ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Create and edit paths

จาก วิกิตำรา

Create and edit paths Short key (B)

เส้นตรง เส้นโค้ง และแขนของเส้นโค้ง
บริเวณที่ถูกเลือก จากการสร้างแนวของเส้นโค้ง

Create and edit paths เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการเลือกบริเวณที่ต้องการ โดยจะเป็นการเลือก ด้วยการใช้เส้น ที่สามารถดัดโค้งได้ตามต้องการ

วิธีใช้

เพียงแค่เลือกเครื่องมือ คลิ๊กลงไปบนชิ้นงาน1ครั้ง และคลิ๊กไล่เป็นจุดๆ ไปเรื่อยๆตามแนว ถ้าหากคลิ๊กแล้วปล่อยเมาส์ในทันทีจะเป็นการลากเส้นตรง แต่ถ้าคลิ๊กค้างไว้แล้วลากเมาส์ออกมา จะปรากฏแขนของเส้นโค้งให้เราสามารถดัดได้ตามต้องการ เมื่อคุณสร้างเส้นแนวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถ สร้างเส้นแนวให้กลายเป็นเส้นประของ การเลือกบริเวณที่จะทำงานได้ โดยการกดปุ่ม Enter

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes