ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้ ร หัน

จาก วิกิตำรา

คำที่มี ร หัน (รร) ถ้าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด จะอ่านออกเสียงเหมือนมีไม้หันอากาศ (-ั) และมี น สะกด เช่น

สรร อ่านว่า สัน
บรรดา อ่านว่า บัน - ดา

แต่ถ้ามีตัวสะกดก็อ่านออกเสียงเหมือนมีไม้หันอากาศ (-ั) และมีเสียงพยัญชนะสะกด เช่น

ธรรม อ่านว่า ทำ
สรรพ อ่านว่า สับ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]