ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้ อัย ไอย

จาก วิกิตำรา

คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ที่แต่เดิมเขียนว่า อย อ่านว่า อะ - ยะ เช่นคำว่า อนามย - อนามัย ภย - ภัย ปราศย - ปราศรัย คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต จากคำเดิมเป็น เอฺยย เมื่อนำมาใช้ในคำไทยเป็น ไอย เช่น อธิปเตยฺย - อธิปไตย เวเนยฺย - เวไนย

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]