ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Blur or Sharpen

จาก วิกิตำรา

Blur or Sharpen Short key (V)


เครื่องมือระบาย เพื่อให้ภาพมีลักษณะเบลอ หรือเน้นความเข้มของเม็ดสีขึ้นมา

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์และบริเวณที่ต้องการจะระบาย เลือกเครื่องมือ ตั้งค่าที่ Tab too option เพื่อเลือกว่าคุณต้องการที่จะทำภาพให้เบลอ หรือเน้นจุดของเม็ดสี

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes