ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools

จาก วิกิตำรา
ไฟล์:Gimp.icon tool.png
เครื่องมือต่างๆใน Gimp

Gimp tools วันนี้เรามาทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆของ Gimp กันครับ ใน Gimp นั้นจะมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการกับภาพอยู่ มากมายหลายเครื่องมือ เช่นเครื่องมือ Select, Paint, Crop และอื่นๆ อีกมากมายครับ เดี๋ยววันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือแต่ละชนิดกัน

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
ไฟล์:Gimp.tools icon zoom in and out.png Zoom in & out ไฟล์:Gimp.tools icon measure distances and angles.png Measure distances and angles
ไฟล์:Gimp.tools icon move layers and selections.png Move layers & selections ไฟล์:Gimp.tools icon crop or resize an image.png Crop or resize an image
ไฟล์:Gimp.tools icon rotate the layer or selection.png Rotate the layer or selection ไฟล์:Gimp.tools icon scale the layer or selection.png Scale the layer or selection
ไฟล์:Gimp.tools icon shear the layer or selection.png Shear the layer or selection ไฟล์:Gimp.tools icon change perspective of the layer or selection.png Change perspective of the layer or selection
ไฟล์:Gimp.tools icon flip the layer or selection.png Flip the layer or selection ไฟล์:Gimp.tools icon add text to the image.png Add text to the image
ไฟล์:Gimp.tools icon fill with a color or pattern.png Fill with a color or pattern ไฟล์:Gimp.tools icon fill with a color gradient.png Fill with a color gradient
ไฟล์:Gimp.tools icon paint hard edged pixels.png Paint hard edged pixels ไฟล์:Gimp.tools icon paint fuzzy brush strokes.png Paint fuzzy brush strokes
ไฟล์:Gimp.tools icon erase to background or transparency.png Erase to background or transparency ไฟล์:Gimp.tools icon airbrush with variable pressure.png Airbrush with variable pressure
ไฟล์:Gimp.tools icon draw in ink.png Draw in ink ไฟล์:Gimp.tools icon paint using patterns or image regions.png Paint using Patterns or Image Regions
ไฟล์:Gimp.tools icon blur or sharpen.png Blur or Sharpen ไฟล์:Gimp.tools icon smudge image.png Smudge image
ไฟล์:Gimp.tools icon dodge or burn strokes.png Dodge or Burn strokesไฟล์:Gimp.dialog tab tool option.png
กล่องเครื่องมือ Tab tool option

เครื่องมือต่างๆของ Gimp นั้น จะสามารถปรับแต่งค่าต่างๆก่อนการใช้งานได้ที่ Tab Tool Option ซึ่งจะอยู่ที่ด้านล่างของแถบเครื่องมือ ฉะนั้น เมื่อคุณได้ทำการศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆแล้ว คุณควรศึกษาให้ลึกซึ้งถึง ความสามารถเพิ่มเติมของเครื่องมือแต่ละชนิดผ่านทาง Tab Tool Option ด้วย เพื่อที่คุณจะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น