ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Paint using Patterns or Image Regions

จาก วิกิตำรา

Paint using Patterns or Image Regions Short key (C)

เครื่องมือระบายสีโดยใช้ลวดลาย หรือใช้วิธีคัดลอกลาย จากภาพเดิมที่กำลังทำงานอยู่

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์และบริเวณที่ต้องการจะระบายสี เลือกลวดลายที่ต้องการ ปรับค่าต่างๆที่ Tab tool option เพื่อเลือกว่าคุณจะใช้วิธีระบายด้วยลวดลาย หรือใช้ภาพของคุณเป็นต้นแบบ จากนั้นลงมือระบายสีลงในบริเวณที่ต้องการ ด้วยการคลิ๊ก และลาก หรือถ้าคุณต้องการใช้ภาพที่คุณทำงานอยู่เป็นลวดลายในการระบาย ให้คุณเลือกเครื่องมือก่อน จากนั้นนำเคอเซอร์ไปวางในภาพบนจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้เป็นลวดลาย กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วคลิ๊กหนึ่งครั้ง โปรแกรมจะจดจำตำแหน่งที่เลือก จากนั้นนำไประบายลงบนบริเวณที่ต้องการ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes