ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Fill with a color gradient

จาก วิกิตำรา

Fill with a color gradient Short key (L)

เครื่องมือลงสีแบบไล่ระดับ จากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง

วิธีใช้

ให้คุณทำการ Select บริเวณที่คุณต้องการจะลงสีก่อน เลือกสีที่ต้องการ จากนั้นเลือกเครื่องมือ คลิ๊กลงไปบนพื้นที่ที่จะลงสี โดยลากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยที่ความห่างของเส้นที่คุณลาก จะเป็นช่วงความกว้างของการไล่ระดับสี

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes