ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Select rectangular regions

จาก วิกิตำรา

Select rectangular regions short key (R)

ลักษณะของกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อถูกครอบ
สี่เหลี่ยมพื้นที่ทำงาน ที่สร้างด้วยสี่เหลี่ยมหลายๆก้อน
การระบายสีลงในพื้นที่ทำงานที่เลือก

Select rectangular regions เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกบริเวณที่เราต้องการจะทำงาน ในลักษณะของ สี่เหลี่ยม ซึ่งเมื่อเราเลือกที่จะทำงานในบริเวณนั้นหมายถึง ส่วนอื่นๆของงานที่อยู่นอกจากกรอบที่เราเลือก จะไม่ถูกกระทำ หมายถึงเราจะทำงานเฉพาะกับบริเวณที่เราเลือกเท่านั้น ซึ่งจะสัมพันธ์กับเลเยอร์ที่เลือกด้วย


วิธีใช้

เพียงแค่เลือกที่เครื่องมือ แล้วนำเมาส์มาวางในบริเวณเพื้นที่ทำงาน จากนั้นคลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วลากเมาส์ให้ครอบคลุมบริเวณที่คุณต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ เพียงเท่านี้บริเวณที่คุณเลือกก็จะเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมกระพริบ เพื่อให้คุณรู้ว่าบริเวณนี้พร้อมที่จะทำงานตามที่สั่งแล้ว

นอกจากคุณจะเลือกบริเวณพื้นที่ทำงานด้วยวิธีธรรมดาแล้ว คุณยังสามารถเลือกพร้อมกับฟังชั่นพิเศษได้ด้วย โดยการ กดปุ่ม Shift ขณะที่คลิ๊กเมาส์ค้างอยู่ เพื่อให้สี่เหลี่ยมที่เลือก อยู่ในรูปแบบของ สี่เหลี่ยมจัตตุรัส หรือ กด Ctrl ขณะที่คลิ๊กเมาส์ค้างอยู่ เพื่อให้จุดเริ่มต้นของสี่เหลี่ยมที่คุณสร้าง กลายเป็นจุดศูนย์กลาง หรือคุณอาจใช้วิธี กดทั้ง Ctrl และ Shift ควบคู่กันไปก็ได้ พื้นที่ทำงานที่คุณเลือกด้วยคำสั่ง Select rectangular region จะเป็นรู้สี่เหลี่ยมจัตตุรัส แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะมีได้ สี่เหลี่ยมเดียวเท่านั้น คุณสามารถเลือกสี่เหลี่ยมเพิ่มได้มากกว่า 1กล่อง โดยกดปุ่ม Shift ก่อนที่จะทำการคลิ๊ก เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมพื้นที่ทำงานอันที่2 หรือคุณอาจลบ บางส่วนของสี่เหลี่ยมที่คุณเลือกออกได้ โดยกด Alt ก่อนคลิ๊กเมาส์ เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมอีกก้อน ที่จะนำมาหักลบกับสี่เหลี่ยมที่สร้างไปแล้ว

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes