ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Select regions by color

จาก วิกิตำรา

Select regions by color Short key (Shift + O)

เลือกสีที่เหมือนกัน แต่ไม่ได้อยู่ติดกันด้วยเครื่องมือ Select regions by color

Select regions by color เป็นเครื่องมือใช้เลือกบริเวณที่ต้องการ โดยอ้างอิงจากความใกล้เคียงของค่าสี จะคล้ายๆกับเครื่องมือ Select Contiguous regions เพียงแต่ เครื่องมือ Select Contiguous regions จะเลือกเฉพาะสีที่ใกล้เคียง และเชื่อมต่อกันเท่านั้น แต่เครื่องมือ Select regions by color จะเลือกสีที่ใกล้เคียงกันได้ โดยไม่ต้องอยู่ติดกัน

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes