กิมป์/tools/Select shapes from image

จาก วิกิตำรา

Select shapes from image Short key (I)

เลือกบริเวณที่ต้องการ โดยเกาะเป็นแนวไปกับขอบปีกของผีเสื้อ

Select shapes from image เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ที่ต้องการ โดยสามารถเกาะไปตามขอบไม่ว่าจะตรง หรือโค้งก็ได้ โดยจะอ้างอิงตามความต่างของสี

วิธีใช้

เพียงแค่ เลือกจากจุดจุดหนึ่ง จากนั้น ขยับไปที่จุดที่ใกล้ ๆ กัน เป็นระยะ ๆ ไล่ไปเรื่อง ๆ ตามขอบของภาพ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes