กิมป์/tools/Dodge or Burn strokes

จาก วิกิตำรา

Dodge or Burn strokes Short key (Shift + D)

เครื่องมือช่วยทำให้ภาพเกิดความ สว่าง/มืด ในจุดที่ระบาย

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์และบริเวณที่ต้องการจะปรับความ สว่าง/มืด เลือกเครื่องมือ ตั้งค่าต่างๆที่ Tab too option ระบายลงไปในจุดที่ต้องการ

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes