourhood screen นะครับ

boolProp snapObjectsToGrid [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อวางของนอกแนวเส้นกริด

boolProp testingCheatsEnabled [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True เพื่อเข้าสู่ CAS debugmode และทำสิ่งอื่นๆ ที่อยากลองทำกับซิมส์

boolprop constrainFloorElevation [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อปรับพื้นระดับพื้นจากเดิมที่ปรับไม่ได้

boolProp simShadows [true/false] @ เพื่อเปิด-ปิด การแสดงเงาของซิมส์

Vsync on/off @ ปรับความสามารถทำให้เกมส์ลื่นไหลขึ้น แต่ในทางกลับกันการแสดงผลของภาพ ในเกมส์ก็จะแย่ลงได้ครับ

intProp censorGridSize (number) @ เมื่อพิมพ์ 0 (ศูนย์) เพื่อลบการปิดบัง ( Censor)

boolProp displayPaths [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True เพื่อจะสามารถเลือกทิศทางเป้าหมายให้ซิมส์ของคุณ

faceBlendLimits on/off @ เพื่อลดข้อจำกัดในการสร้างใบหน้าเด็ก ในหน้า CAS Screen ในส่วนการปรับแต่งแก้ไข ใบหน้าของเด็กได้

gameVersion @ เมือพิมพ์ใน Expand ( ช่องรับข้อความ) คุณสามารถทราบถึงเวอร์ชั่นของเกมส์

floatProp tvVolume [0.0-1.0] @ เพื่อเพิ่ม-ลดเสียงของทีวี

boolprop lotWater [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบน้ำออกจากสระหรือบ่อน้ำ

boolprop lotTerrainPaints [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบเงาบนพิ้นสิ่งก่อสร้าง

boolprop showFloorGrid [true/false] @ ทำการ ปิด-เปิดการแสดงเส้นกริดในส่วน Buy Mode

boolprop objectShadows [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบเงาวัตถุที่อยู่นอกสิ่งก่อสร้าง

boolProp guob [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False จะสามารถลบเงาวัตถุที่อยู่ในสิ่งก่อสร้าง

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True ไม่ลดผนังเมื่อเวลาซิมส์ตัวนั้นๆ เดินผ่าน

boolprop locktiles [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False ปูกระเบื้องนอกพื้นที่สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน

boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false] @จะสามารถ เปิด-ปิด เงาสะท้อนในกระจกได้

boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True จะปรับระดับสิ่งของรอบๆ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับซิมส์มากที่สุด

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True การแสดงผลภาพเฉพาะชั้นที่ซิมส์ตัวนั้นๆ ใช้งานอยู่

deleteAllCharacters @ ลบซิมส์ทุกตัวออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

TerrainType desert/temperate @ สลับไป-มา สำหรับพื้นที่แบบ ทะเลทราย ( desert ) และ อุดมสมบูรณ์ ( temperate )

boolprop displayNeighborhoodProps [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบก้อนหินและสิ่งก่อสร้างประกอบฉากต่างๆ ออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบถนนออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบต้นไม้และป่า ออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayNeighborhoodWater [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบน้ำออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop displayLotImposters [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบเพื่อนบ้านออกจากละแวกเพื่อนบ้าน (เฉพาะการแสดงผลในส่วนละแวกเพื่อนบ้าน)

boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบสะพาน ออกจากละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop lotTerrainLighting [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False เพื่อลบการแสดงผลข้อมูลบ้านเมื่อเราเลื่อนเม้าส์อยู่เหนือบ้านหลังนั้นๆ ในละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop carsCompact [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True เพื่อแสดงรายละเอียดของรถยนต์ ที่วิ่งไป-มา ในละแวกเพื่อนบ้าน ให้แจ่มชัดขึ้น

boolprop ShowLotPackageFilename [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True เพื่อแสดงรายละเอียด ที่เป็นชื่อไฟล์ของบ้านเมื่อเราเลื่อนเม้าส์อยู่เหนือบ้าน หลังนั้นๆ ในละแวกเพื่อนบ้าน

boolprop nhoodWaterReflection [true/false] @ เพื่อเปิด-ปิดการแสดงผลภาพการสะท้อนแสงและภาพของน้ำ ในละแวกบ้าน

boolProp carsOnRight [true/false] @ สามาเลือกให้รถยนต์วิ่งเลนซ้าย หรือขวาของถนน ในละแวกเพื่อนบ้านได้ ( โดยปกติจะวิ่งเลนขวา )

Slowmotion 0-8 @ เพิ่ม-ลด ความเร็วในการเคลื่อนไหวของซิมส์ ( ค่าปกติ อยู่ที่ 0 เมื่อกำหนดเป็น 8 ตัวซิมส์จะเคลื่อนไหวได้ช้ามากๆ )

boolProp enablePostProcessing true/false @ เพื่อให้สามารถใช้สูตรเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ได้ทั้งหมด

Bloom (r g b x) @ สามารถทำให้ภาพสว่างขึ้นและเบลอมากขึ้นได้ "r", "g," และ "b" คือระดับของกรแสดงผลสีของภาพ ( 0-255 ) "x" คือระดับของการแสดง ย่อ-ขยายของจุดสีบนภาพ ( 0-255 )

vignette (centerx centery X) @ ทำให้ภาพบริเวณจุดโฟกัสแจ่มชัด และบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะเบลอมากขึ้นเรื่อยๆ

filmgrain (0-1) @ สามารถทำให้เกิดลายเส้นบนภาพของภาพยนต์มากขึ้น

letterbox (0.0-0.4) @ สามารถปรับขนาดแสดงภาพของกล่องข้อความได้ ( ค่า ปกติ อยู่ที่ 0 )

boolprop renderOpaqueUI [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True จะปิดการทำงานแบบใส ( transparency ) ของ control panel

boolprop lotTerrainCanvas [true/false] @ ปรับสภาพการแสดงผลของพื้นที่ มีผลให้พื้นหญ้าเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงิน )

boolprop displayLookAtBoxes [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True จะปิดกั้นการแสดงผลภาพแบบนุ่มนวล ในส่วนของหน้าตาและส่วนอื่นๆ ของซิมพ์ตัวที่เลือก

boolprop allObjectLightsOn [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True จะทำให้สิ่งของที่ซิมส์เลือกใช้งานดูสว่างไสวขึ้น

floatprop particleDensity 1.000000 @ สามารถเพิ่มอัตราการบูดเสียและขึ้นราของอาหาร ให้มากกว่าปกติ

boolprop lotInfoAdvancedMode [true/false] @ เมื่อพิมพ์ True จะแสดงให้ทราบข้อมูลของสิ่งก่อสร้างในละแวกเพื่อนบ้าน ด้วยการคลิ๊กปุ่ม info ในเมนู lotinfo screen

boolprop unevenTilesFloorable [true/false] @ เมื่อพิมพ์ False จะไม่แสดงผลวัสดุปูพื้นเมื่อปูพื้น บนพื้นที่ลาดเอียง

Autopatch on/off @ เปิด-ปิดการยืนยันการติดตั้งข้อมูลเสริมของเกมส์

Help @ เปิดการแสดงผล Help เกี่ยวกับสูตรบางตัวของเกมส์

Exit @ ปิดการใช้งานช่องรับข้อความ

Expand @ ขยายขนาดของช่องรับข้อความ

  • TheSims2 - University *

boolprop dormspecifictoolsdisabled false @ สามารถปรับแต่งการอาศัย ขณะที่อยู่ในหอพักได้

changelotzoning dorm @ สามารถปรับให้ที่อยู่อาศัย ให้เป็นหอพักได้

boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false] @ สามารถจัดวางสิ่งของ ให้เอียง45องศาได้

setHighestAllowedLevel [level] @สามารถเพิ่มชั้นของสิ่งก่อสร้างให้มากกว่า 5 ชั้นได้

  • TheSims2 - Night Life *

familyfunds [Familyname] # @ สามารถเพิ่ม-ลด เงินให้แก่ครอบครัว ตัวอย่าง เช่น

"familyfunds Sims +50000" ก็จะเพิ่มเงินจำนวน 50.000 ให้แก่ครอบครัว Sims "familyfunds Sims -50000" ก็จะลดเงิน 50.000 ให้แก่ครอบครัว Sims.

roofslopeangle [15-75] @ ปรับองศาของหลังคาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในละแวกเพือ่นบ้านทั้งหมด ได้ตั้งแต่ 15-75 องศา

showHeadlines [on/off] @ สามารถเปิด-ปิดการแสดงผล ช่องแสดงข้อความ

unlockCareerRewards @ ปดล๊อกรางวัลแห่งชีวิต ของซิมส์ตัวที่เลือกอยู่ได้

MaxMotives @ ปรับระดับความต้องการของซิมส์ให้ถึงขีดสูงสุด

motiveDecay [on/off] @ เปิด-ปิดความต้องการของซิมส์

aspirationPoints # @ ปรับแต้มแรงบันดาลใจของซิมส์ตัวที่เลือกอยู่

lockAspiration [on/off] @ หยุดการถดถอยของซิมส์ ทั้งหมด

aspirationLevel [0-5] @ เปลี่ยนระดับแรงบันดาลใจ เช่น 0 = ระดับต่ำสุด หรือ 5 = ระดับ Platinum

agesimcheat [on/off] @ เปิด-ปิดการแสดงผลเมนูปรับช่วงอายุ 'set age' ของซิมส์ตัวที่เลือกอยู่

setLotLightingFile [filename] @ สามารถปรับแต่ง-แก้ไขการแสดงของไฟล์เกี่ยวกับระบบแสง ดูได้จาก /Nightlife/TSData/Res/Lights

  • หากต้องการแก้ไขกลับ ให้ใส่สูตร "setLotLightingFile clear"
  • TheSims2 - Open for business *

AddneighbortoFamilycheat [on/off] @ คลิ๊กบน NPC เพื่อเพิ่มละแวกเพื่อนบ้านให้แก่ครอบครัวซิมส์

Forcetwins @ เพิ่มแรงผลักดันให้ซิมส์ เมื่อต้องการระบุการตั้งครรภ์ให้มีโอกาสตั้งครรภ์เป็นฝาแฝดมากขึ้น

Sethour [0-23] @ สามารถระบุเวลาเริ่มต้นของวันให้แก่ซิมส์

Plumbbobtoggle [on/off] @ สามารถเปิด-ปิดหน้าต่างแสดงข้อความความคิด ของตัวซิมส์

boolProp controlPets [true/false] @ สามารถควบคุมสัตว์เลี้ยงได้

ลากเม้าส์ Ctrl + Alt ขณะเลือกสิ่งของ จะทำให้สามารถวางสิ่งของบนผนังได้ คราวละมากๆหากผนักนั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด ไม่มีสิ่งกีดขวาง