ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Move layers and selections

จาก วิกิตำรา

Move layers & selections Short key (M)

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายภาพ โดยการเคลื่อนย้ายนั้นจะมีความสัมพันธ์กับ layer ที่เรากระทำอยู่และ selection ที่เลือกจากเครื่องมือ select regions เช่น Select rectangular regions , Select hand-drawn regions หรือเครื่องมือ select อื่น ๆ ซึ่งถ้าหากคุณไม่ได้เลือกบริเวณที่ต้องการด้วยเครื่องมือ select นั่นหมายถึง จะเป็นการเคลื่อนย้ายภาพในเลเยอร์ที่คุณเลือกทั้งหมด

วิธีใช้

เพียงแค่เลือกที่เครื่องมือ และคลิ๊กเมาส์ค้างไว้บนภาพที่คุณต้องการ จากนั้นลากไปในที่ ๆ คุณต้องการ จากนั้นก็ปล่อยเมาส์ แต่อย่าลืมว่า ก่อนที่คุณจะย้อยภาพ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อน ว่าคุณได้เลือกเลเยอร์ที่ต้องการไว้แล้ว

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes