ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Crop or resize an image

จาก วิกิตำรา

Crop or resize an image Short key Shift+c

กรอบที่เลือก และขนาดของกรอบที่โปรแกรมรายงานให้ทราบ

เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดภาพให้อยู่ในขนาดที่ต้องการ

วิธีใช้

เลือกเครื่องมือ จากนั้นคลิ๊กลงไปบนภาพที่เราทำงานอยู่ แล้วลาก จะเกิดกรอบขึ้นมา ให้เราปรับขนาดของกรอบนั้นตามต้องการ เมื่อปรับเสร็จแล้ว ให้กด Crop จะเป็นการตัดภาพออกให้เหลือขนาดเท่ากรอบสี่เหลี่ยมที่เราเลือก หรือคุณอาจเลือก Resize เพื่อย่อขนาดของภาพลงแต่ไม่ได้ตัดภาพออกไป

ความต่างของ Crop (ภาพซ้าย) และ Resize (ภาพขวา)

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes