การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด

ป้ายนำทางตัวกรองการละเมิดกฎ (หน้าแรก | การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด | ตรวจสอบการแก้ไขที่ผ่านมา | ปูมการละเมิดกฎ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แบ่งละเอียดการค้นหา
ตัวกรอง เวลา ผู้ใช้ รายละเอียดตัวกรองสาธารณะ ตัวบ่งชี้ การกระทำ การเปลี่ยนแปลง
2 10:47, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
  การเปลี่ยนแปลง
  2 10:44, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
   การเปลี่ยนแปลง
   2 10:42, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
    การเปลี่ยนแปลง
    2 10:40, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
     การเปลี่ยนแปลง
     12 17:57, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใหม่แก้ไขหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
     • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      
     11 17:51, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
     • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
     การเปลี่ยนแปลง
     11 17:51, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
     • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
     การเปลี่ยนแปลง
     11 17:50, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
     • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      
     10 14:10, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ เปิดใช้งาน
     • ป้ายระบุ: เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ
     การเปลี่ยนแปลง
     10 14:08, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) เพิ่มป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
     • ป้ายระบุ: เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ
     การเปลี่ยนแปลง
     10 14:05, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) เพิ่มป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
     • ป้ายระบุ: ติดป้ายแจ้งลบ
      
     2 14:03, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
      การเปลี่ยนแปลง
      2 12:31, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      • ป้ายระบุ: แจ้งลบหน้า
      การเปลี่ยนแปลง
      2 12:29, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      • ป้ายระบุ: เพิ่มป้ายแจ้งลบ
      การเปลี่ยนแปลง
      9 09:30, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ  
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
      การเปลี่ยนแปลง
      9 09:28, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
      การเปลี่ยนแปลง
      9 09:25, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
      การเปลี่ยนแปลง
      9 09:22, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
      การเปลี่ยนแปลง
      9 09:21, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
      การเปลี่ยนแปลง
      9 19:33, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-talkheader
       
      2 19:12, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       การเปลี่ยนแปลง
       2 19:11, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       1 21:03, 5 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       1 20:39, 5 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       3 11:23, 4 กุมภาพันธ์ 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       4 08:14, 14 ธันวาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning-blanking
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       1 22:18, 11 ธันวาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       2 15:49, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
        การเปลี่ยนแปลง
        2 13:17, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
         การเปลี่ยนแปลง
         2 12:37, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
          การเปลี่ยนแปลง
          2 19:36, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
           การเปลี่ยนแปลง
           2 19:35, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
            การเปลี่ยนแปลง
            2 16:37, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
            • เตือน: abusefilter-warning
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            6 16:36, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) สร้างตำราสั้นมาก เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
             
            1 07:54, 3 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            1 02:19, 3 มิถุนายน 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            1 11:14, 19 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            4 09:03, 11 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning-blanking
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
             
            1 18:44, 6 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            3 09:47, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
             
            2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
            • เตือน: abusefilter-warning
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            2 19:51, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
            • เตือน: abusefilter-warning
            การเปลี่ยนแปลง
            2 11:14, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning
            การเปลี่ยนแปลง
            2 11:06, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning
            การเปลี่ยนแปลง
            2 10:44, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning
            การเปลี่ยนแปลง
            2 10:42, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
            • ตรงเฉพาะเมื่อเกินขีดจำกัด: อนุญาต 3 การกระทำทุก 60 วินาที โดยจัดกลุ่มการจำกัดผลลัพธ์ตาม: บัญชีผู้ใช้
             
            1 20:03, 4 มิถุนายน 2561 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
            • ห้ามการกระทำ