ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Measure distances and angles

จาก วิกิตำรา

Measure distances and angles

ระยะทางและองศา ที่โปรแกรมแจ้งให้ทราบ จากการใช้เครื่องมือ Measure distances and angles

เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดองศา และระยะทาง ที่คุณต้องการทราบ

วิธีใช้

เพียงแค่เลือกที่เครื่องมือ จากนั้น คลิ๊กเมาส์ค้างไว้ที่ จุดเริ่มต้นของระยะและองศาที่คุณต้องการทราบ จากนั้นลากไปที่จุดปลายทาง แล้วปล่อยเมาส์ โปรแกรมจะรายงานระยะและองศาให้คุณทราบ

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes