หมวดหมู่:ตำรา:ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม

จาก วิกิตำรา

หน้าในหมวดหมู่ "ตำรา:ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม"

การเพิ่มเติมล่าสุด การดัดแปรเพิ่มเติมล่าสุด
 1. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ปรากฏการณ์สตาร์ค
 2. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ปรากฏการณ์ซีมาน
 3. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ปรากฏการณ์พาร์เชน-แบค
 4. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/สถานะแก้ไขอันดับที่หนึ่ง
 5. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/โครงสร้างละเอียด
 6. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ค่าการแก้ไขอันดับที่สอง
 7. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ค่าการแก้ไขอันดับที่หนึ่ง
 8. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ค่าพลังงานแก้ไข
 9. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ทฤษฎีการรบกวนที่ขึ้นกับเวลา
 10. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/Hyperfine Structure
 1. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม
 2. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ค่าพลังงานแก้ไข
 3. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ค่าการแก้ไขอันดับที่หนึ่ง
 4. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ค่าการแก้ไขอันดับที่สอง
 5. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/โครงสร้างละเอียด
 6. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/สถานะแก้ไขอันดับที่หนึ่ง
 7. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ปรากฏการณ์พาร์เชน-แบค
 8. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ปรากฏการณ์ซีมาน
 9. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/ปรากฏการณ์สตาร์ค
 10. ทฤษฎีการรบกวนของกลศาสตร์ควอนตัม/Hyperfine Structure

11 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 11 หน้า