ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Flip the layer or selection

จาก วิกิตำรา

Flip the layer or selection Short key Shift+F

ภาพที่ถูกกลับด้าน

เครื่องมือที่ใช้กลับด้าน ของเลเยอร์หรือบริเวณที่ทำการเลือกจาก ซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย

วิธีใช้

เลือกเลเยอร์ หรือบริเวณที่ต้องการไว้ก่อน จากนั้นเลือกเครื่องมือ และคลิ๊กลงไปบนบริเวณที่ต้องการ ภาพจะถูกกลับด้านจากซ้ายไปขวา

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes