การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด

แบ่งละเอียดการค้นหา
หน้าแรกหน้าก่อนหน้าหน้าถัดไปหน้าสุดท้าย
ตัวกรอง เวลา ผู้ใช้ รายละเอียดตัวกรองสาธารณะ ตัวบ่งชี้ การกระทำ การเปลี่ยนแปลง
2 09:19, 19 สิงหาคม 2565 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
  การเปลี่ยนแปลง
  2 09:17, 19 สิงหาคม 2565 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
   การเปลี่ยนแปลง
   2 08:48, 19 สิงหาคม 2565 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
    การเปลี่ยนแปลง
    2 08:43, 19 สิงหาคม 2565 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
     การเปลี่ยนแปลง
     2 08:40, 19 สิงหาคม 2565 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      การเปลี่ยนแปลง
      2 10:47, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       การเปลี่ยนแปลง
       2 10:44, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
        การเปลี่ยนแปลง
        2 10:42, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
         การเปลี่ยนแปลง
         2 10:40, 10 ตุลาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
          การเปลี่ยนแปลง
          12 17:57, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใหม่แก้ไขหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
          • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
           
          11 17:51, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
          • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
          การเปลี่ยนแปลง
          11 17:51, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
          • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
          การเปลี่ยนแปลง
          11 17:50, 14 กันยายน 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าผู้ใช้คนอื่น เปิดใช้งาน
          • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
           
          10 14:10, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ เปิดใช้งาน
          • ป้ายระบุ: เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ
          การเปลี่ยนแปลง
          10 14:08, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) เพิ่มป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
          • ป้ายระบุ: เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ
          การเปลี่ยนแปลง
          10 14:05, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) เพิ่มป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
          • ป้ายระบุ: ติดป้ายแจ้งลบ
           
          2 14:03, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
           การเปลี่ยนแปลง
           2 12:31, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
           • ป้ายระบุ: แจ้งลบหน้า
           การเปลี่ยนแปลง
           2 12:29, 9 สิงหาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
           • ป้ายระบุ: เพิ่มป้ายแจ้งลบ
           การเปลี่ยนแปลง
           9 09:30, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ  
           • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
           การเปลี่ยนแปลง
           9 09:28, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
           • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
           การเปลี่ยนแปลง
           9 09:25, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
           • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
           การเปลี่ยนแปลง
           9 09:22, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
           • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
           การเปลี่ยนแปลง
           9 09:21, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
           • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
           การเปลี่ยนแปลง
           9 19:33, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
           • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-talkheader
            
           2 19:12, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
            การเปลี่ยนแปลง
            2 19:11, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            1 21:03, 5 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            1 20:39, 5 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            3 11:23, 4 กุมภาพันธ์ 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            4 08:14, 14 ธันวาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
            • เตือน: abusefilter-warning-blanking
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            1 22:18, 11 ธันวาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
            • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
            การเปลี่ยนแปลง
            2 15:49, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
             การเปลี่ยนแปลง
             2 13:17, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
              การเปลี่ยนแปลง
              2 12:37, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
               การเปลี่ยนแปลง
               2 19:36, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
                การเปลี่ยนแปลง
                2 19:35, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
                 การเปลี่ยนแปลง
                 2 16:37, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                 การเปลี่ยนแปลง
                 6 16:36, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) สร้างตำราสั้นมาก เปิดใช้งาน
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                  
                 1 07:54, 3 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                 การเปลี่ยนแปลง
                 1 02:19, 3 มิถุนายน 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                 การเปลี่ยนแปลง
                 1 11:14, 19 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                 การเปลี่ยนแปลง
                 4 09:03, 11 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
                 • เตือน: abusefilter-warning-blanking
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                  
                 1 18:44, 6 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                 การเปลี่ยนแปลง
                 3 09:47, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                  
                 2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                 การเปลี่ยนแปลง
                 2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
                 การเปลี่ยนแปลง
                 2 19:51, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 การเปลี่ยนแปลง
                 2 11:14, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 การเปลี่ยนแปลง
                 2 11:06, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
                 • เตือน: abusefilter-warning
                 การเปลี่ยนแปลง
                 หน้าแรกหน้าก่อนหน้าหน้าถัดไปหน้าสุดท้าย