ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Change perspective of the layer or selection

จาก วิกิตำรา

Change perspective of the layer or selection Short key Shift+P

เครื่องมือที่ใช้ทำให้ภาพเอียง คล้ายกับเครื่องมือ Shear the layer or selection แต่ว่าจะทำให้ภาพเอียงได้อย่างอิสระมากกว่า

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์ หรือบริเวณที่เราต้องการ ทำให้เฉียงไว้ก่อน จากนั้นเลือกเครื่องมือ Change perspective of the layer or selection คลิ๊กลงไปบน บริเวณที่ต้องการ จากนั้นที่มุมทั้งสี่ของเลเยอร์หรือบริเวณที่เลือก จะปรากฏกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ขึ้นมา ให้คลิ๊กค้างที่กล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นั้น จากนั้นลากไปไว้ในจุดที่ต้องการ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes