ให้/ดัชนี

จาก วิกิตำรา
อั ก ษ ร ไ ท ยอั ก ษ ร โ ร มั น
a


d


e


g


i

ขึ้น