ไมโครซอฟท์ เวิร์ด

จาก วิกิตำรา
(เปลี่ยนทางจาก Microsoft Words)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)

วิธีใช้พื้นฐาน[แก้ไข]

วิธีใช้เฉพาะ[แก้ไข]

การสร้างสารบัญ[แก้ไข]

ตอนแรกต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการทำสารบัญเป็น heading ต่างๆ กันเช่นหัวข้อหลัก เป็น heading1, หัวข้อรองเป็น heading2, ทำต่อไปเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยสามารถตั้งค่าได้ที่คำสั่งด้านซ้ายบนตรง style

เสร็จแล้วเวลาจะใส่สารบัญ เลือก Insert --> Reference --> Index and Tables แล้วเลือก Table of contents แล้วกด OK ถ้าจะอัปเดต กด F9

การทำสารบัญรูป[แก้ไข]

กำหนดให้รูป โดยสร้าง caption ขึ้นมา โดยเลือก Insert --> Reference --> Caption

เสร็จแล้วเวลาจะใส่สารบัญ เลือก Insert --> Reference --> Index and Tables แล้วเลือก Table of figures แล้วกด OK ถ้าจะอัปเดต กด F9

การอ้างอิงถึงรูปในเนื้อหา[แก้ไข]

ถ้ารูปได้ทำ caption ไว้แล้ว อ้างอิง ถึงโดยใช้คำสั่ง Insert --> Reference --> Cross-Reference