ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้ ฤ ฤๅ

จาก วิกิตำรา

คำที่ใช้ ฤ อ่านออกเสียงได้ 3 อย่างคือ ริ รึ และ เริก

  • อ่านออกเสียง ริ เมื่อประสมกับพยัญชนะ 6 ตัวนี้คือ ก ต ท ป ศ ส เช่นคำว่า กฤษณา ตฤณมัย ทฤษฎี ปฤษฎางค์ ศฤงคาร สฤษฏ์ และเมื่อมีตัวสะกด เช่น ฤทธิ์ ฤษยา
  • อ่านออกเสียง รึ เมื่อประสมกับพยัญชนะ 5 ตัวนี้คือ ค น พ ม ห เช่นคำว่า คฤหาสน์ นฤมล พฤกษา มฤคา หฤโหด และเมื่อเป็นพยัญชนะต้นอยู่หน้าคำอื่น เช่น ฤดี ฤดู ฤทัย ฤคเวท
  • อ่านออกเสียง เริก มีเพียงคำเดียวเท่านั้น คือ ฤกษ์

คำที่ใช้ ฤๅ อ่านออกเสียง รือ เช่น ฤๅดี ฤๅทัย ฤๅษี

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]