ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# ใช้เมื่อกล่าวด้วยโดยตรง (direct address) เช่น
#: "''Lord Angus'', thou hast lied!"
# ใช้กับ [[ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/Verbals#infinitive|infinitive]] ในประโยคอุทาน เช่น
#: "''David'' to die!"
 
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์