ข้ามไปเนื้อหา

วิกิตำรา:นโยบายการลบ

จาก วิกิตำรา
(เปลี่ยนทางจาก วิกิตำรา:NMC)

ชาววิกิตำราได้รับการคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามนโยบายนี้เมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลบ (รวมถึงการขอให้ยกเลิกลบ)

ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถลบและกู้คืนหน้าได้ การลบจะยกเลิกการเข้าถึงเนื้อหาและการกู้คืนจะทำให้เข้าถึงเนื้อหาและประวัติการแก้ไขของหน้าได้อีกครั้ง การตรวจสอบเพื่อลบอาจเป็นไปได้ยากถ้าทำอย่างไม่ได้ตั้งใจและการตัดสินใจเพื่อลบจะไม่ทำอย่างสะเพร่า

การลบไม่เหมือนกับการทำหน้าว่างซึ่งจะเพิ่มรุ่นในประวัติของหน้าและทุกคนสามารถทำกลับได้ การทำหน้าว่างอาจเป็นการก่อกวนอย่างไม่ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจที่จะทำการการก่อกวน หรือตั้งใจที่จะลบหน้าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยสองกรณีแรกสามารถแก้ไขด้วยการย้อนรุ่นของหน้าจากการก่อกวน และกรณีสุดท้ายอาจใช้การลบทันทีซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้าคุณต้องการความคิดเห็นคุณสามารถขอพิจารณาการลบได้

แนวปฏิบัติทั่วไป

 • โดยทั่วไปไม่ลบโครงที่สามารถปรับปรุงได้ แต่ลบโครงที่กำหนดนิยามน้อยจนเกินไปหรือไม่มีนิยามที่เหมาะสมถึงสิ่งที่ควรมีในตำรา
 • โดยทั่วไปไม่ลบตำราที่ต้องแก้ไขเป็นอย่างมาก แต่ลบหน้าที่ไม่มีเนื้อหาที่เข้าใจได้
 • โดยทั่วไปลบตำราที่ไม่สามารถเป็นทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงหัวข้อที่มีลักษณะแปลกประหลาด เช่น "การฝึกลิง 100 ตัวเพื่อเขียนผลงานของสุนทรภู่" เป็นต้น

เนื้อหาที่เข้าใจความหมายได้

เนื้อหาที่ไม่มีความหมายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้มีส่วนร่วมในโครงการ การถือว่าตำรามี "เนื้อหาที่เข้าใจความหมายได้" ขึ้นอยู่กับเนมสเปซ ภายใต้เงื่อนไขนี้คุณจะต้องระมัดระวังในการเสนอชื่อหรือลบหน้า ถ้ามีข้อสงสัยโปรดใช้หน้าคุยของตำราเพื่ออภิปรายการลบ

เนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าใจความหมายนั้นไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมา แต่รวมถึง

 • สแปมและการก่อกวน
 • การทดสอบการแก้ไขและเนื้อหาที่ไม่อาจเข้าใจได้
 • หน้าที่ถูกทิ้งโดยเจตนา แต่ไม่มีเนื้อหาในเวลานี้

คุณสามารถใส่ {{สอบถาม}} ในหน้าตำราเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ต้องการที่พัฒนาหน้าต่อไปหรือไม่

การลบทันที

การลบทันทีคือการแจ้งลบที่ไม่จำเป็นต้องมีการอภิปรายการลบ ทุกคนสามารถแจ้งลบทันทีได้และผู้ที่คัดค้านหรือเห็นว่าจำเป็นต้องมีการอภิปรายเพิ่มเติมสามารถเปลี่ยนการแจ้งลบทันทีให้มีการอภิปรายการลบได้เช่นกัน การแจ้งลบทันทีที่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตสามารถถูกยกเลิกได้จากทุกคน

เพิ่ม {{ลบ|เหตุผลสำหรับการลบทันที}} ไปยังส่วนบนของหน้าที่แจ้งลบทันที หน้านั้นจะปรากฏอยู่ใน หมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาเมื่อใช้งาน

หน้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้สามารถพิจารณาที่จะใช้การลบทันทีได้

 1. หน้าที่ถูกแจ้งลบทันทีโดยผู้มีส่วนร่วมสำคัญของหน้าเท่านั้น
 2. หน้าในเนมสเปซผู้ใช้ของผู้แจ้งลบ (หน้าผู้ใช้ หน้าคุย หรือหน้าย่อยใด ๆ ของพวกเขา)
 3. หน้าที่ไม่มีเนื้อหาที่เข้าใจความหมายได้ โปรดตรวจสอบและย้อนกลับถ้าเนื้อหาที่ดีถูกแทนที่ในประวัติการแก้ไข
 4. หน้าในตำราที่ผู้มีส่วนร่วมของตำราในปัจจุบันสนับสนุนให้ลบ และเชื่อมโยงหน้าอภิปรายที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงความเห็นพ้อง
 5. หน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขอบข่ายหรือนโยบายของโครงการ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ดูความเห็นพ้องของชุมชน
 6. การเปลี่ยนทางที่โยงไปไม่ถึงซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการตั้งชื่อ (ดู Wikibooks:Naming policy) หรือชื่อที่ใครก็ตามไม่น่าจะค้นหาเจอถ้าไม่ได้ตั้งใจ
 7. หน้าตำราใหม่ที่เคยถูกลบจากการพิจารณาการลบซึ่งยังไม่มีมติในการระงับการลบได้สำเร็จ

พิจารณาการลบ

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่เสนอให้แจ้งลบทันที หรือถ้าคุณเชื่อว่าตำราที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการลบทันทีควรที่จะถูกลบ คุณสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการลบตำราต่อสมาชิกชุมชนที่หน้าคุยของตำราพร้อมทั้งระบุเหตุผลของคุณและเตรียมพร้อมที่จะปกป้องตำราจากการลบ

ผู้ใช้ลงทะเบียนบนวิกิตำราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการอภิปรายเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับตำราที่เป็นปัญหา โปรดอธิบายเหตุผล ลงชื่อและเวลาในความคิดเห็น และเตรียมพร้อมในการปกป้องตำราของคุณ เพื่อความสะดวกสามารถใช้ไอคอนอภิปรายเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมคนอื่นสามารถพิจารณาการลบได้เร็วขึ้น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่เคยให้ไว้โปรดขีดฆ่า (<s>ข้อความเก่า</s>) ส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความก่อนที่จะมีการสรุปผล

หนึ่งสัปดาห์หลังจากการแสดงความเห็นครั้งสุดท้ายผู้ดูแลระบบจะดำเนินการตามความเห็นพ้องของผู้มีส่วนร่วมส่วนใหญ่ว่าควรทำอย่างไร มิฉะนั้นการอภิปรายอาจดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้ความเห็นพ้อง การตัดสินว่าได้บรรลุความเห็นพ้องแล้วหรือไม่และความเห็นพ้องใดที่ควรจะเกิดขึ้นตามแนวปฏิบัติในการสร้างข้อตัดสินสำหรับการตัดสินที่มีผลกระทบสูง ตามแนวปฏิบัตินี้ข้อตกลงของมุมมองต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการอภิปรายและไม่ใช่การหยั่งเสียงหรือการตัดสินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่ขึ้นกับคุณภาพ

การอภิปรายอาจยุติลงในช่วงต้นและผลลัพธ์ใด ๆ จะถูกเพิกเฉยหากเชื่อว่าการอภิปรายนั้นเป็นผลมาจากการก่อกวนหรือเป็นส่วนหนึ่งของสงครามการแก้ไขระหว่างผู้มีส่วนร่วมสองคนซึ่งมีความเห็นต่างกัน หากมีการโต้แย้งอย่างรุนแรง การอภิปรายอาจดำเนินต่อไป

คุณควรรู้สึกไวต่อการอภิปรายเกี่ยวกับตำราใหม่โดยเฉพาะตำราที่มาจากผู้มีส่วนร่วมคนใหม่บนวิกิตำราเว้นแต่จะมีปัญหาชัดเจนว่าไม่น่าจะสามารถแก้ไขได้ จะเป็นการดีถ้าคุณให้คำปรึกษากับผู้ใช้ใหม่และพยายามช่วยในการเก็บกวาดตำราใหม่แม้ว่าตำรานี้จะผิดไปจากข้อกำหนดในปัจจุบันอย่างชัดเจน โปรดระลึกไว้ว่าคุณเองก็เคยเป็นผู้มีส่วนร่วมคนใหม่เหมือนกัน

ถ้าการตัดสินคือสมควรลบหน้า ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ดำเนินการลบและจะแสดงผลในหน้า พิเศษ:ปูม/delete ไม่ว่าจะวิธีการใดประวัติการลบจะถูกเก็บถาวรในรายการประวัติ

การละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ (โดยทั่วไปมักตรวจสอบด้วยกูเกิล) ควรใช้ {{ละเมิดลิขสิทธิ์|<ยูอาร์แอลหรือคำอธิบายแหล่งที่มา>}} เพิ่มในส่วนด้านบนของหน้าที่ละเมิดซึ่งจะเพิ่มหน้าใน หมวดหมู่:อาจละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้ใช้ที่สร้างคู่มือตำรามีเวลาหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่แจ้งเพื่อพิสูจน์ว่าได้รับอนุญาตในการลงเนื้อหา มิฉะนั้นคู่มือตำราจะถูกลบออก

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ

ต่อไปนี้เป็นแนวปฏิบัติบางส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบที่มีหน้าที่ในการลบหน้าและได้รับการคาดหวังจากผู้ใช้ว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการตัดสินว่าจะลบหรือไม่

 1. ตามกฎทั่วไปไม่ลบหน้าที่คุณเป็นผู้แจ้งลบถ้ามีผู้แสดงความเห็นให้เก็บหน้าไว้จำนวนมาก โปรดปล่อยให้คนอื่นทำ
 2. การลบหน้าโดยทั่วไปไม่ได้ลบหน้าคุยหรือหน้าย่อยใด ๆ โดยอัตโนมัติ โปรดลบหน้าเหล่านั้นด้วย
 3. หากพบวิธีแก้ปัญหาอื่นที่เหมาะสมกว่าการลบสำหรับบางหน้า โปรดแสดงความเห็นในหน้าคุยของหน้าเพื่อดูว่าเหตุใดจึงไม่ควรที่จะลบหน้านั้นซึ่งเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการลบซ้ำซาก หรือแจ้งในหน้าคุยของผู้ใช้เพื่ออธิบายคำตัดสินของกระบวนการลบ
 4. ใช้สามัญสำนึกและเคารพการตัดสินกับความรู้สึกของผู้มีส่วนร่วมในวิกิตำราคนอื่น
 5. หากมีข้อสงสัย อย่าพึ่งลบ
 6. อย่าลังเลที่จะเปลี่ยนการลบทันทีให้มีการอภิปราย การได้รับข้อมูลจากชุมชนในการพิจารณาลบหน้าดีกว่าการลบโดยไม่พิจารณาจากผู้ดูแลระบบ
 7. ในกรณีที่เนื้อหานั้นควรย้ายไปที่อื่นที่มีความเหมาะสมกว่า เช่น วิกิอื่น หรือผู้ใช้จะคัดลอกข้อมูลเก็บไว้ใช้เอง โปรดให้เวลาพวกเขากระทำสิ่งนี้ก่อนที่จะลบหรือส่งข้อความที่คัดลอกผ่านทางอีเมล
 8. ลิขสิทธิ์ ดู วิกิตำรา:ลิขสิทธิ์ สำหรับนโยบายการลบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ (รวมถึง m:Wikipedia and copyright issues และ m:Avoid Copyright Paranoia สำหรับมุมมองอื่น)
 9. ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณที่ดีและมีความเป็นกลางเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดจึงสามารถสรุปความเห็นพ้องได้ เช่น ผู้ดูแลระบบสามารถเพิกเฉยต่อความคิดเห็นที่เห็นว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่ากลุ่มผู้ใช้กระทำโดยไม่สุจริตใจ ความเห็นที่"ไม่สุจริตใจ"นั้นรวมถึงการกระทำโดยหุ่นเชิด การกระทำโดยนิรนาม หรือกระทำโดยบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่มีแต่การแก้ไขและลงคะแนนเฉพาะในบทความที่เป็นปัญหาเท่านั้น

จะเป็นการดีถ้าผู้ดูแลระบบลบหน้าทดลองหรือหน้าอื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเป็นความคิดที่ดีในการแจ้งผู้ใช้ผ่านหน้าคุยเพื่ออธิบายเหตุผลที่ลบและแนะนำให้ใช้หน้าทดลองเขียนสำหรับทดสอบ โปรดเป็นกันเอง! ไม่ว่าใคร ๆ ก็เคยพึ่งเริ่มต้นกันทั้งนั้น ในกรณีของผู้ใช้ไอพีนั้นไม่ได้สำคัญนักเนืองจากพวกเขามีการย้ายหรือเปลี่ยนไอพีตลอดการแก้ไข