ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้ไม้ทัณฑฆาต

จาก วิกิตำรา

ไม้ทัณฑฆาต (-์) คือ เครื่องหมายที่เขียนไว้เหนือพยัญชนะเพื่อไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น โดยเฉพาะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เพราะคำในภาษาต่างประเทศนั้นมีหลายพยางค์ ยากแก่การออกเสียงพยัญชนะ ตัวที่เขียนเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้นั้นเรียกว่า ตัวการันต์ มีวิธีใช้ดังนี้

  • เขียนไว้บนพยัญชนะตัวท้ายของคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่มีหลายพยางค์เพื่อให้ออกเสียงสะดวกขึ้น เช่น ประโยชน์ อาจารย์
  • เขียนไว้บนพยัญชนะตัวท้ายของคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่มีพยัญชนะซ้อนกัน 2 ตัว โดยไม่ได้เป็นตัวสะกด เมื่อใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตที่ตัวท้ายแล้ว ก็ไม่ต้องออกเสียงตัวหน้าด้วย เช่น จันทร์ ศาสตร์ สิญจน์ ยนตร์
  • เขียนไว้บนพยัญชนะตัวท้าย หรือตัวกลางของคำที่มาจากภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ต้องการออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น แต่เพื่อต้องการรักษารูปศัพท์เดิมไว้ เช่น ปอนด์ ไมล์ กอล์ฟ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]