ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Select contiguous regions

จาก วิกิตำรา

Select contiguous regions (Z)

ใช้ Select Contiguous regions ในการเลือกจุดสีจุดหนึ่ง โดยใช้ค่าความใกล้เคียงของสีที่ 20
ใช้ Select Contiguous regions เลือกจุดสีจุดเดิม โดยใช้ค่าความใกล้เคียงของสีที่ 30

Select Contiguous regions เครื่องมือสำหรับเลือกบริเวณที่ต้องการ เลือกอาศัยความใกล้เคียงกันของค่าสี โดยสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้สีที่เลือกมีความใกล้เคียงกันมาก หรือใกล้เคียงกันน้อย

วิธีใช้

เพียงแค่เลือกเครื่องมือแล้ว คลิ๊กลงไปในบริเวณที่เราต้องการ เพียงคลิ๊กเดียวเท่านั้น

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes