ข้ามไปเนื้อหา

เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/MB Pawn

จาก วิกิตำรา

Blender

Pawn เป็นตัวหมากรุกตัวหนึ่งในหมากรุกสากลซึ่งเป็นหมากตัวที่มีฐานะน้อยที่สุด ครับ เราจะมาศึกษาการ ทำโมเดลรูป Pawn กันในอีกสไตล์ครับ

ภาพที่เสร็จแล้ว

ภาพที่ 1

รูปที่ 1

ภาพที่ 2

รูปที่ 2

1. เปิดโปรแกรม Blender ขี้นมาก่อน แล้วคุณจะพบกับ กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้คุณกดปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ด เพื่อเข้าสู่ [EditMode], จากนั้นลบจุดที่มีออกให้หมด โดยเริ่มจากการเลือกจุดทุกด้วยการกด shift ค้างไว้ แล้ว click ขวาที่จุดทุกจุด จากนั้นกดที่ตัว X เลือก Vertices เพื่อลบจุดที่มีออกให้หมด

ภาพที่ 3

รูปที่ 3

2. กด Numpad 1 บนคีย์บอร์ด เพื่อดูมุมมองด้านหน้าของ 3D view

ภาพที่ 4

รูปที่ 4

3. กด Space ตามด้วย Add >> Circle

ภาพที่ 5

รูปที่ 5

4. จากนั้นทำการลบจุดที่ไม่ต้องการออกโดยกด Shift ค้างไว้ แล้วคลิ๊กขวา จุดที่ต้องการลบออก แล้วกด X เลือก Vertices ให้เหลือดังรูปที่ 5. ถ้าทำผิดพลาดในขั้นตอนใด สามารถกด u/U เพื่อ undo/redo ได้ (version หลังๆ จะใช้ ctrl-Z เพื่อ undo)

ภาพที่ 6

รูปที่ 6

5. ทำการ คลิ๊กขวาเพือทำการเลือกที่จุดล่างสุดของรูป

ภาพที่ 7

รูปที่ 7

ภาพที่ 8

รูปที่ 8

ภาพที่ 9

รูปที่ 9

6. กด Ctrl แล้วคลิ๊ก พื้นที่ดังรูป จะเกิดเส้นตรงให้เราโดยอัตโนมัติ ทำเช่นนี้ไปจนถึงรูปที่ 9

ภาพที่ 10

รูปที่ 10

7. ทำการเพิ่มวงกลมขึ้นมาอีกรอบแล้วตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก จากนั้น ทำการ Move โดยกด Ctrl + Space ให้เข้าที่ดังรูป ที่ 10

ภาพที่ 11

รูปที่ 11

8. ทำเหมือนขั้นตอนที่ 6

ภาพที่ 12

รูปที่ 12

9. ปรับจุดต่างๆ เข้าที่ดังรูปที่ 12

ภาพที่ 13

รูปที่ 13

10. กด Numpad 7 เพื่อเข้าไปสู่มุมมองด้านบน, กด A เพื่อเลือกจุดทุกจุด, จากนั้น กด F9 ดูที่ช่อง Mash Tools ปรับค่าดังรูปที่ 13 แล้วคลิ๊กที่ Spin

ภาพที่ 14

รูปที่ 14

ภาพที่ 15

รูปที่ 15

12. จะเกิดผลลัพท์ดังรูปที่ 14 - 15 (กด z เพื่อสลับมุมมอง แบบพื้นผิว กับ แบบ wireframe, ส่วนรูปที่ 15 เป็นรูปที่ออกจาก edit mode เข้าสู่ object mode แล้ว)

ภาพที่ 16

รูปที่ 16

13. ปรับสี โดย กด F5 สังเกตดูที่ช่อง Material ข้างๆปุ่ม Col จะเป็นที่ๆ สามารถเปลี่ยนสีของวัตถุของคุณได้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อธิบาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Step by step[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Workshop[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Python Script[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำสั่ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]