ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Add text to the image

จาก วิกิตำรา

Add text to the image Short key (T)

ข้อความที่พิมพ์ลงไป

เครื่องมือที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความลงไปบนภาพที่เราทำงานอยู่

วิธีใช้

ให้เลือกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ จากนั้นคลิ๊กลงไปบนภาพที่ทำงานอยู่ จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้กรอกคำที่ต้องการลงไป เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปิด ตัวอักษรที่คุณป้อนลงไป จะปรากฏขึ้นในพื้นที่ทำงาน โดยจะแสดงขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษร หรือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการที่ Tab tool option

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes