เดอะซิมส์ 2/ทักษะ

จาก วิกิตำรา

ในเกมเดอะซิมส์ 2 นั้น ตัวละครในเกมที่เรียกว่า ชาวซิมส์ ย่อมมีความต้องการหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางร่างกาย ปณิธานต่างๆ ความปรารถนา ความกลัว ความทรงจำ ความสนใจ เป็นต้น รวมถึงเรื่องของทักษะ ที่ชาวซิมส์ในเกมต้องการเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เพื่อดูแลครอบครัว และเพื่อไต่เต้าเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพที่สูงยิ่งขึ้นไป ซึ่งทักษะในเกมเดอะซิมส์ 2 ที่ชาวซิมส์จะต้องเรียนรู้ได้นั้นมี 7 ด้านได้แก่

 1. การทำอาหาร (Cooking)
 2. กลไก (Mechanical)
 3. การแสดงออก (Charisma)
 4. ร่างกาย (Body)
 5. เหตุผล (Logic) (หรือตรรกะ ในภาคแรก)
 6. สร้างสรรค์ (Creativity)
 7. การทำความสะอาด (Cleaining)

การที่ชาวซิมส์จะสร้างทักษะได้นั้น ต้องทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับวัตถุที่ช่วยเสริมสร้างทักษะต่างๆให้ชาวซิมส์ได้ เช่นทักษะการทำอาหาร อาจเรียนรู้ได้จากการดูรายการโทรทัศน์ช่อง แมกซิสชวนชิม หรือจะใช้หนังสือบนชั้นวางซึ่งมีให้เลือกได้ว่าจะสร้างทักษะใดระหว่าง การทำอาหาร กลไก และการทำความสะอาด เป็นต้น หรือชาวซิมส์อาจสร้างทักษะได้ด้วยการปฏิบัติ เช่นสร้างทักษะการทำอาหารจากการลงมือทำอาหาร ทักษะการทำความสะอาดจากการลงมือทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆ ทักษะกลไกจากการซ่อมสิ่งของ เป็นต้น

การสร้างทักษะนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 1. ศึกษาจากการอ่านหนังสือ เช่น ทำอาหาร กลไก เป็นต้น
 2. ศึกษาจากการปฏิบัติกิจกรรม เช่น เหตุผล-เล่นหมากรุก สร้างสรรค์-วาดรูป,เล่นเครื่องดนตรี ร่างกาย-การเล่นกีฬา การแสดงออก-ฝึกพูดหน้ากระจก
 3. เรียนจากการอ่านหนังสือในชั้นหนังสือที่เป็นรางวัลอาชีพของสายอาชีพการศึกษา

ทักษะและปณิธาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปณิธานในบางครั้งของซิม ก็ต้องการทักษะเพิ่มเพื่อเพิ่มปณิธานของซิม มักจะได้รางวัลปณิธาน+1000

ทักษะและอาชีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในการเลื่อนขั้นอาชีพต่างๆ มักจะต้องใช้ทักษะต่างๆในการเลื่อนขั้น

ความเร็วในการเรียนรู้ทักษะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้ทักษะได้ ด้วยการสวม "หมวกนักคิด" ซึ่งเป็นรางวัลปณิธาน และในฤดู ใบไม้ร่วง ซิมส์จะเรียนรู้ทักษณะเร็วขึ้น 20เปอร์เซนต์ รวมถึงการได้โบนัสพักร้อน สดชื่น จะเรียนรู้ทักษะเร็วเช่นกัน

การปฏิเสธการเรียนรู้ทักษะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อาจเกิดขึ้นเมื่อความต้องการติดลบ(กลายเป็นสีแดง)

การสูญเสียทักษะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เช่น

 1. ไปทัวร์พักร้อน และตัดสินใจผิดพลาด
 2. ไปทำงาน และตัดสินใจผิดพลาด

รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะต่างๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การทำอาหาร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่มได้จากการอ่านหนังสือ ยิ่งซิมส์ที่มีทักษะการทำอาหารเยอะ จะลดโอกาสไฟไหม้ เช่น ซิมส์ที่มีทักษะการทำอาหารน้อย มีโอกาสไฟไหม้ 20% ซิมส์ที่มีทักษะการทำอาหารเยอะ มีโอกาสไฟไหม้ 5%

กลไก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่มได้จากการอ่านหนังสือ และการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ ยิ่งซิมส์มีทักษะกลไกมาก จะช่วยลดโอกาสการถูกไฟดูด

การแสดงออก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่มได้จากการฝึดพูดหน้ากระจก และการเรียนจากรางวัลอาชีพของสายอาชีพการศึกษา

ร่างกาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่มได้จากการออกกำลังกาย และการเรียนจากรางวัลอาชีพของสายอาชีพการศึกษา

เหตุผล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่่มได้จากการเล่นหมากรุกและการส่องดูดาว และการเรียนจากรางวัลอาชีพของสายอาชีพการศึกษา

สร้างสรรค์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่่มได้จากการวาดรูป เล่นเครื่องดนตรี และการเรียนจากรางวัลอาชีพของสายอาชีพการศึกษา

การทำความสะอาด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถเพิ่มได้จากการอ่านหนังสือและการทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ

ทักษะของวัยเด็กหัดเดิน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัยหัดเดินจะไม่ค่อยสามารถทำอะไรได้ แต่จะมีของเล่นบางชิ้นที่จะช่วยเพิ่มทักษะแก้เด็ก ทักษะที่เพิ่มในวัยนี้คือ สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

ทักษะที่ซ่อนอยู่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทักษะที่ซ่อนอยู่ มี

 1. การเต้นรำ ในการเพิ่มควรเต้นรำจากการเปิดวิทยุ
 2. การเล่นพูล ในการเพิ่มเล่นพูลที่โต๊ะเล่นพูล