ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Draw in ink

จาก วิกิตำรา

Draw in ink Short key (K)

เครื่องมือระบายสีในรูปแบบของปากกาหมึกซึม ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายการลากเส้นด้วยปากกา เช่นลากเร็วเส้นจะเล็ก เพราะหมึกไหลไม่ทัน ลากช้าเส้นจะใหญ่เพราะหมึกไหลออกมาเยอะ

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์และบริเวณที่ต้องการจะระบายสี เลือกสีที่ต้องการ ปรับค่าต่างๆที่ Tab tool option จากนั้นลงมือระบายสีลงในบริเวณที่ต้องการ ด้วยการคลิ๊ก และลาก

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes