ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 6
| [[กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|InternationalLaw Environmentalof LawInternational Organisations}}
| ความหมาย การก่อตั้ง สภาพบุคคล และสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติแห่งองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
|-
| {{ubl|• นิยาม ความเป็นมา และลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ|
• ความเป็นมา วิวัฒนาการ และบ่อเกิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|
• ซื้อขายระหว่างประเทศ| ขนส่งทางทะเล ประกันภัยทางทะเล และเลตเตอร์ออฟเครดิต}}
• ขนส่งทางทะเล|
• ประกันภัยทางทะเล|
• เลตเตอร์ออฟเครดิต
}}
|-
|}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์